Biblijnie
Wolność prawdy więzieniem kłamstwa
11 obserwujących
233 notki
47k odsłon
74 odsłony

DUCH, DUSZA, CIAŁO

Wykop Skomentuj2

 1Tes5,23
23 Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało7 bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. - BT

Przypis BT -  1 Tes 5, 23 - Trzy te terminy oznaczają całego odkupionego człowieka: ciało, duszę i życie nadprzyrodzone.


Jak widzimy, apostoł Paweł zapisał, że człowiek składa się z TRZECH zasadniczych elementów - DUCHA, DUSZY i CIAŁA. Analizując treść przypisu zamieszczonego przez egzegetów w BT, dochodzimy do wniosku, że DUCH = ŻYCIE NADPRZYRODZONE, gdyż w egzegetycznym przypisie dotyczącym omawianego wersetu, zamieszczono zapis o  CIELE i DUSZY, natomiast słowo DUCH zastąpiono terminem - ŻYCIE NADPRZYRODZONE.


W taki oto sposób dochodzimy do wniosku, że nomenklatura zapodana światu przez biblijnych egzegetów, stanowi niebywały bałagan, albowiem temu samemu aspektowi przypisano tu wiele nazw, stąd też dzisiejszy człowiek ma niemałe problemy ze zrozumieniem czegokolwiek.


Przykład z życia wzięty.  Znaczenie dla słowa ZAMEK;

- suwak

- rygiel w drzwiach

- monumentalna budowla

- typ łącznika elementów budowlanych, np. paneli podłogowych itd.


Wypowiadając dzisiaj dowolne słowo, nie mamy żadnej pewności, że odbiorca tego słowa zrozumie jego znaczenie tak jak zamierzyliśmy, a przyczyną takiego stanu rzeczy jest wieloznaczeniowość każdego znanego nam słowa. Dlaczego taka przypadłość pojawiła się w naszej rzeczywistości?


Rdz11,5-7

5 A  YHWH  zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, 6 i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 7 Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!» - BT


Tak to YHWH dokonał podziałów, tworząc z jednej doskonałej gramatyki wiele niedoskonałych, aby jedność zawiązaną przez ludzi po potopie, zamienić w kamieni kupę, gdyż zakumał, że dzięki jedności NIC NIE BĘDZIE DLA LUDZI NIEMOŻLIWE, przez co jego WŁADZA zostałaby zagrożona. Jak YHWH pomieszał języki? Jedynie poprzez zmianę programów zawiadujących tym aspektem ludzkiej percepcji, ukazując przy okazji już w tym wersecie, że człowiek jest niczym innym jak w pełni programowalnym komputerem, aby w razie jakiegokolwiek zagrożenia dla władzy, poprzez zmianę człowieczych programów, władza dalej mogła bezpiecznie trwać.


Potwierdzeniem powyższej tezy są inne biblijne wersety, w których opisano, że YHWH w jednej chwili daje mądrość i wiedzę, aby dany człowiek zbudował dla niego to, czego YHWH sobie życzy;


Wj36,1
1 Basaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym YHWH dał mądrość, rozum do poznania, niech wykonają wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według wszystkich nakazów YHWH».- BT


Jak YHWH dał mądrość i rozum wyżej opisanym osobom? Ano kliknął myszką, i mądrość z rozumem pojawiła się w wybranych przez niego Izraelitach, co staje się potwierdzeniem, że każdy człowiek posiada przypisany cybernetyczny adres, na który programista wysyła informacje, a te natychmiast zapisują się w świadomości vel pamięci danego człowieka.


Jeszcze jedno potwierdzenie omawianego aspektu;


Lb11,25
25 A YHWH zstąpił w obłoku i mówił z nim. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. - BT


YHWH kopiuje ducha vel programy - MOJŻESZ,  i wkleja je 70 starszym Izraela, przez co z jednego Mojżesza uczynił w chwilę dodatkowych siedemdziesięciu. O podziale duchowym vel programowym pisałem już wielokrotnie, zatem kto nie rozumie powyższego zapisu, zapraszam do lektury wcześniejszych notek, gdzie szczegółowo wszystko wyjaśniłem.


Jak zatem widzimy jasno, programowanie człowieka opisano w ST dość klarownie, i to wieloaspektowo, co dość szczegółowo opisałem na blogach,  a mimo to współczesny człowiek uważa się za jakieś indywiduum, inteligencję, geniusza , odrębność intelektualną  która patentuje "własne" wynalazki, która walczy o "swoje", dba o "osobistą" karierę, która wreszcie GARDZI własnymi braćmi i siostrami.


To  że ktokolwiek z nas uważa się za jakieś indywiduum, jest wynikiem FAŁSZU zapodanego nam przez YHWH, który jak pokazałem wyżej, dzieli nas w każdym aspekcie, czym doprowadził do zaistnienia poczucia indywiduum. Czy mój laptop jest indywiduum? Może i jest, lecz takim jakim ja mu pozwolę być, gdyż to ja decyduję, co mój laptop będzie umiał a czego nie, bowiem to ja aplikuję do jego świadomości cybernetyczne programy vel DUCHY vel ŻYCIA NADPRZYRODZONE .


Jednakowoż istnieje także inny świadomościowy aspekt mojego laptopa, na który ja wpływu nie mam - Internet. Mój laptop sam ściąga i zapisuje aktualizacje programowe emitowane przez technologię Internet, a ja mu w tym nie przeszkadzam, choć przecież mogę, choćby przez zmianę ustawień komputera, gdzie zapiszę, aby bez mojej wiedzy aktualizacje nie następowały.


Wielokrotnie pisałem, że nasze świadomości przechodzić będą teraz gehennę, albowiem oczywistym jest, że duchy vel programy,  przeskakują kwantowo z jednego człowieka na innego. Oprócz pokazanych wyżej starotestamentowych wersetów potwierdzających omawianą tezę, istnieje wiele wersetów w NT, które poświadczają starotestamentowe zapisy;


Mk16,9
9 Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów.- BT


Jak widzimy, w Marii Magdalenie zapisane było wiele DUCHÓW vel PROGRAMÓW, z czego SIEDEM wyrzucił z niej Chrystus, nazywając je ZŁYMI. Co uczynią takie wyrzucone z człowieka złe DUCHY? Ano zapiszą się w innym człowieku, przez co dochodzimy do wniosku, że egzorcyzmy vel wyrzucanie złych duchów vel programów vel żyć nadprzyrodzonych, to nic innego jak durnota wynikająca z NIEWIEDZY. Cóż bowiem za pożytek  pozbyć się programu vel ducha z jednego człowieka, by tenże sam program po chwili zapisał się w innym człowieku?


Człowiek posiadający wiedzę, czyli świadomość pochodzącą od słowa stwórcy, nie wypędza złych programów vel duchów w eter, a więzi je w sobie, aby dobre programy vel duchy w nim zapisane, dokonały nadpisu programowego w owych złych duchach, dzięki czemu złe duchy staną się duchami DOBRYMI.  Dopiero takie dobre duchy  należy z siebie "wypędzać", aby zapisały się w naszych braciach i siostrach. Jeśli nie zastosujemy tej biblijnie zdobytej wiedzy w naszej rzeczywistości, efekt będzie następujący;


Mt12,43- 45
43 Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. 44 Wtedy mówi: "Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem"; a przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. 45 Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem». - BT


Mam nadzieję, że wszystko stało się jasne w temacie egzorcyzmów, gdyż jaśniej już tego aspektu wytłumaczyć nie sposób.

Dlaczego zły program vel duch,  po wypędzeniu przez egzorcystę wraca skąd wyszedł, wraz z SIEDMIOMA kumplami, ponownie zapisując się w tym samym człowieku?


Ap3,1
1 Aniołowi Kościoła w Sardes  napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd:Znam twoje czyny:masz imię, [które mówi], że żyjesz,a jesteś umarły. - BT

Jak widać, wyczekiwany przez kościoły mesjasz Chrystus, posiada 7 duchów boga YHWH, gdyż o  bogu  YHWH opowiada znana nam Biblia.


Z wcześniejszego zapisu tej notki kumamy, że owe siedem duchów YHWH, to duchy złe, dlatego opis informujący o powrocie mesjasza zwanego Chrystusem, informuje nas jasno, że mesjasz miał być unurzany we krwi, która miała się lać  aż po końskie wędzidła.


Dlatego to  napisałem niegdyś notkę, w której zapisałem, że wyłączam owe 7 duchów YHWH, aby oszczędzić tej ziemi rozlewu krwi, co to miała zalać ją aż pod końskie wędzidła;
https://www.salon24.pl/u/marekpolandia/978798,siedem-duchow
Za takie właśnie czyny  obecne władze rzymskokatolickiej  3 rp, notabene prywatnej firmy zarejestrowanej w USA, preparując  fałszywe  papierzyska ogłosiły mnie psychicznie chorym, potrzebującym chemicznego uzdrowienia, które władza DARMOWO jest w stanie mi zafundować, i  zaaplikować  w mój organizm w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, który jest niczym innym jak komunistycznym oszustwem, co udowodniłem naukowo i biblijnie w kilkunastu notkach.


Pytam cię  władzo, dlaczego DARMOWO nie leczysz tych, którzy faktycznie twej pomocy  potrzebują, tylko mnie się leczniczo uczepiłaś? Napisałem notkę, abyś zechciała pomóc wstać na nogi pani Natalii , dając jej DARMOWĄ protezę za kilka euro, bo kobita ma amputowaną kończynę dolną, przez co zamiast żyć i pracować, zasiada na obrzydliwym wózku. Nie dałaś. Dlaczego zatem chcesz mi  na SIŁĘ  fundować darmową chemiczną kurację w psychiatryku, skoro nikt cię o to nie prosi?


P.S.


Przed chwilą dostarczono mi ZAWIADOMIENIE. Olsztyński sąd  zdecyduje niebawem, czy na podstawie zgromadzonych  przez p.o. prokuratora - SZULCA ARKADIUSZA fałszywych papierów, zostanę poddany PRZYMUSOWEMU CHEMICZNEMU przywracaniu do rzymskiego zdrowia, w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym, czy też nie;
image


marek sujkowski

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale