Blog
wiesława
83 obserwujących 574 notki 1093140 odsłon
wiesława, 5 czerwca 2018 r.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w kwestii homozwiązków

2067 75 0 A A A

Narty są w zimie, rower jest w lato

Mama to nie jest to samo co tato.

 

Obywatel Rumunii Relu Coman, który posiada też obywatelstwo amerykańskie, w 2010 r. w Belgii zawarł "związek małżeński" z obywatelem amerykańskim Robertem Hamiltonem. Mieszkali w USA, a potem w Belgii, gdyż Coman był pracownikiem Parlamentu Europejskiego. Dwa lata później, w 2012 roku razem przyjechali do Rumunii i wystąpili z wnioskiem do władz administracyjnych, by Hamilton, który nie ma obywatelstwa żadnego z państw członkowskich UE, mógł jako „mąż” obywatela Rumunii mieszkać i pracować w tym kraju ponad 3 miesiące. Unijna dyrektywa migracyjna 2004/38/WE PE i RE z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, przyznaje takie prawo automatycznie małżonkom obywateli państw członkowskich. Ze względu na to, że związki jednopłciowe nie są w Rumunii uznawane jako małżeństwo, rumuńskie władze administracyjne wydały decyzję odmowną.

Trybunał Konstytucyjny Rumunii zwrócił się do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prawnym, czy państwa członkowskie Unii Europejskiej, które uznają tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, są zobowiązane do zrównania w prawach z małżeństwem związków osób tej samej płci zawartych w innym państwie UE. Pytanie dotyczyło wykładni Dyrektywy 2004/38/WE PE i RE z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich.

Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi - stwierdził, że obywatel kraju spoza Unii, który zawarł homoseksualne pseudomałżeństwo z obywatelem kraju członkowskiego UE, ma mieć przysługujące małżonkowi obywatela unijnego prawo do osiedlenia się na terenie Unii, również w kraju, który nie dopuszcza tego typu związków w swoim prawie wewnętrznym. TSUE nakazał Rumunii traktowanie dwóch mężczyzn - Rumuna i Amerykanina - którzy zawarli "małżeństwo" homoseksualne w Belgii, jako małżonków, gdy chodzi o możliwość osiedlenia się na terenie UE.

To orzeczenie TSUE jest bezpośrednią ingerencją w porządki prawa rodzinnego i prawa konstytucyjnego wielu państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dla Polski jest to pierwszy wyłom w obowiązywaniu konstytucyjnej zasady, mówiącej, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety (Art. 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej). Polska jest zmuszona przyjąć do wiadomości istnienie związku „małżeńskiego”, który z punktu widzenia polskich zasad ustrojowych nie ma racji bytu. A zatem musi w pewien sposób „uznać” to pseudomałżeństwo.

Uznanie związków jednopłciowych nie znajduje umocowania w prawie UE:

- Unia Europejska działa na podstawie zasady pomocniczości, co w praktyce oznacza, że Unia Europejska działa tylko i wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie oraz że wszelkie działania, które mogą zostać wykonane efektywniej na poziomie lokalnym czy regionalnym, powinny pozostać w ramach kompetencji państw.

- Artykuł 9 Karty Praw Podstawowych o Prawie do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny nie zabrania, ani nie wymaga aby państwa członkowskie przyznały status „małżeństwa” parom jednopłciowym.

Należy podkreślić, ze Sejm RP dwukrotnie już podkreślał, że niedopuszczalne są działania UE naruszające naczelną zasadę pomocniczości, w tym poprzez wymuszone uznawanie skutków prawnych związków osób tej samej płci (uchwały z dnia 1 kwietnia 2008 r. oraz 27 maja 2011 r.).

Przed akcesją do UE Polacy byli zapewniani, że w takich sprawach jak homozwiązki czy aborcja UE nie będzie się wtrącać. Dzisiaj widzimy jaką wartość miały te zapewnienia.

***

Przy pisaniu notki autorka korzystała z publikacji:

https://naszdziennik.pl/swiat/197993,wyrok-na-malzenstwo.html

https://www.pch24.pl/czy-trybunal-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-uderzy-w-konstytucyjna-ochrone-malzenstwa--,60723,i.html

https://www.gosc.pl/doc/4790343.Unijny-trybunal-poszedl-na-reke-homozwiazkom-Co-to-znaczy-dla


Opublikowano: 05.06.2018 22:12. Ostatnia aktualizacja: 06.06.2018 18:27.
Autor: wiesława
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @rk1  Nie będę płakać po Eternicie.  Ale nieobecność Yassy sprawia mi przykrość.  Idę...
  • @Animela @Szeliga Wg mnie w tej chwili jest tylko jeden czynnik skłaniający do oddania głosu...
  • @londoncity  Niewiele wiesz o Łodzi, ruski trolu. W Łodzi owszem mieszkało przed wojną...

Tematy w dziale Polityka