Blog
dawniej kaczazupa
Michał Jaworski
Michał Jaworski Dinozaur gorszego sortu
33 obserwujących 373 notki 382304 odsłony
Michał Jaworski, 8 czerwca 2017 r.

WAT: smoleńska beczka nieunikniona

1335 120 1 A A A

WAT: SMOLEŃSKA BECZKA NIEUNIKNIONA


Katastrofa smoleńska

17 maja w Wojskowej Akademii Technicznej miała odbyć się konferencja poświęcona wynikom badań związanych z katastrofą smoleńską przeprowadzonych w tej uczelni. Miały zostać przedstawione cztery referaty autorstwa naukowców z WAT:

o skanowaniu samolotu,

o wynikach badań w tunelu aerodynamicznym modelu sporządzonego na podstawie skanu,

o wynikach obliczeń CFD.

Czwarty referat miał dotyczyć badań ruchu fragmentów samolotu. Z ramienia podkomisji Berczyńskiego/Nowaczyka specjalista od betonu masywnego, obecnie awansowany na eksperta od konstrukcji lotniczych, miał wygłosić piąty referat o badaniach w innych ośrodkach.

Konferencja została odwołana, a jednym z powodów była mała liczba zgłoszonych słuchaczy. Wiadomo, że zgłosili się G.Kowaleczko, M.Lasek i M.Jaworski. 24 maja odbyło się seminarium, na którym wygłoszono przewidziane na konferencję referaty naukowców z WAT oraz referat na temat kolizji skrzydła z brzozą.Słuchaczy z zewnątrz było dwóch – o jednego mniej niż spodziewanych tydzień wcześniej.Najbardziej interesujące są referaty dotyczące badań w tunelu i obliczeń CFD. Na ich podstawie można ocenić zgodność otrzymanych w WAT wyników eksperymentalnych z teoretycznymi oraz porównać do znanych z literatury.


Pomiary i obliczenia dotyczyły typowych charakterystyk samolotu. Najważniejsze wyniki ujmę we wspólnym zestawieniu współczynników siły nośnej w funkcji kąta natarcia (to kąt pomiędzy rzutem wektora prędkości na płaszczyznę symetrii samolotu i osią podłużną samolotu ). Na poniższym rysunku zostały zebrane wykresy zmierzonych w tunelu i wyliczonych współczynników siły nośnej oraz literaturowych ( Bechtir W.P, Rżewskij B.M., Cipenko B.G., Prakticzeskaja aerodynamika samolieta Tu- 154M , Izd. Wozdusznyj Transport, 1977
image

W konfiguracji przelotowej dla wspólnych zakresów kątów natarcia jest niemal idealna zgodność obliczeń CFD wykonanych w WAT z radziecką literaturą.

W konfiguracji do lądowania dobra zgodność występuje jedynie w zakresie kątów natarcia do około 12 stopni. Ten zakres jest interesujący ze względu na przechył (możliwość „beczki”). Zarejestrowany kąt natarcia przeliczony do „obliczeniowego” zgodnie z radziecką literaturą rósł od około 8 stopni w okolicach brzozy do 12 stopni w maksimum. Krytyczne kąty natarcia są bardzo przesunięte w kierunku wysokich wartości.


NASA wykonała w tunelu aerodynamicznym badania skutków uszkodzeń skrzydeł i płaszczyzn sterowych ( Shah G.: Aerodynamic Effects and Modeling of Damage to Transport Aircraft, AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference and Exhibit, Guidance, Navigation, and Control and Co-located Conferences, (AIAA 2008-6203 TP) używając znacznie większego modelu samolotu. Wyniki obliczeń momentu przechylającego metodami CFD – obliczeniowej mechaniki płynów, czyli teoretycznych - otrzymane w WAT w interesującym nas zakresie kątów natarcia od około 8 st. do około 12 st. niemal dokładnie zgadzają się z wspomnianymi wynikami NASA.

image

Brak jest wyników badań momentu przechylającego tworzonego przez ster kierunku. Ster kierunku był w końcówce wychylony w prawo więc generował moment przechylający w lewo – pogłębiał przechylenie.


Oszacowane na podstawie tych wykresów nierównowaga sił nośnych wyniku urwania fragmentu skrzydła oraz wychylenia przeciwnej lotki i interceptora dla zakresu kątów natarcia od 8 do 12 stopni  wynosi około 12,6 Ton. Bierze cię to  z zależności L = (Cl/Cza) * b  * Pza

gdzie: L - moment przechylający = 15m * niezrównoważona siła nośna (15 m to uśredniony z rozkładami GK promień dla momentu siły)

           Pza - siła nośna ~ 104T

           b - rozpiętość = 37,6m

           Cl/Cza w interesującym zakresie jest niemal stałe i równe ~0,048

Posługując się momentem bezwładności zaczerpniętym od G.Kowaleczki  - 1690ton*m^2 otrzymuje się przyspieszenie kątowe około 63st/s^2.


Tyle zbadano w WAT wobec czego ekstrawaganckie zdanie z filmu podkomisji Berczyńskiego/Nowaczyka, że „że oderwanie lewego skrzydła na długości 6 metrów nie może spowodować obrotu samolotu i przeszkodzić w jego dalszym locie.” muszą pochodzić z Akron, gdzie nadal pokutuje niewiedza, że kąt natarcia, kąt pochylenia i kąt wznoszenia to nie ten sam kąt.
Poniższy przykład (http://www.smolenskcrashnews.com/tvn-24-deceives-the-public-about-the-smolensk-investigation.html) bynajmniej nie pochodzi z trudnych początków, kiedy zespół "amerykańskich" uczonych – ekspertów Zespołu Parlamentarnego tworzyli przeterminowany adiunkt do dzisiaj zwany profesorem, architekt spod Wrocławia oraz autor tego tekstu od lat uprawiający zawód doradcy podatkowego.

image

Obok symulacji kolizji skrzydła z brzozą, również w zagdnieniach mechaniki lotu eksperci Macierewicza ujawniają iż nie wiedzą co to jest kąt natarcia – parametr odpowiedzialny za latanie samolotu. Tu mylą go z kątem wznoszenia.


Należy postawić pytanie, dlaczego naukowcy z jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce biorą udział w ukrywaniu otrzymanych w tej uczelni wyników i milcząco akceptują ich fałszowanie. Otrzymane przez nich wyniki w żadnym stopniu nie są sensacyjne – takich właśnie wyników można oczekiwać znając literaturę przedmiotu i potrafiąc ją zrozumieć. Naukowcy z WAT niestety zarzucili też swoją powinność edukacyjną wobec ignorantów zatrudnionych w podkomisji Berczyńskiego/Nowaczyka, skutkiem czego do dzisiaj to środowisko nie rozumie podstawowych pojęć z mechaniki lotu – mówiąc prosto – nie wie jak i dlaczego samolot lata, a podejmuje się za pieniądze podatników odpowiedzieć, dlaczego spadł.


Tydzień później odbyło się tajne seminarium, którego konkluzję, że brzoza nie może uszkodzić skrzydła, MON ogłosiło na swoje stronie. Nie wiadomo, czy i w jakim stopniu konkluzja ta pochodzi od naukowców czołowej polskiej uczelni, ale z komunikatu MON może wynikać, że w WAT odkryto przeciwpancerne właściwości skrzydeł samolotowych.


(09.06) Wprowadziłem uzupełnienia i poprawki. 


Ukazał się już obszerniejszy merytorycznie artykuł P.Artymowicza i mój


Opublikowano: 08.06.2017 03:46. Ostatnia aktualizacja: 12.06.2017 23:20.
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Bardzo były fizyk teoretyk, do 1982 pracownik naukowy. Autor referatu na I Konferencji Smoleńskiej. Dzisiaj sam zdziwiony, skąd w tym temacie i miejscu się znalazł. Archiwalne notki: http://mjaworski50.blogspot.com/ Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności ale też podejrzany o przynależność do niedorżniętej watahy współpracowników gestapo.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Zaraz bedziesz mial kontakt z kalafiorami
  • Org Skoro napisałeś "To że Lasek i ty nie umiecie wyliczyć wysokości uderzenia skrzydła, to...
  • Orgu, skoro ty nie wiesz to twój problem a nie mój. Skoro nie wiesz, że RW zapisywane jest z...

Tematy w dziale Polityka