58 obserwujących
1431 notek
1441k odsłon
  1935   2

Rzecznik Generalny TSUE to syn prominentnego komunisty nagrodzonego Nagrodą Lenina

Dział: Polityka, Temat: TSUE kasta

Jewgienij Tanczew sędzia i rzecznik generalny „Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, który raz po raz gani Polskę za reformy w działalności „zupełnie nadzywczajnej kasty”, jest synem bułgarskiego komunisty, jednego z czołowych działaczy a póżniej przywódcy "chłopskiego" odpowiednika partii komunistycznej w Bułgarii

image

(pierwszy z lewej, komunistyczna Bułgaria)

„Dwa lata temu [w 2002 r.] Georgi Pyrwanow [b. prezydent Bułgarii - partia komunistyczna później jako socjalistyczna, "przedstawiciel oligarchii"] mianował go [Jewgienija Tanczewa, dziś rzecznika TSUE] przewodniczącym swojej rady prawnej, ale jako doradca prezydenta profesor nie zdał egzaminu - wszystkie teksty ustaw, które "Dondukow" [Prywanow] wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, uznano za niekonstytucyjne". - charakterystyka w związku z mianowaniem Jewgienija Tanczewa sędzią Trybunału Konstytucyjnego w Bułgarii, z nominacji wspomnianego wyżej prezydenta komunisty Prywanowa (2003)

image

Junior Jewgienij Tanczew (1952), ożeniony z też robiącą w prawie (ale handlowym) wnuczką komunizującego premiera Bułgarii obalonego i zabitego w 1923 r., to student prawa, w czasie kiedy jego ojciec pełnił szereg funkcji państwowych w komunistycznej Bułgarii i kierował odpowiednikiem partii powstałej w 1947 w podobnych okolicznościach co ZSL (zniszczenie i eliminacja niekomunistycznych działaczy chłopskich), czyli BZNS – satelita i fasada Bułgarskiej Partii Komunistycznej. Po studiach, przyszły sędzia TSUE Jewgienij Panczew rozpoczyna karierę akademicką na uniwerstytecie w Sofii spędzi tam 35 lat, wraz z końcem Bułgarskiej Republiki Ludowej, wieku 38 lat zostaje mianowany najmłodszym profesorem tej uczelni, co by mu się wiodło w nowym rozdaniu. Bierze zaraz udział w pisaniu nowej konstytucji, zalicza wyjazd do USA z wykładami; członek szeregu organizacji międzynarodowych, dla których: "opiniował konstytucje Łotwy, Albanii i Tadżykistanu, pomagał pisać tę dla Azerbejdżanu". Od września 2016 r. ten były wykładowca prawa w komunistycznej Bułgarskiej Republice Ludowej jest sędzią i rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ojciec sędziego i rzecznika generalnego TSUE czyli zupełnie ale to już zupełnie nadzwyczajnej kasty to Petar (Petyr) Tanczew (1920-1992) – przez 40 lat „poseł” w Bułgarskiej Republice Ludowej (BRL) - 1950 -1990, komunizujący działacz ludowy od 1935 r., hops absolwent prawa 1944, po zamachu komunistycznym, przeprowadzonym nie tylko pod parasolem armii sowieckiej, znalazł się we władzach "partii chłopskiej", od 1974 jej przywódca; 1945-1948 sekretarz Komitetu Centralnego Młodzieży Demokratycznej, minister sprawiedliwości BRL (1962-1966), wicepremier BRL (1966-1971), pierwszy wicepremier BRL (1966-1974), od 1974 do 1989 r. pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Państwa Bułgarskiej Republiki Ludowej - tow. T. Żiwkowa. W 1987 r. Tanczew senior otrzymał Nagrodę Pokojową Lenina - nagrodę leninowską od rządu sowieckiego, w 1989 r. w ramach gry w transformację, odsunięty przez tow. wraz z Todorem Żiwkowem przez wiele lat zawiadującym komunistyczną Bułgarią. Żonaty z Kiszką Tanczewą, szefową Instytutu Stomatologicznego w Bułgarskiej Republice Ludowej. Odznaczony m.in.: orderem bohatera pracy socjalistycznej -1980 (fot.), 2x orderem Georgi Dymitrowa (kierownika Kominternu i nie tylko) – 1970,1980, złotym orderem gwiazdy (NRD) - 1980, orderem Karola Marksa (NRD) - 1989, orderem drużba narodów (ZSRS) – 1980, medal 40.lecia rewolucji komunistycznej w Bułgarii (1984), medal 90. i medal 100. urodzin Dymitrowa.

image

Ojciec sędziego i rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej był częstym gościem w PRL, gościł też w PRL w delegacji z szefem państwa i partii Todorem Żiwkowem i ze… Staniszewem seniorem (szefem wydziału zagranicznego partii komunistycznej), ojcem Siergieja Staniszewa dzisiejszego szefa socjalistów i postkomunistów w Europie (PES) - frakcji w Parlamencie Europejskim – tej która poparła i wystawiła kandydaturę Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej; ojciec Staniszewa był oskarżony o defraudację (kradzież) pieniędzy bułgarskiej partii komunistycznej, przeznaczonych na pomoc innym partiom komunistycznym w transformacji – nigdy nie stanął przed sądem. Obok Tanczewa jr. czołową rolę w bułgarskim sądownictwie, które nie postawiło Staniszewa seniora za kradzież przed sądem odgrywał wówczas drugi obok rzecznika Tanczewa juniora reprezentant Bułgarii w TSUE – sędzia i polityk - w bułgarskiem sejmie reprezentant koalicji postkomunistycznej (kierowanej przez Staniszewa juniora, od niedawna obywatela Bułgarii, wcześniej ZSRS i Federacji Rosyjskiej) – Aleksander Stojanow Arabadżijew (1949) –

image

obecnie sędzia TSUE, wcześniej sędzia w komunistycznej Bułgarii od 1975 r. od 1986-1991 sędzia Sądu Najwyższego w Bułgarskiej Republice Ludowej i w Bułgarii, od 1991- sędzia Trybunału Konstytucyjnego, i jak wspomniano poseł z ramienia koalicji kierowanej przez partię socjalistyczną (byłą partię komunistyczną), na której czele stał syn Staniszewa seniora szefa wydziału zagranicznego KPB i od nieosądzonej defraudacji (kradzieży) pieniędzy.

Petyr Tanczew - ojciec strofującego Polskę rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wizytą w PRL, jako pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Państwa Bułgarskiej Republiki Ludowej Todora Żiwkowa  (1974)

image

image

image

Junior nawet podobny do papy.


image


image

Lubię to! Skomentuj22 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka