Rozważania biblijne
WOLNOŚĆ I PRAWDA
6 obserwujących
95 notek
35k odsłon
340 odsłon

Światy - Biblia vs nauka vs technologia cz.2

Wykop Skomentuj


„Wiara – nadawanie dużego prawdopodobieństwa prawdziwości twierdzenia w warunkach braku wystarczającej wiedzy.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiara_(psychologia)


Jak widzimy, ktoś sklecił genialne zdanie, które potwierdza biblijne przesłanie, że wiarę jak najbardziej możemy i powinniśmy przekuć w wiedzę, poprzez poznanie Słowa naszego Ojca, oraz poprzez podglądanie otaczającej nas rzeczywistości, która w całości powstała w wyniku  zastosowania  NAUKOWEJ WIEDZY  pochodzącej od naszego Ojca – jedynego prawdziwego STWÓRCY wszelkiego ŻYCIA.


O pierwszym matrixie stworzonym przez naszego Ojca częściowo już sobie powiedzieliśmy, zatem kto nie jest w temacie odsyłam do wcześniejszych materiałów. Tu  poruszymy jedynie kwestie dotyczące pierwotnego matrixa, które pozwolą nam potwierdzić biblijnie i naukowo jego istnienie, a także potwierdzą, że świat obecny nie jest pierwotnym matrixem , zbudowanym z inicjatywy naszego Ojca – Hipernaukowca STWÓRCY, bowiem jest kompletnie różny od opisanego na pierwszej biblijnej stronicy, i stanowi jedynie elektromagnetyczno – biologiczny cień pierwotnego dzieła stwórczego.


Jak pamiętamy, Rdz1 jest mixem minimum sześciu rozdziałów, w którym pomieszano chronologię. Posiadając wiedzę o istnieniu trzech światów – matrixów, możemy teraz rozeznać, które wersety znanego nam Rdz1 dotyczą poszczególnych światów .  Zaczniemy od kluczowej kwestii, dotyczącej pierwszego świata;


Rdz1,5
5 ... dzień pierwszy. – BT


Zajrzymy teraz do oryginału ST, albowiem tak jak rozeznaliśmy wcześniej, w Słowie naszego Ojca liczebniki nie występują, a tu mamy do czynienia z liczebnikiem;


image


Widzimy jasno, że po zakończeniu tego wersetu zapisano znak  פ – peh, który informował w prawdziwym biblijnym tekście,  o zakończeniu rozdziału. Zatem znany nam werset Rdz1,5  , kończył narrację prawdziwego rozdziału pierwszego.
Przyjrzyjmy się teraz ostatniemu słowu  echad, które błędnie transliterowano, zastępując literę ch literą h, i które przetłumaczono jako liczebnik, mimo, iż liczebnik 1, zapisuje się zgoła inaczej.  Liczebnik 1 nie dotyczy Słowa naszego Ojca, lecz słowa Jahwe vel Kaina, ewentualnie słówka JHWH - grupy trzymającej władzę. Zatem Liczebnik  1 - PIERWSZY = riszon, a nie ECHAD;


STRONG H7223
  Riszon         ראשון      Wj12,2 

Jednakowoż ów liczebnik zapisany jest w niektórych wersetach nieco inaczej;

riszon           רישון     Hi8,8  


Skąd taka różnica w zapisie? Ano stąd, że jeden zapis dotyczy gramatyki skleconej przez Jahwe, a drugi zapis stanowi gramatykę JHWH, a co za tym idzie, powyższe liczebniki dotyczą , jeden -matrixa nr 2, a drugi matrixa nr3.
Aby nie przedłużać, powiem naprędce , że słowo ECHAD pochodzące ze słowa naszego Ojca nie oznacza żadnego liczebnika, lecz  słowo RAZ.


Zatem w matrixie wykreowanym przez naszego Ojca dzień nastał RAZ , i trwa tak do dziś. W pierwszym matrixie NOC  nie występuje, co jest świadectwem na to, iż pierwotny matrix był światem BEZ BIEGUNOWYM, a obecny jak wiemy jest światem DWUBIEGUNOWYM, czyli takim, w którym dokonujemy wyboru pomiędzy dwoma skrajnościami np.  dobro – zło, dzień – nic, mokro – sucho itd.


Biblijne potwierdzenie powyższych tez;


Ap22,5
5 I [odtąd] już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Ojciec  będzie świecił nad nimi , i będą królować na wieki wieków. - BT


Jak widzimy, po powrocie do domu naszego Ojca, nocy już nie będzie, a nawet słońca.  Z innych wersetów wiemy, że księżyca także tam nie będzie ;


Ap21,23
23...nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły... - BT


Dlatego właśnie w Rdz1 , brak jest opisów kreacji słońca i księżyca, albowiem nasz Ojciec nigdy ich nie stwarzał. Zaświeciły całe niebiosa  i na tym koniec. Popatrzmy jeszcze w Ap22,5  kto będzie królował, i że taki stan będzie trwał na wieki wieków – BEZ AMEN. 

Jak widzimy jasno i wyraźnie -  w domu naszego Ojca nie będzie królował żaden BÓG, jeno my, zgodnie z tym co głoszę na tym blogu. Owo królowanie oznacza nic innego, jak  brak jakiejkolwiek  WŁADZY  w domu naszego Ojca , gdyż nigdy jej tam nie było, nie ma i nigdy nie będzie, albowiem Ojciec nasz powiedział – WOLNOŚĆ, przez co złożył świadectwo, że przenigdy nie uważał się za jakiegoś BOGA, ni nigdy nie stanowił dla nas żadnej władzy.


Z konfrontacji  resztek sfałszowanych wersetów Rdz4,4-16 i  niektórych strzępów Rdz1  wynika, że w pierwszym matrixie istniało jakieś  poczucie  upływającego czasu, lecz zupełnie inaczej odbierane niźli dzisiaj, gdzie człek spieszy się na pociąg czy do fabryki. Tamto   poczucie czasu nie wynikało   z wirtualnego ruchu obrotowego niebios przenoszących  zmienną rzeczywistość w postaci dnia i nocy, a ze względu na ówczesne pływy oceanów, które odbywały się w miesięcznych cyklach, tak jak już to omówiliśmy wcześniej, a które to były odpowiedzialne za powstawanie różnorodnych cykli rozrodczych ówczesnego świata, albowiem wszystko wtenczas zależało od płodności  oceanów, które  posiadały rozmaite parametry, w związku z czym roślinność , oraz cała reszta, zmieniała się cyklicznie, dzięki czemu nudy wówczas nie było.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo