Blog
Wolna Europa? Zdemoralizowanym mediom - NIE!
michael
michael Z uporem szykuję "Historię gospodarczą III RP"
27 obserwujących 292 notki 396217 odsłon
michael, 23 lutego 2008 r.

Jerzy Czartoryski: "Czarna lista" Ministra Sikorskiego

Po raz pierwszy w historii mojego blogu, poświęcam całą stronę na zacytowanie tekstu innego autora. Niestety jest to bardzo zasmucający dowód potwierdzający tezy mojego poprzedniego tekstu:

Oszukana demokracja

 


który zadziwiająco kojarzy się z innym tekstem (lendos):

DYKTATURA ŚCIEMNIACZY

Oddaję głos Jerzemu Czartoryskiemu

___________________________________________________________________________

 

Oświadczenie Prezesa
Kongresu Polonii Kanadyjskiej – Ottawa

w sprawie „czarnej listy” Ministra Sikorskiego.
Do Prezesów i Delegatów organizacji ottawskich.

__________________________

Po ukazaniu się w mediach polskich i kanadyjskich wiadomości o liście min. Sikorskiego, zakazującej pracownikom placówek dyplomatycznych kontaktowania się z pewnymi osobami, otrzymałem szereg pytań na ten temat, na które to pytania nie umiałem odpowiedzieć. W związku z tym, 25-go stycznia b.r. wysłałem list (w załączniku), do p. Ambasadora RP w Ottawie, Piotra Ogrodzińskiego, z prośba o wyjaśnienie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że na tej liście znajduje się również moje nazwisko. Do chwili obecnej nie otrzymałem na ten list odpowiedzi, co być może jest wytłumaczalne faktem, że Ambasador otrzymał zakaz komunikowanie się ze mną.
Przy okazji zdałem sobie sprawę, że w ostatnim czasie w stosunkach z Ambasada miały miejsce dwa niezrozumiałe wydarzenia:
- Od szeregu lat na akademie z okazji świąt narodowych 11-go Listopada i 3-go Maja, organizowane przez poszczególne Organizacje Polonijne pod patronatem KPK-Ottawa, zawsze zapraszany był Ambasador, Konsul i Attache Militarny RP. Jednak na ostatniej akademii Święta 11-go Listopada nikt z Ambasady się nie zjawił. Polonia Ottawska była tym faktem oburzona, a Ambasador, post factum, napisał krótka notatkę przepraszając za swoja nieobecność, chociaż mógł z pewnością kogoś na swoje miejsce wydelegować.
- Na spotkanie z bawiącym ostatnio w Ottawie Ministrem Sikorskim, Ambasada zaprosiła tylko grupę weteranów, natomiast nie zaprosiła przedstawiciela Ottawskiego Kongresu. Wydało mi się to niezgodne ani z tradycją, ani z logiką, ani z wymogami kurtuazji, ponieważ to prezes KPK okręgu Ottawy, do którego to okręgu koło ottawskie Stowarzyszenia Kombatantów Polskich należy, reprezentuje tutejsza Polonie.
Tajemnica powyższych wydarzeń została wyjaśniona w trakcie przygotowań do oficjalnego programu wizyty Min. Sikorskiego w kanadyjskim MSZ-cie. Na jedno ze spotkań zaproszony został Prezes Zarządu Głównego KPK pan Władysław Lizoń. Przy tej okazji, Ambasador Ogrodziński wyjaśnił, że Jerzy Czartoryski, oraz Sekretarz Generalny Zarządu Głównego KPK Stanisław Godzisz, znajdują się na liście osób, z którymi Ambasadzie kontaktów zakazano.
W ten sposób wiemy z pewnością, że „czarna lista Sikorskiego" istnieje naprawdę i że znajduję się na niej również ja. Ten zdumiewający dla mnie fakt nasuwa szereg alarmujących refleksji i ważnych pytań dotyczących stosunków Polskiego Rządu z Polonią.
Już z doniesień prasy wiadomo było, że na „czarnej liście" prominentnie widnieje nazwisko przewodniczącego USOPAŁu Jana Kobylańskiego a wraz z nim nazwiska kilku innych wybitnych działaczy Polonii w Ameryce Łacińskiej. Uzasadnieniem tego „wyróżnienia" miały być bliskie ich stosunki z Radiem Maryja oraz pewne wypowiedzi, krytyczne wobec Platformy Obywatelskiej czy ludzi z nią związanych.
Zastanawiam się, czym to ja zasłużyłem sobie na zaszczyt znalezienia się na "czarnej liście". Jeżeli, wnioskując z przykładu USOPAŁu, mogły by to być politycznie niepoprawne wypowiedzi czy kontakty z ludźmi o niepoprawnych, zdaniem min. Sikorskiego, poglądach - oto próbka takich moich wypowiedzi czy kontaktów:
- Będąc delegatem KPK na III Zjazd Polonii i Polaków w Warszawie jesienią 2007, zjazdu fatalnie zorganizowanego i fatalnie prowadzonego, byłem jedną z osób, które otwarcie wypowiedziały swoje krytyczne uwagi na ten temat. Podobne uwagi wyraziła zresztą większość uczestników. W czasie tego Zjaazdu uczestniczyłem też w spotkaniu z byłym premierem Janem Olszewskim.
- Jesienią odbyły się w Ottawie trzy bardzo ciekawe i przychylnie odebrane odczyty: pani Anny Walentynowicz, pana Stanisława Michalkiewicza i prof. Jerzego Roberta Nowaka. Pragnę zaznaczyć, że KPK tych odczytów nie sponsorował, a ja osobiście na dwóch ostatnich niestety nie mogłem być obecny, gdyż byłem na III Zjeździe Polonii w Warszawie. Byłem jednak na spotkaniu z p. Walentynowicz, jak się dowiedzieliśmy - zdeklarowaną stronniczką PiS.
- Zapewne największe „przestępstwo”, jakie popełniłem, to udział w XIII Walnym Zjeździe USOPAŁu w Punta del Este. Nie tyko, że tam pojechałem, ale jeszcze śmiałem bardzo pozytywnie się wyrazić o Prezesie USOPAŁu Janie Kobylańskim, o Ojcu Tadeuszu Rydzyku, o Ojcu Infułacie Ireneuszu Skubisiu (Redaktor naczelny czasopisma „Niedziela”), o Ojcu Jerzym Morkisie (Misjonarz z Brazylii) i jeszcze o kilku innych osobach, których miałem przyjemność tam poznać. To już jest „grzech” nie do darowania.
My, Polonia Świata, jesteśmy społecznością zróżnicowaną w naszym pochodzeniu i poglądach polityczno-społecznych, ale ten fakt nie przeszkadzał nam nigdy w solidarnym i masowym występowaniu w interesie Polski. My tu potrafimy tolerować się nawzajem, żyć w symbiozie i nie pozwolić, aby nasze różnice poglądowe przeszkadzały nam w wspieraniu Polski i polskości.
Próby rozbicia czy manipulowania Polonii mają długą historie. Szczególnie intensywne były one za czasów PRL. Wtedy nie dziwiło to nikogo i nasz stosunek do tych prób był jednoznaczny. Jednak dzisiaj, kiedy Polska odzyskała niepodległość (przy czynnej pomocy diaspory polskiej), komu może zależeć na rozbijaniu Polonii? Kto może chcieć wtłaczać organizacje polonijne w jakieś ramy ideologiczne, stworzone zresztą przez efemeryczną formację polityczną, która dziś sprawuje rządy, ale która jutro może zniknąć ze sceny politycznej? Komu tak brak taktu, żeby dyktować starym polonijnym organizacjom, co mają myśleć, co mówić i z kim się spotykać?
Spójrzmy na jeden tylko przykład, do czego może prowadzić taka polityka. W Brazylii istnieje Unia Juventus, najstarsza i największa organizacja polonijna w tym kraju. Przez umieszczenia wybitnego działacza Juventusa, pana Mariana Kurzeca, na czarnej liście, Polska rezygnuje z udziału w obchodach jubileuszu 150 lat istnienia Juventusa i zawiesza stosunki z tą szacowną organizacją.
Działający od 1944 r., Kongres (KPK) jest korporacją kanadyjską, więc musi stosować się do przepisów kanadyjskich oraz do zatwierdzonego Statutu. Zarząd Kongresu jest odpowiedzialny przed Walnym Zjazdem i musi wykonywać wnioski i postulaty przedstawione przez Organizacje Członkowskie. Jednym z celów Kongresu jest promowanie kultury polskiej oraz bronienie dobrego imienia Polski i Polonii. KPK zawsze był otwarty do współpracy z Polską, ale tylko w charakterze partnera, a nie wykonawcy rozkazów. Ostatnio (w czasie kadencji Ambasadora Piotra Ogrodzińskiego), ta współpraca zdawała egzamin, wydawało się, że postępuje w dobrym kierunku. Uważam, że MSZ ma prawo do otwartego wyrażania swoich opinii o Polonii Kanadyjskiej, ale nie ma prawa do ingerowania z ukrycia w działalność naszych organizacji.
Żyjąc w wolnym kraju mamy prawo do własnych poglądów. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie może dyktować obywatelom Kanady, co jest dobre, co złe, jakie myślenie jest poprawne, a jakie nie. Wydaje się, ze Rząd Polski chce rządzić Polonią, gdyż uważa, że ma jurysdykcję nad wszystkimi osobami polskiego rodowodu, niezależnie od miejsca zamieszkania i posiadanego obywatelstwa. W tym celu, podobnie jak za czasów komunistycznych, pragnie rozbić i osłabić Polonię, co nie leży w interesie Polski i jej obywateli. Jedynie otwartość i uczciwość we wzajemnych stosunkach może być podstawą do budowania konstruktywnej współpracy.
Uważam, że zarówno mnie osobiście jak i Zarządowi KPK-Ottawa należy się wyjaśnienie i oficjalne przeproszenie od Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego. Chcielibyśmy znać pełną listę osób z ,,czarnej listy” Ministra Sikorskiego, oraz, w jakim celu i na jakich podstawach ta lista została stworzona.


Jerzy Czartoryski
Prezes, Okręgu KPK-Ottawa

Ottawa,16 luty 2008r.

2008-02-19 (09:19) Wirtualna Polonia (oryginał dostępny tutaj)
Podobna informacja z "Wprost" (tutaj)
_______________________________________________________________________________________
143.900
  

_______________________________________________________________________________________ Bardzo polecam:
[..] Zbigniew Herbert w "Dzienniku 1954" Leopolda Tyrmanda (kuraś) 
[..] http://olewator.salon24.pl/58178,index.html - O samolocie CASA 
[..] W dwa ognie (lendos) 
[..] Łukoil zakręca kurek Niemcom. (Robert Amsterdam)
[..] po ciosie w jądro - opadają maski.... (tad9) 
[..] Polityka katyńska (Rybitzky)
[..] Serbia, Waffen-SS, Sikorski i nowe szaty cesarza (hrabia Pim de Pim) 
[..] Matrix Chlebowskiego (Andrzej Zbierzchowski) 
[..] KOHORTY WOLNOŚCI, FALANGI DOBRA, HORDY (Rolex)
[..] Sikorski & Niesiołowski w dniu 29 maja 2007 r (Kosowo)
[..] Ile razy trzeba powtarzać? (Stary Wiarus) 
[..] Puczymordy (w.s_media) znakomite!
[..] namierzam „faszystę” (tad9)

Opublikowano: 23.02.2008 13:09.
Autor: michael
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Jesteśmy skazani na rzetelną analizę naszych korzeni, sumienną refleksję filozoficzną i na skrupuatne wyciąganie praktycznych wniosków. Jestem więc wyrachowanym przeciwnikiem poprawności politycznej, bo wpycha ona w arogancką gnuśność myśli, wiąże stereotypami i mistyczną wiarą w trujący urok haseł - pięknych tylko od frontu. Tak myślę o przyszłości.

Geo Visitors Map
who's online

Mój e-mail: mil@mail2michael.com
michael: http://michael-rwe.blogspot.com
michael: http://michael-wolnaeuropa.blogspot.com/

image
Rosyjska wytwornica gęstej mgły

image
image

Ptak nielot, zwany limitem
Linki do moich poprzednich postów:

225. DEBILIZM POLSKIEGO ŻYCIA PUBLICZNEGO
224. Popyt na Janusza Palikota
223. Andrzej Wajda - Oligarcha demodernizacji Polski
222. O co chodzi, początek konstruktywnej propozycji
221. Ustawa o zwalczaniu przemocy w rodzinie
220. Fine tuning, Odsłona IV Zero tolerancji do myślenia
219. Fine tuning, Odsłona III Czy nowa konstrukcja?
218. Fine tuning, Odsłona II Zwariowani liberałowie
217. Fine tuning, Odsłona I Noworoczne rozmowy
216. Fine tuning. Subtelnego zestrojenia życzę!
215. Czy polska prawica jest bezjajeczna?
214. Sprawa hazardu? To nie żadna afera, to propaganda.
213. 28 lat
212. Wszczepienie odporności na dziejące się zło
211. Świadomość geopolityczna, na kilka dni przed...
210. Czas na projekt Rzeczypospolitej.(IGP)
209. Musimy zorganizować think tank, by Polskę odzyskać
208. Strategia wyborcza - Europejskie wybory (IGP)
207. Kombinacja operacyjna Dziennika przeciwko gospodarce
206. PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ. Treść polskiej polityki (IGP)
205. DUPEK STANU
204. SAISONSTAAT. Treść polskiej polityki (IGP)
203. Przyczynek do polskiej geopolityki. (IGP)
202. DEMORALIZUJĄCE CECHY FAŁSZYWYCH DIAGNOZ
201. Ale zbaw mnie od nienawiści I ocal mnie od pogardy.
200. Okrągły Stół, biskup Bronisław Dębowski i Angela Merkel
199. KTO TRZYMAŁ SMYCZ – AGENCI CZY DYSYDENCI?
198. Światowy problem: OBAMA. Treść polskiej polityki VII IGP
197. Z tym rosyjskim gazem idzie w parze parę lip.
196. EPIGONIA [1]
195. WYBIERZMY MĄDRZE. Treść polskiej polityki. - Część VI
194. Nowa "Euforia"
193. FATALNA FIKCJA*). Część V (IPG)
192. Treść polskiej polityki - wariant motywacyjny. Część IV
191. List z podróży
190. Treść polskiej polityki. Bez złudzeń - pożegnanie z mitami.
189. Treść polskiej polityki. Część II (IPG)
188. Gruzja jest testem. Cel jest dalej - Treść polskiej polityki
187. Gruzja jest testem. Cel jest dalej
186. XXI wiek - program pozytywny (IGP).
185. Aresztowanie Wojciecha Sumlińskiego
184. Czy grozi nam pełzająca ewolucja w stronę zła? (IGP)
183. RUCH FUNKCJONARIUSZY. (IGP)
182. Polska doktryna obronna w ścieku TVN
181. Polska doktryna obronna (IGP)
180. BOLSZEWIZATOR
179. Kombinacja operacyjna "Dziennika"
178. Dlaczego rząd Donalda Tuska musi odejść?
177. II Apel Aspiryny
176. Przyczynowość i przypadkowość w historii (IGP)
175. Ptak nielot, zwany limitem (IGP)
174. Jak zorganizować Polskę (IGP)
173. Instytut Geopolityki Polskiej (IGP)
172. Sprawa Bolka.*)
171. Eurotalibowie i katyńscy strzelcy
170. Fundamentalne pomieszanie porządków...
169. Gruby błąd Erazma...
168. Art. 10 ust. 1. Ustrój Rzeczypospolitej...
167. Systemy ustrojowe. Czy wszyscy okuliści są kłamcami?
166. Systemy ustrojowe Rzeczpospolitej.
165. Niebezpieczna równość, groźna wolność...
164. Zegarmistrz światła kolorowy.
163. Czy można żyć z dziurą w głowie?
162. Bardzo ważny temat geopolityczny
161. Król oblał egzamin
160. 3 Maj. Dzień Polskiej Racji Stanu
159. Zdefiniować wroga politycznego, aby go pokonać
158. Duby Smalone
157. Cenzura. Tybet w Europie.
156. Wracam do przerwanego wątku,...
155. OBCY
154. Słowo o tym konkretnym bojkocie.
153. Popieram protest
152. Incitatus, pierwszy koń mianowany senatorem
151. Sejm wybrał. A jak teraz zagwarantować sukces?
150. Ponawiam rekomendację. Nie głosować za ratyfikacją.
149. Jak wybrać kartę, która zagwarantuje sukces?
148. Powiem jedno. Ja na miejscu Jarosława Kaczyńskiego...
147. O Traktacie Lizbońskim i Margaret Thatcher. Rekomendacja
146. Margaret Thatcher i iluzje XXI wieku
145. Margaret Thatcher: "UE jest skazana na niepowodzenie,
144. Marzec 2008. Staranna analiza wydarzeń
143. Marzec 2008 Polska Sprawa Narodowa
142. Pomieszanie porządków.
141. Debata o prawicy - mieszanie porządków.
140. Czerwony Kapturek 66
139. Oszukana demokracja cd
138. Słuchałem dzisiaj przemówienia Jarosława Kaczyńskiego
137. Jerzy Czartoryski "Czarna Lista" Ministra Sikorskiego
136. "Oszukana demokracja" (Pisze się)
135. Moje boje nad Bzdurą
134. Herbert?
133. Nie ma litości dla skurwysynów
132. Eureko i postaw czerwonego sukna
131. Analizując źródło sukcesu rynkowego GW.
130. Analiza SWOT w polityce.
129. Dzisiejszy dzień dostarczył ekscytujących zdarzeń
128. OBRONA WYPRZEDZAJĄCA
127. Wyzwania XXI wieku.W zachwycie nad cudzym bełkotem.
126. Bezpieczeństwo energetyczne Europy zagrożone.
125. Bardzo ciekawa dyskusja miała miejsce.
124. Nudziarze a nauka uczciwego myślenia.
123. Nudziarze.
122. Wychowanie klasyczne
121. 2008 Ku pokrzepieniu serc
120. Siedziałem w jednej celi z mordercą
119. Analiza założeń polityki zagranicznej
118. Okiem trenera
117. Wynik meczu Polska - Rosja 0 : 12
116. Wyzwania XXI wieku. Koniec z normalnością.
115. Koniec końca świata. Sto dni jeszcze trwa.
114. 5 grudnia 2007. Urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego.
113. Venissa, cerebrologia, wielki plan polityczny,...
112. Prymitywne widzenie Świata. Neksjalizm.
111. Wyzwania XXI Wieku. Neksjalizm.
110. Fragmenty wiersza Mariana Hemara,... kto rządzi światem,
109. Wyzwania XXI wieku. Państwo strachu.
108. Zdziecinnienie światowych elit.
107. Wyzwania XXI wieku. Stulecie chirurgów.
106. Wyzwania XXI wieku. Przejście od CM=1 do CM=2.
105. Wyzwania XXI wieku. Ćwiczenie praktyczne.
104. Wyzwania XXI wieku. Katastrofalna prognoza dla PO.
103. Wyzwania XXI wieku. Początek klęski mitu specjalizacji.
102. Wyzwania XXI wieku. Narzędzia i mity sprawnego myślenia.
101. Anioł śmierci. Azrael? Nie, jest inny kandydat.
100. Tanie Państwo. O jakości myślenia.
99. Eureko, czyli jeden z błędów PiS.
98. Niebezpieczne mity poprawności politycznej.
97. Jak informuje najnowszy „Dziennik”.
96. Już wiem jaki jest wynik wyborów.
95. Umówmy się tak.
94. Skandal Stulecia.
93. Luźna obserwacja z życia czarnej propagandy.
92. Zapis cenzury w sprawie suwerenności Polski.
91. Sprawa polskiej suwerenności gospodarczej i politycznej.
90. Moja rada dla sztabu wyborczego PiS
89. Moja rada dla posłanki Jolanty Szczypińskiej
88. Publiczność w pewnym sensie nie zachowywała się poprawnie
87. Po debacie opowieść o oszustwie stulecia.
86. Wydarzyło się dzisiaj coś niezwykle dla Polski ważnego.
85. Tusk zaczyna mi się niepodobać.
84. Idea trójpodziału władzy.
83. Wyzwania Cywilizacji XXI wieku
82. Przedwyborcza rozmowa o Konstytucji III RP.
81. Przedwyborcze problemy i wyzwania cywilizacji XXI wieku.
80. Idiotyzm roku: - Który z polityków ma więcej do ugrania?
79. Katastrofalna prognoza dla Platformy Obywatelskiej
78. Idiotyzm roku? Nie! Strzał w dziesiątkę!
77. Skąd ten strach Redaktora Romana Kurkiewicza?
76. Glosa (γλώσσα)
75. O demoralizujących cechach ustroju gospodar... PRL - Cz II
74. O demoralizujących cechach ustroju gospodarczego PRL
73. Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację
72. OBYWATELSKI CERTYFIKAT ZAUFANIA
71. Osiemnastopunktowy dekalog polityczny
69. Rokita wycofał się na jakiś czas
68. Capo di tutti capi?
67. Upiorna dyskusja z myślącymi inaczej
66. Metafory i znaki szczególne „układu”
65. Rozważania o „układzie”
64. „Obywatelski Certyfikat Zaufania”. Sobotni list do „szczelo”
63. Platformy Obywatelskiej „sprzątanie po PiS”
62. Krok do przodu w zrozumieniu “układu”. (74)
61. Czego durny Giertych nie wie? (10)
60. Wywiad telewizyjny premiera. (15)
59. Bereza Kartuska im się marzy. (21)
58. Tekst w imieniu gangstera (27)
57. Skaner polityczny: - Kto będzie hegemonem prawicy? (13)
56. Słucham teraz w TVP3 posła Wierzejskiego...(28)
55. Marcinkiewicz nie powiedział, że jest podsłuchiwany (70)
54. Ujawniam plan Romana Giertycha (21)
53. Tajemnicze słowo UKŁAD. (72)
52. Żądamy drugiego procesu w Norymberdze. (16)
51. Eumenesie. (23)
50. Fachowe opinie o rządzie PiS: - Szkoda, że padają, (14)
49. Polityczne tchórzostwo Platformy Obywatelskiej, (14)
48. Wiwisekcja wyborcza.(3)
47. Michaelu, najbliższe dni będą decydujące dla Polski. (15)
46. Zaprzęganie nauki. (2)
45. Patriotyzm polskich Żydów (18)
44. Patriotyzm nie jest rasizmem. (11)
43. Patriotyzm jest jak rasizm? (28)
42. Czy RRK jest rosyjskim szpiegiem? (31)
41. Cud nad Wisłą potrzebny od zaraz! (22)
40. 13 sierpnia 2007 roku Jerzy Szmajdziński powiedział (30)
39. Ziobro ma przechlapane? (77)
38. W języku światowej wymiany myśli, ludzi i idei (5)
37. Współczesna definicja komunizmu. (22)
35. Pasożytniczy model komunizmu (10)
34. Dyskusja o przemianie ustrojowej PRL w 1989/1990. (24)
33. Opis komunizmu - diagnoza Pruskiego Sztabu (26)
32. Jakość kompetencji elit. (15)
31. Granice pojmowania rzeczywistości i jakość elit. (31)
30. Realistyczna ocena polskiego marca 1968 (29)
28. Sprawa polskiego interesu narodowego przed Sądem.(38)
27. Rodzina, praca, nauka, religia, oto przyszłość Europy. (37)
26. RACJA STANU - Czy gatunek Europejczyków przetrwa? (38)
25. Integracja europejska jest dla Polski sensownym wyborem.(6)
24. Czy integracja polityczna jest europejskim samobójstwem? (6)
23. Samobójstwo, jako ratunek przed deszczem. (4)
22. Reportaż o najjadowitszych wężach świata.(6)
21. Doczekałem się konferencji prasowej CBA. (50)
20. Alienacja władzy, czy dziennikarskie pogaduszki? (2)
19. Retoryczne pytanie: - Czy Vaclav Klaus jest oszołomem? (22)
18. Czy Vaclav Klaus, Prezydent Czech jest oszołomem? (16)
17. Dlaczego Europa nie uznaje chrześcijańskiej tradycji? (4)
16. RZECZ O WYOBRAŹNI – MISJA IV WŁADZY (36)
15. Gdzie Bukiel ma polską rację stanu? (29)
14. POLSKA RACJA STANU – Wolna Europa? (37)
13. RACJA STANU - Ważny moment historyczny. (60)
12. POLSKA RACJA STANU - Początek wyboru. (14)
11. Gospodarka Kraju jest jak chłopskie gospodarstwo. (9)
10. Tomasz Wróblewski & RobertK - unia intelektualna. (76)
09. Pytania do Pana Chaosu i profesora Sadurskiego. (12)
08. POLSKA RACJA STANU Cz I – streszczenia diagnozy. (5)
07. Bolszewickie kłamstwo – gdzie przyłożyć dłuto? (20)
06. Gra o sumie zerowej? (22)
05. Czemu hieny tak krążą? (11)
04. Jak Człowiek staje się niewolnikiem? (11)
03. CUDOWNA MATERIA DO BATALII POLITYCZNEJ (19)
02. Doktryna hałasu w historii gospodarczej III RP. (8)
01. Czy potrzebna jest jeszcze raz rozgłośnia polska RWE? (31)

image

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • Krzysztofjaw napisał swój artykuł wczoraj, a ja swój nasmarowałem dzień wcześniej....
  • starman z pewnością jest głupi. I TERAZ UWAGA: JAKI ARGUMENT, TAKI KONTRARGUMENT. I jeszcze,...
  • Prezes nie jest tak durny, aby tak robić.

Tematy w dziale