Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
120 notek
81k odsłon
  216   0

Jak otrzymać Nagrodę Nobla - przepis klimatyczny - koniec rewolucji energetycznej

Kilogram swobodnych elektronów w 1 m3 wody

Przesłanka: Co to jest efekt cieplarniany? - http://muzeum.pgi.gov.pl

Tegoroczną Nagrodą Nobla z fizyki za "przełomowy wkład w nasze rozumienie złożonych układów fizycznych" oraz za "fizyczne modelowanie klimatu Ziemi", które pozwala "wiarygodnie przewidywać globalne ocieplenie", wyróżnieni zostali m.in. Syukuro Manabe (Princeton University, USA) i Klaus Hasselmann (Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg, Niemcy), którzy ułożyli podstawy wiedzy o klimacie Ziemi oraz o tym jak ludzkość na niego wpływa.

A wpływa tak:

image

Źródło: http://muzeum.pgi.gov.pl/lekcje_int/efekt/gazy_szklarniowe.htm

W tym ułożeniu będzie o emisji CO2 z metod elektroenergetycznych.

Ogólnie klimat się zmienia z przyczyn naturalnych w skali kosmicznej z powodu ruchu i położenia Ziemi, docierających do Ziemi efektów aktywności energetycznej Słońca oraz w wpływu z domeny geologicznej i przyrodniczej na Ziemi. Wskazuje się, że powinno się zdarzać coraz chłodniej, a dzieje się coraz cieplej. I ta odmiana spowodowana jest przez stan ilościowy składników w powietrzu, który zatrzymuje energię emitowaną przez Ziemię, a nadmiarowy stan ilościowy ciepła w atmosferze czyniony jest m.in. przez elektroenergetyczne metody związane z emisją CO2 dlatego, że powiązania energetyczne w powietrzu są wrażliwe na względnie niewielkie w nich różnorodne zmiany, zachodzą w niej zależności, powiązania, sprzężenia, które mogą być impulsem wzrostu, impetu, szybkości i wielkości, przemian klimatycznych. I w tej idei CO2 ze źródeł antropogenicznych w ilości 0,117% przyczynia się do wzrostu temperatury, co następnie powoduje wzrost ilości pary wodnej, a ponieważ woda mórz i oceanów jest dominująca w skali globu, to para wodna jeszcze bardziej blokuje w atmosferze Ziemi ujście fotonów w przestrzeń kosmiczną, a tym samym ich energii. I w tym ułożeniu świat istnieje w nagrzewającej się pułapce ciepła.

W tej idei zamieniamy "grawitacyjny zbiornik" powietrza na zbiornik hydroelektronowy, w którym cząsteczki wody oddziałują z względnie niewielką ilość elektronów swobodnych, tj. nienależących do cząsteczek wody ani materii zbiornika.

image

Zatem teoretycznie stajemy na barkach wyżej wspomnianych Noblistów z fizyki wprowadzając ideę demolki struktury energetycznej dużej ilości cząsteczek wody przez niewielką ilość elektronów swobodnych. Wynik hipotezy na poziomie noblowskim (...) musi być potwierdzony eksperymentem. W tym wprowadzającym podstawy nowej wiedzy naukowej o oddziaływaniu swobodnych elektronów i strukturach molekularnych. Najlepiej takiej, która wskaże polityce i biznesowi, że zimno czy ciepło to prąd elektryczny zawsze będzie bez spalania z emisją CO2 i wówczas nie będzie wokoło nich energetycznych idei rewolucyjnych na wieki wieków:

image

elektrony swobodne -> cząsteczki wody -> energetyczna struktura molekularna (idee: Syukuro Manabe i Klaus Hasselmann) -> nowa wiedza naukowa -> Nagroda Nobla

W tej idei potrzeba Nagrodą Nobla ochłodzić atropogeniczne ocieplenie klimatu. Przejąć globalną inicjatywę i fundusze rozwoju.

Dodane 07.10.2021 r.

Ziemia przyjmuje energię promieniowania elektromagnetycznego i nie oddaje jej w tej samej ilości w przestrzeń kosmiczną. Pozanaturalny nadmiar pozostającej w atmosferze energii czynią składniki w powietrzu wprowadzone m.in. poprzez metody techniczne związane z emisją CO2. Atmosfera nie styka się w przestrzeni kosmicznej ze strukturą materialną. Wnikają w nią fotony i opuszczają ją fotony:

image

Bez tych metod technicznych związanych z zastosowaniem paliwa wraz z emisją CO2 zmiany klimatyczne byłyby tylko naturalne, nie kreowane dodatkowo technologią i techniką, w ramach których zachodzą epoki ocieplenia i ochłodzenia. Stąd głosi się ideę neutralności klimatycznej urządzeń. Zatem w czasach wytwarzania energii elektrycznej jest ona potrzebna zarówno w podczas ocielenia i ochłodzenia klimatu w naturalnych cyklach.

Promieniowanie elektromagnetyczne jest złożeniem wzajemnych zmian natężeń pola elektrycznego i pola magnetycznego:

image

Wzajemne zmiany natężeń pola elektrycznego i pola magnetycznego ingerują w strukturę atomową i cząsteczkową materii, którą stanowią nukleony (protony i neutrony) oraz elektrony. Działają również odrębnie na swobodne nośniki ładunku elektrycznego, np. oddziaływanie fali elektromagnetycznej ze swobodnym elektronem. Zatem w tym ułożeniu swobodny elektron powinien być wrażliwy na kontakt z każdą falą elektromagnetyczną. Natomiast cząsteczka wody wrażliwa jest na fotony, których energia spełnia uwarunkowania kwantowe jej struktury molekularnej. Gdy energia fotonów spełnia uwarunkowania kwantowe struktury molekularnej cząsteczki wody, to wzajemne zmiany natężeń pola elektrycznego i magnetycznego wnikają w nią. W strukturze molekularnej cząsteczki wody zachodzą zmiany elektromagnetyczne równoważne pochłoniętej fali elektromagnetycznej (natężenia wspomnianych pól, pęd i energia fotonu). Gdy energia fotonów nie spełnia uwarunkowań kwantowych struktury molekularnej cząsteczki wody, to fala elektromagnetyczna ulega na niej rozproszeniu.
*
Eksperyment, szkic ułożenia. Dwa oświetlone zbiorniki, jeden wypełniony cząsteczkami wody [1] oraz drugi wypełniony cząsteczkami wody i elektronami swobodnymi [2], zbiorniki posiadają dwa naprzeciwległe boki szklane przepuszczające promieniowanie elektromagnetyczne światła:

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie