62 obserwujących
324 notki
769k odsłon
  811   0

KONKURS: Parytet metali szlachetnych w Polsce

Rząd przygotowuje Polskę do wprowadzenia euro jednak żadna konkretna data przyjęcia tej waluty nadal nie została ustalona. Nasz kraj obecnie nie spełnia warunków przyjęcia do strefy, a na przeszkodzie stoi również konstytucja RP. Jednak według sondaży przeciwko przyjęciu euro jest ponad 70% Polaków. W znacznej mierze to pewnie strach przez kryzysem w eurolandzie, ale powodów niechęci jest znacznie więcej... Wmawia nam się, że nie ma innej drogi jak tylko wprowadzenie euro lub pozostawienie złotówki. Nie jest to prawda. Obie waluty to pieniądz fiducjarny czyli posiadający wartość umowną. Uważam, że przyszłość nie tylko Polski, ale całej ludzkości leży jednak w pieniądzu posiadającym realną wartość. Taką wartość posiadają metale szlachetne które niezmiennie cieszą się zaufaniem ludzkości od tysięcy lat. 

Dyskusja o wprowadzeniu parytetu metali szlachetncych kończy się jednak zwykle bardzo szybko ponieważ poza postulatami brakuje realnego planu zalegalizowania takich walut. W jaki sposób Polska może dokonać tej zmiany? Jakie metale byłyby najodpowiedniejsze? Czy złoto i srebro jest rzeczywiście najodpowiedniejsze w przypadku Polski? Czy ma być to jedna waluta np. złotówka oparta o złoto lub srebro, a może kilka walut konkurujących ze sobą? 

Nigdzie nie widziałem praktycznego, w miarę krótkiego artykułu, w którym przystępnie wyjaśniony byłby proces wprowadzenia kruszczcowego parytetu. Moje obawy podziela w pełni kolega bloger Xsior który wyszedł z propozycją organizacji konkursu pod tytułem "Parytet metali szlachetnych w Polsce". Ja natomiast z największą przyjemnością zostałem sponsorem nagród którymi są srebrne monety. 

Artykuł musi w sposób przystępny dla człowieka nieobeznanego w ekonomii objaśnić jak parytet kruszczcu w Polsce wprowadzić. Ważne jest, aby artykuł był realistyczny, więc jedynie, co autor może założyć to wola grupy rządzącej w zakresie realizacji takiego postulatu. Wszystkie pozostałe czynniki muszą być oparte na stanie faktycznym. 

Pełny regulamin konkursu:

1. Organizatorami konkursu „Parytet metali szlachetnych w Polsce” (dalej: konkurs) jest bloger Xsior i Moraine. (dalej: organizatorzy) Sponsorem nagród jest bloger Moraine.


2. Konkurs ma charakter otwarty.


3. Cele konkursu:
- popularyzacja idei pieniądza kruszcowego w Polsce,
- opracowanie konkretnego projektu wprowadzenia pieniądza opartego na parytecie metali szlachetnych w Polsce;
- popularyzacja blogowania wśród internautów o poglądach wolnorynkowych;


4. Nagrodami w konkursie są dwie monety srebrne o nominale 10 zł wyemitowane przez NBP:
– I miejsce – Sybiracy 2008, wartość: 49 zł
- II miejsce – Rocznica Marca 2008 , wartość: 49 zł
wraz z darmową przesyłką listem poleconym na terytorium Polski. Za zagubienie przesyłki przez Pocztę Polską organizatorzy nie odpowiadają.


5. W konkursie może wziąć udział każdy, kto opublikuje na swoim blogu lub stronie internetowej artykuł na temat konkretnego sposobu wprowadzenia w Polsce parytetu metali szlachetnych (jednego lub kilku), zachowań jakie powinien podjąć rząd i bank centralny w tym celu oraz opisze przewidywane reakcje gospodarki w Polsce i na świecie, a następnie poinformuje o tym organizatorów w sposób okreslony w pkt. 8.


6. Artykuł musi być poprawny pod względem stylistycznym i napisany przystępnym językiem. Wywód musi być logiczny i oparty na racjonalnych podstawach.


7. Pod artykułem należy umieścić informację, iż bierze on udział w konkursie oraz linki do blogów organizatorów:
www.xsior.pl
www.moraine.salon24.pl


8. Zgłoszenia na konkurs w postaci artykułu, nicku i adresu bloga, na którym został opublikowany należy przesyłać na adres e-mail: parytetmetali@o2.pl


9. Zgłoszenie artykułu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jego niekomercyjne rozpowszechnianie na licencji Creative Commons za uznaniem autorstwa. Więcej: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.pl
10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.


11. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. Nicku i adresu e-mail przez organizatorów w celu przeprowadzenia konkursu.


12. O wynikach zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową.


13. Zwycięzcy mogą otrzymać nagrody jedynie po podaniu adresu korespondencyjnego, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przetwarzanie w celu wysyłki nagrody.


14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany wysokości nagród, odstąpienia od ich wręczenia oraz sposobu ich podziału szczególnie w przypadku niskiego zainteresowania lub poziomu nadesłanych prac.


15. Spośród wszystkich nadesłanych prac, organizatorzy wybiorą po dwie każdy. W przypadku zgodnej decyzji co do zakwalifikowania któregoś artykułu, przechodzi on do etapu głosowania jako nadprogramowy.


16. Organizatorzy w wyborze kierować się będą swoją subiektywną oceną, biorąc pod uwagę słuszność przedstawionych rozwiązań, racjonalność założeń oraz jasność i przystępność wywodu. Werdykt nie podlega uzasadnieniu.


17. Wyłonione przez organizatorów artykuły zostaną opublikowane na blogu Xsiora za podaniem autora i źródła, oraz wezmą udział w glosowaniu, które przeprowadzone zostanie na blogu Xsiora. Dwie prace z największą ilością głosów zostaną nagrodzone.


18. Terminy:
- do 15.04.2012 – zgłaszanie prac
- do 30.04.2012 – wyłanianie zakwalifikowanych artykułów przez jury
- od 1.05 do 31.05.2012 – głosowanie


19. W kwestiach nieuwzględnionych w regulaminie rozstrzygają organizatorzy wg. Własnego uznania.


20. Przystępując do konkursu każdy z Autorów oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować na adres parytetmetali@o2.pl

 

Komentarze/dyskusja pod notką mile widziane, a wręcz wskazane :)

 

Nagroda za 1 miejsce: Srebrna moneta Sybiracy 2008

Nominał: 10 zł Średnica: 32,00 mm Rok emisji: 2008 Stop: Ag 925 z cyrkonią
Waga: 14,14 g Mennica: Mennica Polska S.A. Nakład: 135.000 szt

Nagroda za 2 miejsce: Srebrna moneta Rocznica Marca '68 (2008) 

Nominał: 10 zł Mennica: Mennica Polska S.A.
Rok emisji: 2008  Stop: Ag 925 Średnica: 32,00 mm Waga: 14,14 g 
Nakład: 84.000 szt. 

 

 

 

 


Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale