117 obserwujących
651 notek
1431k odsłon
1513 odsłon

Sługa Boży János Esterházy, męczennik komunizmu

Wykop Skomentuj15

W końcu wojny, gdy rozpoczęło się oblężenie Budapesztu,  

zacząłem się modlić, żeby dobry Bóg pozwolił mi za cenę cierpień i niedostatków,

stać się godnym tego, żebym oczyszczony mógł Go naśladować.

I ponieważ o to prosiłem, o to się modliłem, to kiedy zabrali mnie Rosjanie,

a także potem byłem całkowicie spokojny - a kiedy już czułem,

że moja sytuacja jest bardzo trudna,

powiedziałem sobie po prostu, że nie wolno mi zwątpić. 

(z listu Jánosa Esterházy’ego do siostry Marii, 1949 r.)W archidiecezji krakowskiej rozpoczęły się prace związane z diecezjalnym procesem beatyfikacyjnym sługi Bożego Jánosa Esterházy’ego, węgierskiego polityka, męczennika komunizmu. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zadecydowała, że proces beatyfikacyjny Esterházy’ego poprowadzi archidiecezja krakowska. W grudniu postulatorem procesu został mianowany pracujący od kilku lat na Węgrzech franciszkanin o. Paweł Cebula, a metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski ustanowil „Komisję Historyczną w sprawie beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Jánosa Esterházy’ego, wiernego świeckiego, ojca rodziny, zamordowanego z nienawiści do wiary w 1957 roku”. Zadaniem Komisji jest zbadanie wszystkich dostępnych źródeł dotyczących życia i działalności sługi Bożego Jánosa Esterházy’ego.

Przewodniczącym komisji jest prof. Arkadiusz Adamczyk, historyk z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, biograf Esterházy’ego. Ponadto w sklad komisji wchodzą: dr Imre Molnár, historyk i dyplomata, biograf Esterházy’ego, dyrektor Instytutu Węgierskiego w Bratysławie, dr Dariusz Żuk-Olszewski, sekretarz Konferencji Episkopatu Słowacji, dr Soos Viktor Attila z Komitetu Pamięci Narodowej w Budapeszcie, dr Andrzej Toth, kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze.

7 stycznia 2019 roku w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich członkowie Komisji Historycznej złożyli przed abp. Markiem Jędraszewskim przysięgę na Ewangelię, że będą wiernie wypełniać powierzone im zadania i dochowają tajemnicy.

Podczas tej uroczystości ks. abp Marek Jędraszewski przypomniał, ze chrześcijanin powinien być światłem, odbijającym prawdziwą Światłość.

Takim światłem w czasach bardzo trudnych dla Europy Środkowo-Wschodniej był János Esterházy. Pokazał, co znaczy być świadkiem Chrystusa i Jego krzyża […] Jawi się nam jako prawdziwe światło w ówczesnym świecie, który został pochłonięty przez moce ciemności, nienawiści i zła. On pokazał, co znaczy ofiarować życie Chrystusowi i być wiernym Ewangelii. Jego życie i męczeństwo umocniło w wierze wszystkich, z którymi się spotykał. Dziś, kiedy lansuje się sposób życia bez Boga, jego świadectwo pokazuje Europejczykom, że Jezus Chrystus jest kluczem do zrozumienia człowieka.

Abp Jędraszewski wspomniał postać Jana Pawła II, który zachęcał do zbierania wiedzy o męczennikach i ukazywania światu ich postawy oraz do życia w prawdziwej wolności. Rozpoczynając dzisiaj w sposób formalny prace związane z procesem beatyfikacyjnym Jánosa Esterházyego, wypełniamy to, do czego wzywał nas Jan Paweł II.

Przewodniczący Komisji Historyczne, dr hab. Arkadiusz Adamczyk, omówił zadania Komisji: Musimy zgromadzić świadectwa pozostawione przez samego Sługę Bożego Jánosa Esterházego i zebrać pisemne relacje jego najbliższych, m.in. sióstr Maryszki i Luizy, oraz relacje tych osób, które działały z nim w polityce oraz współwięźniów. Bardzo ważne będą wszelkie dokumenty wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa i jego oprawców. Do części z nich – tych w Moskwie – pewnie nie będziemy mieć dostępu.

János Esterházy jest dziś w naszym kraju postacią niemal nieznaną. Urodził się 14 marca 1901 roku w Nyitraújlak (dziś: Velke Zaluzie) w rodowym majątku Esterhazych na Górnych Węgrzech (obecnie Słowacja). Jego ojcem był János Esterházy senior (1864—1905), polityk węgierski, członek Izby Wyższej węgierskiego parlamentu, a matką Elżbieta Tarnowska (1875—1956), córka hrabiego Stanisława Tarnowskiego, galicyjskiego polityka konserwatywnego, rektora Uniwersytetu Jagielońskiego, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, autora pierwszej „Historii literatury polskiej”. Rodzice poznali się w Krakowie i tam w 1898 r. wzięli ślub w kościele felicjanek.

János Esterházy senior zmarł wcześnie, w wieku 41 lat, osierociwszy troje małych dzieci: Luizę (1899—1966), Jànosa (1901 – 1957) i Marię (1904—1975). Po śmierci męża Elżbieta Esterhazy zrezygnowała z powrotu do Polski i pozostała w Nyitraújlak, wychowując sama troje dzieci, którym zaszczepiła żywą więź z polskim językiem, historią i kulturą.

Rodzina Esterhazych, jedna z najstarszych rodzin szlacheckich na Węgrzech, była od wieków związana z ziemiami historycznych Górnych Węgier, które po I wojnie światowej, na mocy traktatu w Trianon z 1920 roku, znalazły się na terenie nowo powstałego państwa czechosłowackiego. Korona Węgierska utraciła w wyniku postanowień zwycięskich mocarstw aż 71,5 % swojego terytorium, a poza nowo wytyczonymi granicami państwa węgierskiego znalazło się około pięciu milionów Węgrów. Ponad milion Węgrów stało się obywatelami Czechosłowacji. Nyitraújlak znalazł się w Czechosłowacji, a János Esterházy, jego matka i siostry stali się obywatelami Czechosłowacji razem z ponad milionem Węgrów.

Wykop Skomentuj15
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura