Blog
marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz
0 obserwujących 96 notek 110146 odsłon
marek czeszkiewicz, 19 października 2017 r.

Sąd, Prokuratura – niektóre tematy do rozważań…..

186 1 0 A A A
Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz

       A propo kierunku zmian w sądach i prokuraturze, to w 2004 roku ukazała się  publikacja „Na 28 sędziów apelacyjnych w Białymstoku 13 ma dziecko lub krewnego w sądzie, a niektórzy aż po dwie osoby” - http://www.poranny.pl/magazyn/art/5022978,mamo-tato-ja-tez-chce-byc-sedzia,id,t.html.

          W/w publikacja w zasadzie jest tylko odsłonięciem skrawka wiedzy w tym zakresie dotyczącego „góry”, a jak jest w niższych instancjach sądów, także administracyjnych, czy także prokuratury, w tym także w zakresie pracowników administracyjnych tych instytucji, ławników….

         Interesujące w tym zakresie są rozwiązania w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym:

art. 31. Osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz małżonkowie nie mogą być jednocześnie sędziami Sądu Najwyższego.

art. 57. Osoba pozostająca z sędzią Sądu Najwyższego w relacji, która uprawniałaby tę osobę do odmowy składania zeznań na podstawie art. 261 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.7)) nie może zostać zatrudniona w Sądzie Najwyższym.

art. 59. Ławnikiem Sądu Najwyższego nie może być osoba.., dodałbym pkt.15. Pozostająca z sędzią Sądu Najwyższego w relacji, która uprawniałaby tę osobę do odmowy składania zeznań na podstawie art. 261 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.7))

(warte do rozważenia zamiast w/w art.261§1 kpc - na podstawie art.182 ustawy kodeks postępowania karnego – porównując zakres w/w przepisów to w/w z kpk szerszy bo także małżonek osoby przysposobionej oraz pozostającej we wspólnym pożyciu.)

       Inna sprawą także do rozważenia są dopuszczalne powiązania m.in. rodzinne sędziów, prokuratorów z jednego okręgu z przedstawicielami adwokatury, radców prawnych z tego samego okręgu w zakresie występowania w sprawach przed sądem, czy w prokuraturze.          

      W tym kontekście pozwolę sobie zakończyć pytaniem otwartym, czy ma znaczenie, że np. małżonek, rodzic, dziecko itd. sędziego, prokuratora występuje jako obrońca, pełnomocnik w sprawie prowadzonej np. w innym wydziale w jednostce, w które pracuje jego w/w krewni lub jednostce do której może trafić środek odwoławczy…….

      W nawiązaniu do książki „Resortowe togi” dla zainteresowanych z województwa podlaskiego warty do wyszukania jest Biuletynu Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych – Białystok - nr specjalny z grudnia 2011 roku, choć i tam tylko szczątkowe informacje nie obejmujące wszystkich……

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Prawnik, w tym adwokat, poprzednio m.in. prokurator. Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (poprzednio Filia Uniwersytetu Warszawskiego), który ukończyłem z wyróżnieniem, w tym z „Diploma Honorificum”. Ukończyłem także z wyróżnieniami: Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studia Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkołę Administracji Publicznej, aplikację prokuratorską etatową, egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym, asesurę itd. Posiadam status osoby pokrzywdzonej IPN nr BUBi-III-4432-91(WP-119-7-03). Służyłem Rzeczypospolitej Polskiej jako prawnik oraz funkcjonariusz : do 2010 roku na stanowisku Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a wcześniej w Prokuraturze i innych służbach państwowych. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa m.in. do najwyższych klauzul. Byłem wielokrotne nagradzany za wyniki i osiągnięcia. Pisałem prace m.in. z uwarunkowania przestępczości zorganizowanej Polsce, zakazy dowodowe w polskim procesie karnym, instytucji świadka anonimowego - zagadnienia wybrane, rodzaje i metody stosowania kontroli operacyjnych, metody przesłuchań, działania operacyjne, metody taktyki, metody strategii, i inne. Uczestniczyłem w programach, szkoleniach, konferencjach resortowych, akademickich m.in. z zakresu korupcji, taktyki i techniki czynności śledczych oraz operacyjnych, strategii i inne, w tym prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów Prowadziłem różne specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy różnych służb i urzędów. Od 2010 roku pracowałem w Kancelariach Adwokackich, Radców Prawnych. Obecnie jestem adwokatem i prowadzę indywidualną kancelarie adwokacką. Pomagałem w miejscach powodzi pośrednio i bezpośrednio m.in. Tarnobrzeg 25.05.2010-03.06.2010, Wrocław 12.07.1997-29-07-1997. Pomagałem i pomagam innym, w tym czynny m.in. organizacjom harcerskim, wolontariat m.in. w Caritas, Hospicjum i Fundacjach pomagającym chorym, w tym dzieciom z chorobami nowotworowymi, bezrobotnym i bezdomnym. Moje zainteresowania obecnie, to, m.in. psychologia człowieka, prawo, polityka, sport, konie, teatr, książka i inne. Moje credo życiowe, to, m.in.: „Veritate sequi et tuerii iustitia” - iść za prawdą, nie zapomnieć o sprawiedliwości.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Zd No  może z ewentualną krytyką i posądzaniem o insynuacje poczekamy na reakcje platformy...
  • @pemep  może tak "z polotem" krytykujący poczeka na reakcje platformy w tej sprawie......
  • Ciekawe, czy wśród „prokuratorów informatorów” i w zespole prowadzącym w/w sprawę są...

Tematy w dziale Polityka