36 obserwujących
153 notki
2782k odsłony
  2994   0

Papież otwiera puszkę Pandory (wpis dla nielicznych)

Mam nadzieję, że propozycja Papieża Franciszka zmiany treści najpopularniejszej modlitwy „Ojcze nasz” doprowadzi do dyskusji teologicznej, która będzie dowodem na to, że Kościół jest organizmem żywym. W instytucjach martwych, których los jest obojętny ludziom  i w których wszystko jest ustalane odgórnie polemiki, dysputy są nieobecne. Jeżeli propozycja Papieża Franciszka nie wywoła dyskusji w łonie Kościoła Katolickiego oznaczałoby to, że jest on instytucją martwą, że wierni – jeżeli to słowo cos jeszcze oznacza – interesują się wszystkim tylko nie słowami  i czynami Jezusa Chrystusa, które zmieniły nasz świat i które stworzyły naszą cywilizację. Słowa "I nie wódź nas na pokuszenie" powiedział Jezus Chrystus,. Czy brzmiały one właśnie tak czy może inaczej i jakie to ma znaczenie dla nas wierzących dzisiaj? Stwierdźmy na samym wstępie, że wiele fragmentów Ewangelii jest tłumaczone nieprawidłowo (co wykaże poniżej) a mimo to nikt nie proponuje by je zmienić na tłumaczenie  - z punktu widzenia teologicznego - poprawne. Słowa z prologu Ewangelii św. Jana:

A Słowo stało się ciałem

I zamieszkało wśród nas

 

Jest z punktu widzenia przekazu Jezusa Chrystusa gnostycką manifestacją wiary nie mająca nic wspólnego z zasadami chrześcijaństwa, ale nie znam nikogo kto by ośmielił się je poprawić. Te błędne tłumaczenie (patrz szczegółowe wyjaśnienie poniżej) stało się wręcz symbolem naszej wiary.


Takie są paradoksy historii chrześcijaństwa.  I aż prosi się bym napisał – siła tradycji jest silniejsza od prawdy. Papież  Franciszek chce zmodyfikować modlitwę "Ojcze nasz". Jego zdaniem fragment "I nie wódź nas na pokuszenie" został źle przetłumaczony.  głowa Kościoła wyjaśniła, że to nie Bóg prowadzi człowieka do grzechu, a ten fragment sugeruje coś przeciwnego. Dlatego też papież Franciszek chce zastąpić powyższy zwrot słowami: "nie pozwól, byśmy ulegli pokusie". Zaznaczmy, że fragment ten Biblia Tysiąclecia tłumaczy jako:  „i nie dopuść abyśmy ulegli pokusie”. Czy tłumaczenie proponowane przez Papieża i tłumaczenie polskie Biblii Tysiąclecia są identyczne? Czy istnieje różnica między „nie pozwól” i „nie dopuść”? Na pierwszy rzut oka istnieje, bowiem wyrażenie „nie pozwól”, zakłada większą lub precyzyjniej bardziej zdecydowaną ingerencję Boga w nasze życie. ‘. Zdaniem teologów wyrażenie to jest tłumaczeniem słowa greckiego  peirasmos (z greckiego Nowego Testamentu), który oznacza zarówno wodzić na pokuszenie, jak i poddawać się próbie.


Zwróćmy uwagę na jeden fakt. Jezus Chrystus swoje mowy wygłaszał w języku hebrajskim albo aramejskim, a nie greckim więc Ewangelia św. Mateusza – bo to w niej znajduje się modlitwa „Ojcze nasz” – musiała być już w trakcie swego powstawania tłumaczona z języka hebrajskiego na język grecki i już wtedy mogło dojść do zniekształcenia czy zmienienia znaczenia słowa wypowiedzianego przez Jezusa Chrystusa, bowiem każde tłumaczenie jest interpretacja z której mogą wynikać teologiczne konsekwencje. Zwróćmy także uwagę, że tłumaczenie słowa greckiego na język francuski – propozycja Papieża jest podjęciem inicjatywy księży francuskich, którzy odmawiają modlitwę „Ojcze nasz” z zdaniem "nie pozwól, byśmy ulegli pokusie"  - jest różna, nieznacznie, ale różna od tłumaczenia polskiego. Wynikałoby z tego, że tłumaczenie Ewangelii na różne języki – mniej lub bardziej - ją zniekształcały.


Pozostańmy na chwilę przy porównaniu tłumaczeń na język polski i francuski. W pierwszym liście do Koryntian św. Paweł pisze:„Ja siałem , Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten który podlewa, tylko ten który daje wzrost – Bóg /…/. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga (pierwszy list do Koryntian – 3. 6- 8). W tłumaczeniach francuskich zamiast słowa pomocnikami używa się słowa współpracownikami. Różnica zasadnicza. Czy współpracować z Bogiem to to samo co mu pomagać ? Przecież  zależność między łaska Boga a wolna wolą człowieka jest podstawową kategoria teologiczną chrześcijaństwa. Francuski teolog i filozof Tresmontant stwierdza :


„Od momentu gdy w dziele stworzenia pojawia się człowiek czyli istota zdolna do myślenia, od tego momentu gdy Bóg niestworzony komunikuje człowiekowi zdolnemu do myślenie sekret swoich planów – ten unikalny byt może stać się współpracownikiem Boga. Jeżeli człowiek współpracuje z Bogiem to dla francuskiego filozofa jest oczywiste, że : „Bóg nie widzi przyszłości, tak samo jakby to była przeszłość.” [1].


Klasyczna wizja Boga ogarniającego czas – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – jednym spojrzeniem jest w ten sposób skorygowana właśnie o wolne nieprzewidywalne działanie człowieka. Jeżeli natomiast w tłumaczeniu używamy słowa „pomocnicy” to konstrukcja francuskiego teologa jest fałszywa. Papież mówi złe tłumaczenie, ale przecież wiemy, że wiele podstawowych fragmentów Ewangelii jest źle tłumaczona, a mimo to nikt nie odważyłby się ich zmieniać na tłumaczenie prawidłowe.

Lubię to! Skomentuj70 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo