57 obserwujących
1348 notek
1348k odsłon
163 odsłony

Fundacja im. Lenina i Trockiego

Wykop Skomentuj

"Zamiast Duńczyków bolszewicy.
Korespondent warszawski „Timesa" donosi, że główna obecnie figura w rządzie sowietów, Litwinów pragnie uznania rządu bolszewickiego przez Europę. To było przyczyną wydalenia z Rosji duńskiego Czerwonego Krzyża; którego przedstawiciele bronili interesów wszystkich narodów w Moskwie i Petersburgu, Litwinów bowiem ma nadzieję, że mocarstwa dla obrony swoich obywateli, przebywających w Rosji, będą musiały nawiązać z bolszewikami stosunki.
Wyjazd wszakże Duńczyków wyzyskał rząd sowietów w inny sposób, mianowicie wcześniej o kilka tygodni wysłał 40 agentów bolszewickich, zaopatrzywszy ich w dokumenty jako misję Duńskiego Czerwonego Krzyża. Agenci ci przeprowadzeni zostali przez granicę Polski, gdy zaś prawdziwy Czerwony Krzyż przybył na granicę, zatrzymano go wobec podejrzenia, że członkowie jego są bolszewikami". - sierpień 1919 r.

To trzecia znana mi grupa.


- Bela Kuhn został przerzucony na Węgry jako lekarz Czerwonego Krzyża i wywołał tam krwawą rewolucję.
"W listopadzie 1918 r. grupa członków Czerwonego Krzyża z Rosji Sowieckiej przekroczyła granicę nowo utworzonej Republiki Węgierskiej. Prawdziwości ich dokumentów nie zakwestionowano.
Paszporty były sfałszowane a ludzie ci mieli niewiele wspólnego z Czerwonym Krzyżem ale bardzo dużo z Czerwoną Flagą. Ich przywódca, niski, nieco niekształtny Żyd z brodą i inteligentną twarzą [żart] oddzielił się i udał do Budapesztu z misją, która, jak się okaże, nie będzie miała nic wspólnego z udzielaniem pomocy chorym, ale będzie miała bardzo poważne konsekwencje dla Węgier i Węgrów. Nazwisko wpisane w jego paszporcie, wydanym przez Lenina brzmiało major Sebestyen. Naprawdę nazywał się Bela Kun".

- grupa wysłana w grudniu 1918 r. do Polski jako misja Czerwonego Krzyża, została aresztowana przez formujący się polski kontrwywiad wojskowy zaraz po zameldowaniu się w hotelu w Warszawie i odesłana tam skąd przybyła.

image

Szef misji - Bronisław Wesołowski (Весоло́вский Брони́слав), pseud. Smutny, Jan z Kijowa (Смутны, Ян из Киева), uczestnik rewolucji bolszewickiej, członek zarządu grupy piotrogrodzkiej CKW SDKPiL w Rosji, członek Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego w Piotrogrodzie (ВРК), sekretarz Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego Rad; członek - od lipca 1918 r., a od grudnia przewodniczący Najwyższego Trybunału Rewolucyjnego. Po 1945 r. patron ulic - w Warszawie, Sosnowcu, Łomży, Słupsku, w październiku 1981 umieszczony na znaczku Poczty PRL (10 mln. sztuk).
Druga kluczowa osoba to:
Leon Alter - bolszewik, "prawnik", działacz SDKPiL, uczestnik rewolucji bolszewickiej, sędzia śledczy Czeka, po szczęśliwym powrocie z misji w Polsce - w latach 1923-1929 radca prawny w instytucjach finansowych w Moskwie i pracownik pionu śledczego WCzK, później członek przedstawicielstwa handlowego ZSRS na Łotwie.
 


-----
Z kolei w książce Anthony C. Suttona "Wall Street i Rewolucja Bolszewicka" znajduje się rozdział (V) pt. "Misja Amerykańskiego Czerwonego Krzyża w Rosji - 1917". Przeszło połowę składu tej misji stanowili ludzie związani z bankami i wielkim biznesem. Na 29 osób - 15 to "wall street", 7 to służący im za parawan medycy i 7 osób personelu pomocniczego.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura