57 obserwujących
1348 notek
1348k odsłon
355 odsłon

Jaruzelski powołuje Strzembosza na sędziego SN i wnioskuje o I prezesa SN

Wykop Skomentuj3

Z cyklu oszustwa transformacji.


"W lipcu 1990 objął stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, po czym decyzją Sejmu został wybrany na pierwszego prezesa SN." - wersja popularna i obowiązująca.

"Objął", "został wybrany", "decyzją Sejmu"....

Strzembosz został powołany przez Jaruzelskiego na sędziego Sądu Najwyższego i na wniosek Jaruzelskiego powołany na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego.

image

Jaruzelski - prezydent PRL/III RP.:

Na podstawie art. 61 ust. 4. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie z dniem 1 lipca br. na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pana Adama Justyna Strzembosza, którego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołałem na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.
Wiedza prof. Strzembosza, długoletnia praca w wymiarze sprawiedliwości oraz udział w przeobrażeniach sądownictwa wniosek ten uzasadniają. Wojciech Jaruzelski".

Sejm:

"Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w trybie przewidzianym dla powoływania i odwoływania organów państwowych, zgodnie z art. 37 i 79 regulaminu Sejmu, w myśl których Sejm powołuje i odwołuje organy państwowe bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby posłów.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę.
Wobec tego przechodzimy do głosowania.
Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba posłów.
Głosujemy tym razem jedynie przez podniesienie ręki, bez użycia urządzenia do obliczania głosów".

"Dziękuję bardzo, ogłaszam wynik głosowania: Łącznie w głosowaniu wzięło udział 323 posłów, za kandydaturą głosowały 293 osoby, (oklaski), przeciw kandydaturze - 7 osób, wstrzymało się od głosowania 23 posłów".


Konstytucja PRL przed zmianą z kwietnia 1989:
"4. Rada Państwa spośród sędziów Sądu Najwyższego powołuje Pierwszego Prezesa i prezesów Sądu Najwyższego oraz odwołuje ich ze stanowisk".
Konstytucja PRL po zmianie z kwietnia 1989:
"4. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany spośród sędziów Sądu Najwyższego oraz odwoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta, a prezesi Sądu Najwyższego - przez Prezydenta."

Ustawa z grudnia 1989 o Krajowej Radzie Sądownictwa.
"art. 2 ust. 1) rozpatruje kandydatury na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych i sądów wojskowych oraz przedstawia Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wnioski o ich powołanie".

- Konstytucja PRL zmieniona z dniem 31 grudnia 1989 w Konstytucję RP.

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale