149 obserwujących
102 notki
413k odsłon
  1679   0

Polskie elity ze Smoleńska

 W związku z tym, że obecnie na salonie24 toczy się dyskusja na podobne tematy postanowiłem opublikować fragmenty wpisu, który jest w trakcie opracowywania. Całośc okaże się w terminie najszybszym z mozliwych.

 

Elity

Elity pełnią bardzo ważną funkcję w życiu społecznym narodów. Niektórzy zajmujący się tą tematyką mówią, że potrzeba nawet conajmniej dwóch lub trzech pokoleń aby w wyniku działań społecznych powstała jednostka, która będzie należała do grona elit. W skrócie poprzez pojęcie elity można rozumieć między innymi:

§ Ludzi, których role społeczne są uznawane za szczególnie cenne dla danej społeczności, na przykład politycy, urzędnicy, lekarze, prawnicy, naukowcy, wojskowi (elity funkcji)

§ Ludzi, których działania mają znamiona wybitnych zasług wobec społeczności (elita zasług).

§ Ludzi, którzy pełnią  jakieś liczące się funkcje we władzach państwowych, w istniejących partiach politycznych, organizacjach gospodarczych, społecznych czy kulturalnych oddziałujących na życie danego społeczeństwa (elity władzy)

 

Według światowej sławy socjologa, Ralfa Dahrendorfa elity to grupy ludzi zajmujących czołowe pozycje w zinstytucjonalizowanych strukturach politycznych, gospodarczych, kształcenia, prawa, wojska, religii itp., jakie istnieją a danym społeczeństwie.

Jednak najważniejsza współczesna analiza elit poza walorami intelektualnymi obejmuje zagadnienia wysokich walorów intelektualnych, moralnych i społecznych, które reprezentują poszczególne jednostki. Walory te poprze sieć kontaktów społecznych oraz poprzez oddziaływanie są transmitowane w głąb społeczeństa.

Mówi się, że jedna osob, która jest przedstawicielem elit w sposób bezpośredni za pomocą kontaktów społecznych i często tzw.mentorstwa oddziaływuje na ponad 100 osób, które dzięki tym kontaktom w znaczny sposób zmianiają, oddziaływują i tworzą pozytywną rzeczywistość wokół siebie.

Dalsze tysiące osób w sposób znaczny są pod pozytywnym oddziaływaniem elit, które mają wpływ na pozytywne zmiany i rozwój poszczególnych osób. Dzieje się to pomimo obecnej „niemedialności” działań wchodzących w zakres transmisji walorów intelektualnych, moralnych i społecznych elit.

 

Okupacja

W przypadku okupacji danego narodu największym zagrożeniem  dla okupntów są elity okupowanego kraju. To one są głównym celem eksterminacji we wszystkich zakątkach świata. O ogromnym znaczeniu elit wiedzieli doskonale zaborcy i okupanci, którzy okupowali Polskę, dlatego często doprowadzali do likwidacji polskich elit.

Jeśli prześledzilibyśmy historię Polski od końca końca XVIII wieku, czyli od czasu zaborów to można zauważyć, że:

- Z wzgledu na zabory i bardzo silne procesy germanizacji i rusyfikacji Polska miała ograniczone możliwości w tworzeniu współczesnych elit. Inne kraje w wieku XIX w znaczny sposób poszerzyły zakres elit społecznych.

- Nieliczne elity były prześladowane, zmuszane do emigracji i ginęły w powstaniach.

- likwidowano szkolnictwo wyższe, utrudniano edukację narodu.

- okres II wojny światowej to celowa i świadoma likwidacja polskich elit przez niemieckich i rosyjskich okupantów.

- przez cały okres zaborów i okupacji w szczególny sposób zwalczano patriotyzm.

Niemcy i Rosjanie planowali budować nowe państwo w miejsce okupowanego narodu dlatego likwidacja elit była dla nich podstawą, swoistym fundamentem ich „dzieła”.

Likwidacja polskich elit w czasie II wojny światowej przybrała postać zorganizowanego procederu o którym wspominał J.Stalin i A.Hitler. Jednocześnie kładziono duży nacisk na likwidację wszelkich odruchów patriotycznych.

 

Patriotyzm

Patriotyzm i umiłowanie Polski dla niemieckich i rosyjskich okupantów było „fanatyzmem”, który trzeba było likwidować wszelkimi możliwymi sposobami.

Członek elity a do tego patriota był wrogiem „numer 1”  niemieckich i rosyjskich okupantów.

Likwidacja elit zaczęła się w pierwszych godzinach po ataku Wermachtu oraz Armii Czerownej na Polskę.

http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/2/11419/Otwarcie_wystawy_Pierwsza_odslona_Okupacja_niemiecka_na_Kaszubach_i_Kociewiu_w_1.html

 

O likwidacji polskich elit można pisać długo. Umieszczam fragmenty kilku artykułów, w tym jeden bardzo ciekawy bo łączący rosyjskie i niemieckie akcje likwidacji polskich elit.

http://www.srem.pl/Nasze-miasto/Aktualnosci/2010-(1)/luty/Wystawa---Zag-ada-Polskich-elit--Akcja-AB---Katyn-.aspx

(...)Założenia operacji z wielką otwartością opisywał generalny gubernator Hans Frank: „Kilka tysięcy Polaków, i to przede wszystkim z warstwy przywódców duchowych Polski, przypłaci to życiem. Chwila ta jednak nakłada na nas, narodowych socjalistów, obowiązek starania się o to, aby naród polski nigdy więcej nie stawiał żadnego oporu.

 (…) Fűhrer wyraził się tak: warstwy uznane przez nas obecnie za kierownicze w Polsce, należy zlikwidować, co znowu narośnie, należy wykryć i w odpowiednim czasie znów usunąć”.

Lubię to! Skomentuj31 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale