Marek Migalski Marek Migalski
623
BLOG

List do ministry Muchy w sprawie MŚ w hokeju

Marek Migalski Marek Migalski Polityka Obserwuj notkę 5

 

Dr Marek Migalski                                                                               
European Parliament
Bât. Willy Brandt 02M113
60, rue Wiertz
1047 Brussels
tel. +32 228 47724
fax +32 228 49724
                                                                                               
 
 
 
Dr Joanna Mucha
Ministra Sportu i Turystyki 
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
 
 
Szanowna Pani Ministro,
jak Pani Ministra zapewne wie, Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie podjęła decyzję, że gospodarzem Mistrzostw Świata w Hokeju w 2014 roku zostanie Białoruś. Nie ulega wątpliwości, że takie wyróżnienie należy się narodowi białoruskiemu. Musimy jednak pamiętać, że Republiką Białorusi rządzi Aleksander Łukaszenka – dyktator, który w jawny sposób ignoruje fundamentalne zasady demokracji, swoich przeciwników politycznych wtrąca do więzień, prześladuje przedstawicieli niezależnych mediów i obrońców praw człowieka.
Każde zawody sportowe powinny być świętem promującym szlachetną ideę czystej rywalizacji i gry fair play. Jestem przekonany, że jeżeli Mistrzostwa w 2014 roku zostaną zorganizowane na Białorusi staną się narzędziem promocji dla ostatniego dyktatora w Europie. Każdy dzień Mistrzostw na Białorusi będzie dniem budowy pozytywnego wizerunku przywódcy, który za nic ma prawa człowieka, demokrację oraz inne wartości, leżące u podstaw wspólnoty europejskiej.
Ponad 18 500 osób podpisało się już pod, współinicjowaną przeze mnie, petycją do władz Federacji, apelując tym samym o odebranie Białorusi możliwości organizowania mistrzostw i przeniesienie tej ważnej imprezy sportowej do innego kraju. Podczas ubiegłorocznego Kongresu Federacji Hokeja w Helsinkach, wraz z Ewą Nieklajewą oraz przedstawicielami białoruskiej diaspory, przekazałem przedstawicielom Federacji naszą petycję z podpisami osób z całego świata. Niestety, władze federacji nie odpowiedziały na nasz apel i pozostały przy swojej pierwotnej decyzji.
Już za miesiąc pojawi się kolejna możliwość i szansa, by wpłynąć na decyzję Międzynarodowej Federacji Hokeja i przenieść Mistrzostwa Świata w 2014 roku do innego kraju. W dniach 16-19 maja 2013 roku, w Sztokholmie, będzie obradował  Kongres Międzynarodowej Federacji Hokeja, w którym wezmą również udział przedstawiciele Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.
W związku z powyższym, zwracam się do Pani Ministry z apelem o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie zmiany lokalizacji Mistrzostw Świata w Hokeju w 2014 roku i przekazanie stosownych rekomendacji Polskiemu Związkowi Hokeja na Lodzie.
Jestem przekonany, że działając solidarnie jesteśmy w stanie wpłynąć na decyzję Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie.
 
Z poważaniem,
 
 Dr Marek Migalski  
Poseł do Parlamentu Europejskiego           

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka