Biblijnie
Wolność prawdy więzieniem kłamstwa
11 obserwujących
253 notki
50k odsłon
12 odsłon

EMPATIA - cz.5

Wykop Skomentuj

Z biblijnych zapisów dowiadujemy się, że istniejemy we wnętrzu procesora komputerowego, który nazwaliśmy ŚWIATEM. Pierwszym takim procesorem vel światem,  jest według Biblii Eden,  wykreowany przez stwórcę  znajdującego  się poza nim, a który to do wnętrza owego procesora - Edenu, zaaplikował swą boską świadomość,  w postaci cybernetycznej nanotechnologii, a więc mikroskopijnej MATERII, aby w ten sposób  dokonać wszelkich możliwych symulacji komputerowych,  w celu rozeznania rzeczywistości możliwej do zaistnienia w dwubiegunowości. Zatem tajemnica zaistnienia MATERII pochodzi  spoza matrixów, co potwierdza zaistniałą na moich blogach tezę, że w matrixach nie wykreowano nic, coby już wcześniej nie zaistniało. 

Jak wiemy, w dwubiegunowości vel dualizmie, już z definicji pojawiają się adwersarze , zwani także  biegunami,  które to bieguny oznaczyliśmy tu jako S i N - magnes,  +  i -  prąd elektryczny itd. Oznaczyliśmy także bieguny architektoniczne, czyli WYSOKOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ, SZEROKOŚĆ i DŁUGOŚĆ. Jak wygląda wykreowany w matrixach procesor komputerowy?


image

https://pl.wikipedia.org/wiki/Procesor

Jak widzimy, istnienie wszystkich wymienionych wyżej  BIEGUNÓW, zawarte jest w budowie komputerowego procesora. Skąd wiedzieliśmy jak zbudować taki procesor? Ano przeczytaliśmy se w Biblii - gdy stanowiła jeszcze całość zapisu. Oprócz omawianych biegunów,  znamy jeszcze jeden niezwykle ważny parametr, który nazwaliśmy tu ODSADZENIEM , i oznaczyliśmy ET. Właściwie dobrane ET , umożliwia bezkolizyjne obracanie się elementu poddanego ruchowi wirowemu, współpracującemu z elementem stałym, tak zwanym STOJANEM, czyli parametr ET stanowi zależność występującą  w budowie SILNIKÓW wirowych. Skąd znamy zależności ET ? Przeczytaliśmy o nich w BIBLII, albowiem pierwszy silnik wirowy wykreowała MATKA NATURA, który to sklasyfikowałem na blogach jako matrix nr 2, zaistniały we wnętrzu Edenu.

Biblijne rozważania wykazały, że ów mechaniczny silnik - świat,  wykreowany przez Matkę Naturę, zaistniał jako następstwo naukowego rozeznania znanej nam komórki GRZYBOWEJ.  Mechaniczne niebiosa matrixa nr2, stanowią genialne perpetuum mobile, które prócz tak zwanej MECHANIKI NIEBA, stanowią pompę wirową dla pływów mórz, oraz prądnicę generującą prąd elektryczny, niezbędny do funkcjonowania matrixów.

Wychodzi zatem na jaw, że  Eden widziany z góry jest podobieństwem prostokąta, natomiast zaistniały w jego wnętrzu matrix nr 2, także widziany z góry musi stanowić OKRĄG - nakryty obrotową KOPUŁĄ . Obrotowe niebiosa matrixa nr 2, podzielone na dzień i noc, zostały oddzielone od zaistniałych tam lądów szklanym SKLEPIENIEM, albowiem zaistniałe  tam CIAŁA NIEBIESKIE, znajdują się w wodzie. Ponadto nad obrotowymi niebiosami matrixa nr2, znajdują się niebiosa niebios, zwane niebiosami najwyższymi, i są wykonane z magnesu. Możemy teraz naszkicować rozeznane dzisiaj zależności; 


image


Muszę przyznać, że na blogach takiego szkicu jak dotąd nie zamieściłem, lecz tak jak wspominałem, rozeznanie biblijnych zawiłości do łatwych zadań nie należy. Na dotychczasowych blogach,  Eden pokazałem na szkicu jako okrąg, by paradoksalnie  w jednej z notek pokazać DWA ringi bokserskie - prostokątny oraz okrągły - tak zwaną klatkę MMA ,  informując, że na takich ringach spotykają się ADWERSARZE, którzy przed meczem jak i po nim są  przyjaciółmi, choć gdy znajdują się  w ringu vel PROCESORZE, optycznie kwestia ich przyjaźni wygląda niezwykle zwodniczo...


Z powyższych zależności  wnioskujemy, że dwubiegunowość bez adwersarzy istnieć nie może ,  a właściwości magnesu  czy prądu elektrycznego nie pozostawiają co do tego żadnych złudzeń. Co się stanie gdy przełamiemy magnes? Jak wiemy, powstaną dwa magnesy - identycznie dwubiegunowe jak pierwotny. Co się stanie gdy połączymy ze sobą bieguny prądu elektrycznego? Nastąpi  zwarcie przeciwnych biegunów, przez co  posypią się iskry, roznieci się ogień , który  strawi wszystko tak, że nie zostanie nic  ... 

Gdzie  zatem podziewa się to, co strawił ogień? Czyżby bezpowrotnie zniknęło?  Skoro już wiemy, że ogień jest  jednym z czynników wywołujących promieniowanie elektromagnetyczne, to wiemy także, że wszystko co on pochłonie, zamienia się w  owe promieniowanie, zwane falami elektromagnetycznymi -  stanowiącymi nośnik wszelkich  informacji cybernetycznych, będący także światłem, ciepłem  itd. Skoro ogień zamienia materię w fale elektromagnetyczne i garść popiołu, to z czego powstała materia, jeśli nie z odwrócenia procesu spalania? Jakby zatem nie kombinować, materia powstała z fal elektromagnetycznych, w procesie który  można by nazwać - usztywnianiem, czy też zagęszczaniem światła.


Z powyższego rozeznania  kwestii dwubiegunowości,  zwanej dualizmem jasno wynika, że bytując  w takiej rzeczywistości , utworzenie jedności pomiędzy adwersarzami może nastąpić tylko i wyłącznie w sferze PROGRAMOWEJ, albowiem właściwości fizyczne   BIEGUNÓW,   skutecznie uniemożliwiają zaistnienie jedności w sferze materii.  Jak wiemy, PROGRAM materią nie jest, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki program dokonał zjednoczenia wszystkich zaistniałych tu fraktali, bez względu na ich biegunowość, czyli innymi słowy, bez względu na ich fraktalną przynależność do któregoś z dwóch zaistniałych w matrixach Bogów.


Programem  umożliwiającym  omawiane zjednoczenie , pogrążonych w dualizmie boskich fraktali ,  czyli nas, nazwany został  MIŁOŚCIĄ. Tylko w tym programie możliwe jest zjednoczenie przeciwstawnych biegunów. Cóż zatem skrywa się według Biblii  w programie MIŁOŚĆ?


Miłość   -   BRAK OCZEKIWAŃ W DĄŻENIU DO JEDNOŚCI.


Wygląda na to, że aby rezonować w programie  MIŁOŚĆ,  trzeba wyzwolić się od wszystkiego;


Łk9,23  
23  Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie ... - BT

Jak wiemy, istnieje wiele programów  DEMAGOGII , uniemożliwiających zaistnienie w matrixach jedności. Jakie to programy? PYCHA , CHCIWOŚĆ , ZAZDROŚĆ ,  ROZPUSTA ,  PRÓŻNOŚĆ ,  LENISTWO , KŁAMSTWO  i miliony innych...  Jeśli zatem ktokolwiek z nas uznaje, że wie lepiej... , już uległ programom DEMAGOGII;

1Kor8,2

2 Gdyby ktoś mniemał, że coś "wie", to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. - BT


Jeśli ktokolwiek z nas uznaje się za większego od swego brata czy siostry, przypisując sobie  przy tym rozmaite tytuły, ekscelencje, zaszczyty i inne olabogi, niechaj wie, że jest pogrążony w programach demagogii aż do szpiku kości, a uwolnić  z tego może nas  jedynie SŁOWO, gdyż tylko one zdolne jest oddzielić szpik od stawów i duszę od ducha;


Hbr4,12 -13
12 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 13 Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne ...  - BT

Gdzie zatem szukać SŁOWA PRAWDY?  Myślę , że najlepiej we własnym SUMIENIU, w którym dawno temu zostało ZAPISANE...


"Lecz póki co w zamęcie trwam,  liczę na palcach lata szare
i tylko czasem przemknie myśl - przecież nie jestem tu za karę..."
-  Magda Czapińska/ Włodzimierz Korczcdn...

marek sujkowski


 
 

 

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale