Skok z Salonu
Sztuka to fizyka bez matematyki
1 obserwujący
59 notek
46k odsłon
192 odsłony

Siła Newtona (grawitacji) i siła Coulomba (elektryczności)

Wykop Skomentuj4

technologie, nauka

Eksperyment rysunkowy

Przesłanka: równoważność sił elektrycznych i magnetycznych.

Przez obszar przestrzeni obejmujący pole magnetyczne przemieszczają się równolegle względem siebie się dwa nośniki ładunku elektrycznego, elektron i pozyton, tak wprowadzone, że zachodzi równoważność sił elektrycznych i magnetycznych - zachowanie przyciągania się elektronu i pozytonu wymaga wprowadzenia dodatkowej własności rzeczywistego elektronu i pozytonu - masy, lub wprowadzenia dodatkowego, niezrównoważonego, bezmasowego, oddziaływania elektrycznego.

Poniżej realna równoważność sił elektrycznych i magnetycznych działających na elektron i pozyton o równych masach ułożona jest z oddziaływaniem elektrycznym wirtualnego elektronu z wirtualnym pozytonem. Efekt masy cząstek pochodzi od sparowania realnego elektronu z wirtualnym pozytonem oraz realnego pozytonu z wirtualnym elektronem.

Magnetyzm spinowy rzeczywistego elektronu i jego masa spoczynkowa to elektryczne efekty ruchu związane z układami odniesienia (spoczynku oraz wirowania) pomiędzy sparowanym (metoda pomocnicza) rzeczywistym elektronem z wirtualnym pozytonem (odpowiednio analogicznie dla rzeczywistego pozytonu).

Wirtualne, bezmasowe, ładunki elektryczne, elektrony i pozytony, oddziału elektrycznie między sobą tak, jak masy spoczynkowe rzeczywistego elektronu i pozytonu, czyli o wiele słabiej niż rzeczywiste ładunki elektryczne.

Natura oddziaływań wirtualnej próżni nie odróżnia siły Newtona (grawitacji) od siły Coulomba (elektryczności).

image


Ułożenie:

Fel (ładunki elektryczne wirtualnego elektronu i pozytonu) = Fg (masy spoczynkowe elektronu i pozytonu)

Zgodnie z zasadą zachowania ładunku elektrycznego, wszystkie nośniki ładunku elektrycznego razem, łącznie, tylko się przyciągają, i zmiana układu odniesienia związana z wprowadzeniem pola magnetycznego nie zmienia tego "tylko się przyciągają" (podobnie jak masy ciał w polu grawitacyjnym), dlatego linie pola magnetycznego jednego magnesu są liniami pola elektrycznego pomiędzy ładunkami różnoimiennymi. Aby ukazać liniami pola magnetycznego oddziaływanie elektryczne pomiędzy ładunkami elektrycznymi jednoimiennymi potrzeba dwóch magnesów.

image

Magnes jest elektrycznie obojętny a linie pola magnetycznego ukazują oddziaływanie pomiędzy różnoimiennymi ładunkami elektrycznymi struktury molekularnej.

Wszystkie nośniki ładunku elektrycznego w naturze opisu rzeczywistego i wirtualnego, w obszarze obejmującym ilość ładunków elektrycznych spełniającą zasadę zachowania ładunku elektrycznego (równa ilość ładunków dodatnich i ujemnych), przyciągają się w każdym układzie odniesienia elektrycznym, magnetycznym i grawitacyjnym.

*** 28.06.2020 r. ***

Elementarny ładunek elektryczny i jego masa spoczynkowa (e - ozn. elementarny jako wartość niezależna od tego czy dotyczy elektronu i pozytonu):

e = 1,602 176 6208(98)×10−19 C

m ≈ 9,109 382 91×10−31 kg

Prawo Coulomba

image

Prawo powszechnego ciążenia

image

*

Tożsamość siły grawitacji z silą elektryczną pomiędzy rzeczywistym (z masą) i wirtualnym (bez masy) układem odniesienia:

r - "dystans kwantowy", umowne określenie odległości między punktami

G(m/r)2 = k(e/r)2

Gm2 = ke2

G = k * (e/m)2

k = 1/4πεrεo

4π - związane ze spinową rotacją (dwa zawirowania na jeden obrót (360 x 2 = 720, 180 x 4 = 720)

G = (e/m)2/4πεrεo 

εrεo = (e/m)2/4πG

εr = (e/m)2/4πGεo

εr - przenikalność elektryczna w granicach dystansu kwantowego (?)

Stosunek ładunku do masy dla elektronu − e/me = −1,758 820 150(44)·1011  C·kg−1

Czy przenikalność elektryczna próżni i jej wartość odnosi do dystansu kwantowego pomiędzy wirtualnymi nośnikami ładunku elektrycznego?

1.

(rzeczywisty elektron) ~ próżnia (przenikalność elektryczna) ~ (rzeczywisty pozyton)

2

(rzeczywisty elektron (wirtualny pozyton)) ~ dystans kwantowy ~ ((wirtualny elektron) rzeczywisty pozyton)

3.

{wirtualny elektron} ~ dystans kwantowy (? przenikalność elektryczna ?) ~ {wirtualny pozyton}

image


Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie