Skok z Salonu
Sztuka to fizyka bez matematyki
2 obserwujących
97 notek
51k odsłon
296 odsłon

Brakujące uzupełnienie zewnętrznego efektu fotoelektrycznego.

Internet.
Internet.
Wykop Skomentuj5

Poszukiwanie emisji fotoelektronów w wodzie.

Nowy przemysł - inżynieria hydroelektronowa - poczęcie?
https://www.salon24.pl/u/mannet/997692,nowy-przemysl-inzynieria-hydroelektronowa-poczecie

*
Dopisane po wskazaniu Pana SNAFU 11 listopada 2019, 07:24.

Policzyłem, "gizmo wynik" wyszedł, coś pomyliłem? Gizmo wynik, dlatego, że w poniższym  ułożeniu jest więcej fotoelektronów na jedną cząsteczkę wody pierwszego kontaktu/zderzenia. Ułożenie:

1. Z pośród emitowanych fotonów przez lampę kwarcową, wybrałem jedną długość f.em., energię fotonów UV, i założyłem, że wszystkie fotony o tej energii Efuv wybijają elektrony. Moc efektywna promieniowania elektromagnetycznego o długości λ, czyniącego z powierzchni materiału o wymiarach 10 cm na 10 cm emisję fotoelektronów, wynosi 10 W [10 J/s], zatem w założeniu jest, że moc lampy kwarcowej jest większa, tj., że nie emituje tylko fotony o wybranej energii, czyniące wybicie fotoelektronów. Każdy foton o wybranej energii Efuv wybija jeden elektron.

 λ = 184 nm - długość f.em. UV
d = ~ 0,3 nm,  średnica cząsteczki wody
Ej = 10 J/s, energia fotonów czyniących fotoelektrony
Efuv = h*v = hc/λ
c=~ 3*108 m/s
h = 6,6 * 10-34 J*s
nf = Ej/Efuv
Efuv  = 6,6 * 10-34J*s * 3*108 m/s  /  184 * 10-9 m = 0,107 * 10-17 J
nf = Ej/Efuv  = 10 J / 0,107 * 10-17 J
nf = 93 * 1017 fotonów => ilość wybitych elektronów w ciągu sekundy

2. Nad powierzchnią materiału emitującego fotoelektrony znajduje się statystyczna warstwa nw ilości cząsteczek wody zajmująca objętości V - powierzchnia emisyjna materiału razy średnica cząsteczki wody:
V = 0,1 m x 0,1 m x 0,3 * 10-9 m = 0,003 * 10-9 m3 = 3 * 10-12 m3
ρ = gęstość wody 997 kg/m³
m = ρ * V, masa statystycznej warstwy wody przy powierzchni emisyjnej materiału
m = 997 kg/m3 * 3 * 10-12 m3
m = 2991 * 10-12 kg
masa molowa wody 18 g/mol =  0,018 kg/mol
0,018 kg..............- 1 mol
2991 * 10-12 kg... - x moli
x = 2991 * 10-12 kg * 1 mol / 0,018 kg
x = 166167 * 10-12  mola
1 mol H2O => 6,02 * 1023 cząsteczek wody

nw = 166167 * 10-12 mola * 6,02 *1023 cząsteczek wody / mol = 1000325 * 1011 = 1 * 1017 cząsteczek wody

W tym ułożeniu na jedną cząsteczkę wody w warstwie przy powierzchni emisyjnej materiału przypada ok. 100 fotoelektronów. Spodziewałem się innego wyniku, odwrotnego, że względem punktu emisji fotoelektronu będzie więcej cząsteczek wody, niż fotoelektronów w czasie jednej sekundy. Niedopasowane ufizycznienie, uproszczenia, i/lub błąd w obliczeniach?

nf = 93 * 1017 fotonów UV (równa ilości fotoelektronów, ne) wobec nw = 1 * 1017 cząsteczek wody (blokujących ruch fotoelektronów przy powierzchni emisyjnej o wymiarach 10 cm x 10 cm).

Qne =~100 * 1017 * e = 1 *1019* e, całkowity ładunek elektryczny fotoelektronów (ilość ne = nf) wyemitowanych w ciągu sekundy, e = 1,6 * 10-19 C.
*
Jak mierzyć, czyli co przekaże informacje, czy w ogóle zjawisko zaszło?
Wskazania SNAFU ("chwyt aikido") są szczególnie istotne na Salonie dla wielu blogerów, w szczególności tych, którzy się zadeklarowali, że napiszą koncepcję, np., związaną z tzw. eterem.
Pomysł mistrza na użycie elektronów COMPTONOWSKICH, choć zapewne podnosi koszt eksperymentu (tymczasem w idei kosztów badań jest już przesłanka na 1 mln dolarów).
Internet: "Pytanie o niezerowy ładunek neutronu ma fundamentalne znaczenie dla problemu rozszerzania się Wszechświata, a także wyjaśnienia źródła pól magnetycznych Ziemi i Układu Słonecznego" [str. 13, pkt 2.3.]. Pod linkiem jest opis związany z badaniem skali ładunku elektrycznego ujemnego neutronu. Zatem można by przyjąć przesłankę, że i w przypadku "efektu hydrofotoelektronowego" jest możliwość ułożenia lepszego sposobu pomiaru, niż za pomocą oscyloskopu. SNAFU podał pewną możliwość poznania, że w ogóle zaszło zjawisko emisji elektronu pod wpływem działania fotonu z materiału zanurzonego w wodzie.
Ułożenie. W szczelnych zbiornikach o takim samym kształcie i objętości:
a). z próżnią techniczną,
b). z techniczne czystą wodą,
zachodzi efekt fotoelektryczny.
Pytanie: Czy do zbiorników zostałaby wyemitowana maksymalnie taka sama ilość elektronów?

Odpowiedź:
Maksymalna ilość elektronów zgromadzonych w obu zbiornikach będzie taka sama. Nie jest możliwe zgromadzenie elektronów w wodzie - "adopcja hydroelektronowa" nie zachodzi. Elektrony to nie jony.

Z tego ułożenia wynika, że można by wykonać eksperyment porównawczy w zbiorniku bez wody, czyli w próżni technicznej, a następnie z wodą. Jak zatem poznać, czy pojawiły się fotoelektrony w przypadku zbiornika bez wody?
*
Dopisane po wskazaniu Pana  SNAFU 12 listopada 2019, 21:41.

Opis efektu fotoelektrycznego w Wikipedi wskazuje na mikroampery. Zatem w tym ułożeniu SNAFU wydał 1 mln dolarów, czyli obrazowo ujmując, łatwo byłoby wskazać przez ewentualny zespół badawczy zainteresowanemu inwestorowi, że niezbędny jest zakup elementów i konstrukcja klasycznego układu porównawczego - katoda i anoda - oraz zanurzonego w wodzie, przykład:
image

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie