Na oko spoko
Bez komunikacji społeczeństwo nie przetrwa
2 obserwujących
28 notek
9857 odsłon
469 odsłon

"Cudna" amerykańska ustawa 447

Wykop Skomentuj5

Amerykańska ustawa 447 ma na celu presję na kraje objęte w czasie 2 wojny światowej okupacją hitlerowską, w których zamieszkiwała przed tą wojną ludność żydowska aby kraje te zapłaciły organizacjom żydowskim za niezniszczone a ewentualnie wykorzystywane przez te kraje mienie wymordowanych przez hitlerowców Żydów. Ustawa dość dokładnie wypełnia postulaty Deklaracji Terezińskiej z roku 2009  oraz wytyczne jej realizacji z roku 2010. Ustawa ta podobnie jak Deklaracja Terezińska żąda więc wypłaty kontrybucji lub przyznania mienia organizacjom żydowskim czyli określonej etnicznej grupie społecznej, z jednoczesnym pominięciem wszystkich innych poszkodowanych w ten sam sposób w czasie wojny grup społecznych.

Ustawa,  zgłoszona w grudniu 2017 przez panią senator Tammy Baldwin pod atrakcyjnym tytułem "Justice for Survivors" (Sprawiedliwość dla ocałałych) pomija jednak nieżydowskie ofiary 2 wojny światowej. W tym sensie ma ona istotnie dyskryminacyjny charakter zwłaszcza, że łamie prawo przechodzenia masy bezspadkowej na rzecz skarbu państwa i żąda wypłacenia pieniędzy organizacjom żydowskim. Po uchwaleniu przez Senat ustawa została przegłosowana w Kongresie USA  po kilkudziesięciuminutowej debacie kilku kongresmanów, w której jedyna oponent kwestionowała jedynie brak mechanizmu wypłaty pieniędzy bezpośrednim ofiarom. Ustawę przegłosowano metodą "voice voting" polegającą na arbitralnej ocenie wyniku głosowania na podstawie akustycznej głośności okrzyków kongresmanów Za i Przeciw,  bez ustalania ilości uczestników ani ilości głosów. Prezydent USA podpisał ustawę mimo, że nie musiał tego robić, gdyż ustawa weszłaby w życie automatycznie po 10 dniach od debaty w Kongresie. 

Ustawa 447 jest niesprawiedliwa z wielu powodów.

Do czasów wojny na terenie Polski żyło i na przestrzeni wieków reemigrowało tu do 90% światowej populacji Żydów. Wskutek dziesięcioleci emigracji, w latach 30-tych ubiegłego wieku liczba ta wynosiła już tylko 19%. Żydzi stanowili w Polsce ok 8,5% całej populacji polskich obywateli. Jednocześnie począwszy od niemieckich ustaw norymberskich 1935 Żydzi byli  (na równi z Romami) dyskryminowani przez niemieckie prawo, które praktycznie przygotowywało ich eksterminację. Wcześniej byli oni dyskryminowani na niepolskich terenach carskiej Rosji i Ukrainy.

Na terenie przedwojennej Polski żyło też kilka innych mniejszości etnicznych (Ukraińcy - 15%, Białorusini do 3%, Niemcy - ponad 2%, inni - 3%). W czasie okupacji hitlerowskiej wszystkie te grupy miały wg prawa niemieckiego wyższy status niż Polacy i Żydzi.

Wskutek miażdżącej przewagi militarnej i politycznej najeźdżców 6 mln. obywateli w tym 3 mln. Żydów zostało zamordowanych. Olbrzymie straty ludzkie ludności żydowskiej i polskiej wynikły przede wszystkim z niezwykle silnego teroru na terenach okupowanej Polski:  w stosunku do Polaków - teroru niemieckiego i sowieckiego, a w stosunku do Żydów - teroru niemieckiego. Granice zostały bardzo drastycznie zmienione. Powierzchnia Polski zmniejszyła się z 389 tys. km kw. do 313 km kw. czyli o 20%. 38% substancji majątkowej przedwojennego obszaru Polski znajdującego się po wojnie w jej obecnych granicach zostało zniszczone

Zniszczenia powstały w obu kampaniach wojennych: w 1939 głównie miasta obecnej centralnej i wschodniej Polski, a w kampanii 1943-45 na terennie całej obecnej i przedwojennej Polski jednak w znacznie wiekszym stopniu) oraz podczas obu okupacji. Straty w samych tylko nieruchomościach Warszawy wyniosły 8 439 124 tys. PLN w nominale z 1939r.

"Z wyliczeń dokonanych w roku 1946 wynika, że w wyniku działań wojennych, okupacji i planowego niszczenia miasta, Warszawa i jej mieszkańcy utracili łącznie dobra wartości około 16 mld złotych, wg cen z 1939r. W przeliczeniu na dzisiejszą wartość jest to ok. 40 miliardów dolarów".  

Zniszczony majątek nie należał do jednej - żydowskiej grupy narodowościowej a do kilku, przeważnie polskiej. Polacy z utraconych ziemiach wschodnich byli w znacznym stopniu repatriowani. Jeśli chodzi o zniszczony majątek niemieckiej grupy etnicznej dotyczył on głównie terenów obecnych ziem zachodnich. Zniszczony majątek na utraconych ziemiach wschodnich dotyczy dawnych obywateli przedwojennej Polski przy czym reemigracja do Polski z tych terenów obejmował w znacznie większym stopniu narodowość polską niż żydowską, której celem był Zachód i Izrael. Rdzenna ludność ukraińska, białoruska i litewska w decydującym stopniu pozostała na terenach obecnej Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Jest więc bardzo trudno przeprowadzić nawet przybliżone rozliczenia strat i długów pomiędzy poszczególnymi grupami narodowościowymi. Wypłacanie obecnie przez państwo polskie jakichś kontrybucji organizacjom żydowskim nie ma żadnego prawnego, a bez szczegółowych rozliczeń, także i moralnego uzasadnienia. 

Niezależnie od tego rząd USA, wskutek uchwalenia ustawy 447 został zobligowany do intensywnego popierania akcji środowisk i organizacji amerykańskich i miedzynarodowych na rzecz wypłacania przez Polskę olbrzymich kwot organizacjom żydowskim. Prawdopodobnie w tej chwili stawia się polskiemu rządowi różnego rodzaju ultimatum i grozi negatywnymi konsekwencjami niepodpisania (podczas gdy jest to dla Polski jedyne logiczne i prawnie niezbędne stanowisko: nie podpisywac Deklaracji  Terezinskiej) zasad wdrażania Deklaracji Teresinskiej 2010. Wymuszenie na Polsce podpisania tych zasad jest bowiem ważnym elementem wymuszenia kontrybucji od Polski na rzecz organizacji żydowskich.

image

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka