Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
120 notek
81k odsłon
  186   0

Penetrator molekularny

idea hydroelektronowa
idea hydroelektronowa

Technologie, Nauka

Przesłanka: "Zdemaskowano kwantowe szaleństwa najmniejszej kropelki wody - Cząsteczki ciekłej wody są w ciągłym ruchu. Teraz już lepiej wiadomo, skąd wśród nich nieustanne zamieszanie. Badacze, m.in. fizyk z Warszawy, opisali kwantowe szaleństwa w najmniejszej możliwej kropelce wody - składającej się z zaledwie sześciu cząsteczek" - https://naukawpolsce.pap.pl/

*

Dobre wieści. W tej idei cząsteczki wody są potencjalnie ciekawe do badań kwantowych ze swobodnymi elektronami jako penetratorami molekularnymi. Choć zapewne pojawiłby się koszt elektrycznego BHP. Lepiej nie czynić tego w garażu.

Zatem może swobodne elektrony wniknęłyby w tunele wiązań wodorowych pomiędzy molekułami wody?

Strumień wody jest wrażliwy na pole elektryczne. W internecie są wideo-pokazy oddziaływania naelektryzowanego balonika na strumień wody, w wyniku którego strumień wody odchyla się o pewien kąt od pionu w grawitacyjnym spadku swobodnym. Przy stałym strumieniu wody pewien jego odcinek, poglądowo ujmując, wygląda podobnie jakby odchylało się podłużne ciało o masie m zawieszone na lince poprzez działanie na niego siłą odchylającą i z takiego ułożenia można by obliczyć ile jest ładunku elektrycznego na baloniku, który oddziałuje elektrostatycznie na strumień wody?

Ciekawe jaki byłby rekord świata w "stężeniu hydroelektronowym" czyli zgromadzenia w zbiorniku o zadanej objętości V maksymalnej ilości cząsteczek wody i elektronów swobodnych nienależących do molekuł wody ani materii zbiornika?

ps.

Internet: Centrum Nauki Kopernik - "Przyciągający balon"

***

Szkic lokacji idei hydroelektronowej w scenariuszu zagospodarowania ciepła niskotemperaturowego:

Jakie działanie na materię, taki patent. Idei się nie patentuje. Potrzeba pomysłu posiadającego pozytywną ocenę potencjału technologicznego w biznesie na rozwiązanie problemu firmy, wykorzystanie praktyczne. Na przykład energia ciepła niskotemperaturowego musiałaby być gromadzona w zbiorniku poprzez wymiennik ciepła i transfer form energii przez elektrony swobodne na cząsteczki wody z efektem fizycznym korzystnego zastosowania w przemyśle, w szczególności dla Orlenu:

"– Obecnie ponad 70% kosztów w Downstream to koszty energii. Koszty zużyć energetycznych są i będą miarą konkurencyjności firm naftowych w Europie. Poprzez zaadresowanie problemu zagospodarowania ciepła niskotemperaturowego otwieramy obszar, który obecnie na świecie nie jest wykorzystywany, a który w kolejnych latach będzie poważnym wyzwaniem dla dużych producentów przemysłowych. Warto podkreślić iż w samej GK ORLEN istnieje potencjał do aplikacji konkursowych rozwiązań na aż 7 instalacjach. Poprzez tą i szereg innych realizowanych inicjatyw PKN ORLEN może stać się liderem innowacji w tej dziedzinie  – powiedział Krystian Pater, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Produkcji" - Najlepsze pomysły z całego świata zasilą innowacje w PKN ORLEN

"Aktualne wyzwania w Programie, Zielona transformacja - Zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła produkcyjnego: Poszukujemy rozwiązań w zakresie wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w procesach produkcyjnych pod kątem poprawienie technologii i efektywności produkcji" - ORLEN Skylight accelerator

***

Dodane 04.10.2021 r. do komentarza nickname Marcin Babacki, 3 października 2021, 09:12:

Przykłady opisu efektu fotoelektrycznego - internet:

1. Zewnętrzny efekt fotoelektryczny i jego zastosowanie (animacja: Fotoemisja z powierzchni blaszki cynkowej) - https://zpe.gov.pl

2. Prezentacja szkolna - doświadczenie fizyczne.

3. Układ elektryczny efektu fotoelektrycznego - Wikipedia.

Opisy mają na celu i prowadzą uwagę na zjawisko "efektu elektronowego" pod wpływem działania fotonów nazwane efektem fotoelektrycznym. Jednak inna jest w nich metoda pozyskania elektronów do efektu fotoelektrycznego. Jedna bez obwodu elektrycznego i druga z technicznym obwodem elektrycznym. Fotoelektrony w układzie badawczym bez technicznego obwodu elektrycznego nie należą do struktury materialnej powierzchni (ciała), z której zachodzi emisja tych elektronów. Przykład doświadczenia szkolnego jest jednak rzeczywistym układem ułożonym z produktów materialnych. Obejmuje skalę uwarunkowań fizycznych wystarczającą w domenie dydaktycznej. Zatem czy taka idea elektronów nienależących do ciała je emitującego możliwa jest w ułożeniu do skali przemysłowej, w której dochodzi do oddziaływania uzyskanych swobodnych elektronów i cząsteczek wody zgromadzonych razem w zbiorniku?

image

Dodane 05.10.2021 r.

Powyższe przykłady 1 i 2 opisują jeden cykl algorytmu - naładowanie płytki elektronami i ich emisję pod wpływem działania fotonów UV. Jeżeli naelektryzowana zewnętrznymi elektronami metalowa płytka byłaby ścianką zbiornika szczelnego dla elektronów swobodnych, zamkniętego płytką ze szkła kwarcowego, przez które naświetlana jest płytka metalowa, to po n-powtórzeniach naładowania i emisji fotoelektrycznej elektronów do szczelnego zbiornika, listki elektroskopu nie powinny zmienić położenia, ponieważ energia fotonów UV będzie za mała, by oderwać elektrony od powierzchni płytki z powodu nagromadzenia w zbiorniku fotoelektronów. Prawda czy fałsz?

image

Dodane 07.10.2021 r.

Fotoelektrony w układzie badawczym bez technicznego obwodu elektrycznego, którymi naelektryzowana jest płytka metalu nie należą do struktury materialnej jego powierzchni (ciała), z której zachodzi emisja swobodnych elektronów:


image


image

Zatem ingerencja elektromagnetyczna energii fotonów musi pokonać siłę oddziaływania (wiązania) elektrostatycznego pomiędzy swobodnym elektronem i strukturą materii zbiornika, aby zachodził efekt fotoelektryczny.

hv = W + Ek

gdzie: h – stała Plancka, ν – częstotliwość padającego fotonu, W – praca wyjścia, Ek – maksymalna energia kinetyczna emitowanych elektronów.

Dodane 15.10.2021 r.

W powyższej prezentacji i animacji efektu fotoelektrycznego płytka metalu zamontowana jest pionowo. Tak nie musi być. Może być ułożona poziomo i oświetlana od góry. Gdyby płytka miałaby szczelne obramowanie o niewielkiej wysokości, to można by na nią nalać wody (zwykłej z kranu lub po skropleniu pary wodnej). Promienie UV przenikają w głąb wody. Co wówczas będzie się działo z elektronami, którymi naelektryzowana jest płytka oraz listkami elektroskopu?

Jeżeli listki opadną bez naświetlania fotonami UV, to by znaczyło, że zostały wchłonięte przez wodę.

Jeżeli listki opadną w wyniku naświetlania fotonami UV, to by znaczyło, że były emitowane do wody.

Zobacz galerię zdjęć:

reaktor hydroelektronowy
reaktor hydroelektronowy elektrony swobodne i cząsteczki wody elektrononizacja cząsteczek wody jon ujemny elektronowy rozdział jonowy molekuły wody przemiany form energii +1 zdjęcie +2 zdjęcia
idea hydroelektronowa
Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie