14 obserwujących
129 notek
128k odsłon
300 odsłon

Parady równości Białystok, Częstochowa, Warszawa – czyny zabronione - wnioski….

Wykop Skomentuj2

          W kontekście przebiegu parad równości przeprowadzanych przez środowiska opozycyjne, w tym lgtb, w dniu 20 lipca 2019 roku w Białymstoku, jak i w dniu 16 czerwca 2019 roku w Częstochowie, w Warszawie itd. należy stwierdzić, że w ich czasie doszło do różnych zdarzeń, w tym także czynów kryminalnych w formie sprawstwa, współsprawstwa, podżegania, pomocnictwa, prowokowania, w tym m.in.:

- naruszenia nietykalności funkcjonariuszy, czynnych napaści, wymuszeń, znieważeń z art.222 kk, art.223 kk, art.224 kk, art.226 kk,

- pobić z art.158 kk,

- uszkodzeń ciała z art.157 kk,

- znieważania grupy i osób z powodu ich przynależności wyznaniowej do chrześcijaństwa (katolicy, prawosławni) z art.257 kodeksu karnego,

- przemocy i gróźb bezprawnych wobec grupy i poszczególnych osób z powodu ich przynależności wyznaniowej m.in. do chrześcijaństwa (katolicy, prawosławni) z art.119 kk

- znieważania grupy i osób z powodu ich przynależności wyznaniowej m.in. do chrześcijaństwa (katolicy, prawosławni) z art.257 kodeksu karnego,

- znieważania publicznego przedmiotów czci religijnej i miejsc przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych z art.196 kk,

- nieobyczajnych wybryków, używania nieprzyzwoitych słów z art.140 kw, art.141 kw,

oraz innych czynów zabronionych przez ustawy.

        Sprawcy w/w czynów, podkreślam wszystkich ujawnionych czynów niewątpliwie powinni być zidentyfikowani, oskarżeni, a przypadku udowodnienia im winy (nie politycznego, medialnego linczu ale poprzez stosowanie procedur określonych prawem) wyroku sądu ponieść odpowiedzialność karną

        I tu jest pewien problem w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, media, polityków, partie, organizacje itd. ponieważ nie wszystkie z w/w czynów są przez niektóre w/w podmioty i sprzyjające im media traktowane jednakowo, według zasady, że przecież chrześcijanin to powinien nastawić drugi policzek, oddać ubranie i siedzieć pokornie i cicho…. Gdy jedna strona ewentualnie narusza prawo, to okrzyki, nagonka medialna, że prowadzenie przeciwko sprawcom postępowań, karanie to faszyzm, homofonia, antysemityzm, natomiast gdy druga strona czyni podobnie to cisza……, a czasami nawet delikatnie mówiąc bezczelność poprzez celowe przemilczanie niewygodnych faktów, umiejętne rozłożenia akcentów, linczowanie medialne instytucji i osób, które wydają decyzje niezgodne z oczekiwaniami….

          Żeby było jasne powyższe sytuacje, wykorzystuje także część środowisk z marginesu, dla których każde zgromadzenie to okazja do burd, rozrób, pobić, starć z Policją itd. ale czy odpowiedzialność za ich barbarzyńskie obce nam kulturowo zachowania, przestępstwa można przypisać przeciwnej opcji politycznej, wyznaniowej itd. W tym kontekście proszę wszystkich o rozwagę. Gdy rozum śpi, to budzą się demony….

         Nie wchodząc w analizę przyczyn i planów, w tym politycznych, społecznych związanych z organizowaniem w/w parad równości, w tym zapowiedzią kolejnych należy postawić pytanie komu i czemu one służą, jakie są ich rzeczywiste cele i konsekwencje, w tym także czy cele tych parad oraz „specjalnie wytyczone trasy” nie dają podstaw do założenia możliwości prowokowania oraz znieważania grupy i osób z powodu ich przynależności wyznaniowej m.in. do chrześcijaństwa (katolicy, prawosławni), jak i znieważania publicznego przedmiotów czci religijnej i miejsc przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, ich odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, odbywają się w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia religijne.

     Uwzględniając powyższe zauważam, że zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 roku prawo o zgromadzeniach organy gminy, miasta na terenie którego organizowane jest zgromadzenie, biorąc pod uwagę w/w zagrożenia mają prawo m.in. do zmian trasy przemarszu zgromadzenia, z którego czasami korzystają ale tylko w przypadkach dotyczących organizacji zgromadzenia przez inną opcje politycznej….

       W tym miejscu dodam, że art.57 Konstytucji RP stanowi, że każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Wymienione ograniczenia określa właśnie w/w ustawa prawo o zgromadzeniach, która w art.14 wymienia przesłanki, kiedy organ gminy może wydać decyzje o zakazie zgromadzenia, która oczywiście jest zaskarżalna do sądu. O fakcie, że na podstawie także w/w przesłanek organ może zmienić przebieg trasy takiego zgromadzenia świadczą także niektóre decyzje tych organów, które i sądy utrzymywał w mocy, tylko tyle, że te decyzje dotyczyły w zasadzie tylko jednej opcji politycznej…. Pytanie dlaczego nie czynią tak w przypadku dotyczącym innych opcji pozostawiam otwarte…

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka