Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
2 obserwujących
72 notki
56k odsłon
204 odsłony

Efekty pierwszej i drugiej względności w elektrodynamice

Wykop Skomentuj17

Technologie, Nauka

Dlaczego atom jest elektrycznie obojętny?

Przesłanka: nośniki ładunku elektrycznego w ruchu.

Atomy wodoru ( H ), chmura atomów wodoru w przestrzeni kosmicznej. Nośniki ładunku elektrycznego w każdym atomie są w odległości od siebie oraz w ruchu. Położenie elektronu w atomie związane jest z rozkładem prawdopodobieństwa. W tym ułożeniu, ilość ładunków jednoimiennych dodatnich (protony) jest równa ilości jednoimiennych ujemnych (elektrony). Wszystkie ładunki (kwarki, elektrony) są w ruchu, zatem generują zmienne pola elektryczne, zmiany natężenia pola związanego z ładunkiem ujemnych oraz ładunkiem dodatnim. Dlaczego przyciąganie się atomów wodoru nie zachodzi pod wpływem zmian pola elektrycznego ładunków różnoimiennych atomu, w którym nie są w spoczynku?

Rożnica między polem elektrostatycznym i polem elektrodynamicznym to tylko efekt magnetyczny? To nie pasuje? Do czego pasuje? Są dwa rodzaje ładunku elektrycznego, które się odpychają i przyciągają, powinny być co najmniej dwa elektryczne efekty ich ruchu, a nie jeden - magnetyczny. Redukcja z 2-ch do 1-go, a nie symetria? Jednak w magnetyzmie zawarte jest odpychanie i przyciąganie (bieguny NS magnesów).

*


*

( H ) ~ 0 < pomiędzy atomami wodoru pole elektrodynamiczne ładunków różnoimiennych > 0 ~ ( H )

Pierwsza względność:

Rozważając oddzielnie ruch elektrycznych ładunków jednoimiennych - efekt magnetyczny.

Druga względność:

Rozważając wspólnie ruch elektrycznych ładunków różnoimiennych - efekt grawitacyjny?

Efekt grawitacyjny (ciążenie powszechne) nie powodowany zakrzywieniem czasoprzestrzeni, ale jako efekt redukcji elektrodynamicznej o odpychanie (zanik odpychania) i pozostaje tylko przyciąganie. W magnetyzmie "zmiana pola" zachowuje odpychanie i przyciąganie.

*

image

*

Dodane - efekty pierwszej i drugiej względności w elektrodynamice:
- ruch ładunków elektrycznych ujemnych -> zmiana pola elektrycznego -> zmiana pola magnetycznego
- ruch ładunków elektrycznych dodatnich -> zmiana pola elektrycznego -> zmiana pola magnetycznego
- ruch ładunków elektrycznych ujemnych i dodatnich -> zmiana zmieszanego pola elektrycznego -> ...

efekt magnetyczny w atomie ( H )  ~ efekt grawitacyjny pomiędzy ~ ( H ) efekt magnetyczny w atomie

Wykop Skomentuj17
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie