52 obserwujących
1319 notek
1313k odsłon
603 odsłony

"Od kołchozów do agroholdingów" - 10 największych firm rolniczych na Ukrainie

Wykop Skomentuj

2014.
"W latach 90. XX wieku zlikwidowano niemal wszystkie kołchozy (12 tys.), których majątek przekazano w kolektywną własność nowo utworzonym, niepaństwowym przedsiębiorstwom.
Pracownikom byłych kołchozów (ok. 7 milionów osób, czyli ponad 40% mieszkańców wsi), którzy w większości utrzymali zatrudnienie w nowych, niepaństwowych już przedsiębiorstwach, przyznano prawo do równego udziału w ziemi tych przedsiębiorstw – tzw. paju (średnio w skali kraju: po około 4 ha). Ponad 7 mln mieszkańców wsi uzyskało ponadto na własność, z zasobów utworzonego Państwowego Funduszu Rezerw Ziemi i / lub z tzw. ziemi zapasu (państwowej bądź komunalnej własności), niewielkie działki – średnio w skali kraju: poniżej 0,4 ha – dla prowadzenia przydomowych indywidualnych gospodarstw rolnych (w sumie ok. 2,6 mln ha). Dla wielu mieszkańców wsi okazały się one podstawą utrzymania. (...)
W rezultacie, pod koniec 2012 roku aż 30,7 mln ha użytków rolnych (74% krajowych użytków rolnych) znajdowało się nominalnie we własności prywatnej. (...)
Prywatyzacja ziemi bez prawa w pełni swobodnego nią dysponowania przyczyniła się do rozwoju gospodarki rolnej w oparciu o dzierżawę gruntów, czemu sprzyjało ustawowe dopuszczenie wykorzystania paju jako przedmiotu dzierżawy. Według danych na koniec 2012 roku, połowa wszystkich krajowych użytków rolnych (49,8%) zagospodarowywana była przez około 50 tys. przedsiębiorstw, działających głównie w oparciu o dzierżawę ziemi.(...)
Początkowo eksport z Ukrainy zdominowany był przez wielkich światowych graczy, takich jak Toepfer, Cargill, Serna. Dzięki współpracy z nimi, w roli pośredników w dostawach, rozwijały się miejscowe firmy handlowe" (...) Część największych obecnie przedsiębiorstw rolnych Ukrainy powstała na bazie gospodarstw farmerskich, zakładanych jeszcze w latach 90. przez kierownictwo dawnych kołchozów. W szybkim tempie, zwłaszcza w okresie ostatnich 5–8 lat, zwiększały one tzw. bank ziemi, czyli obszar zagospodarowywanych użytków rolnych (głównie w oparciu o dzierżawę). (...) Także jednak w tej kategorii przedsiębiorstw rolnych postępuje proces rozwoju gospodarstw wielkoobszarowych: na 16,2% największych gospodarstw farmerskich przypada niemal 80% ziemi zagospodarowywanej przez tego typu przedsiębiorstwa rolne (łącznie: około 4,4 mln ha użytków rolnych). (...) od farmerów do latyfundystów. W minionych kilku latach przyspieszył proces konsolidacji spółek rolnych – poprzez fuzje i akwizycje mniejszych firm, wraz z ich bankami ziemi. Tak powstało szereg ukraińskich tzw. agroholdingów, gospodarujących często w różnych regionach kraju. Największy z nich, Ukrlandfarming, operuje dziś na obszarze aż 670 tys. ha, co czyni zeń ósmy pod względem wielkości zagospodarowywanej ziemi koncern rolny na świecie. (...) Ukrlandfarming należy do niespełna 40-letniego [2014] Ołeha Bachmatiuka, który pod koniec lat 90. zaczynał karierę od stanowiska menedżera w firmie Itera, rosyjskim pośredniku w handlu gazem na Ukrainie i innych krajach WNP (a w 2006 roku, na kilka miesięcy, został nawet jednym z wiceprezesów państwowego monopolu NAK Naftohaz Ukrainy). (...)
Wielkie holdingi rolne posiadają tak znani oligarchowie, jak Ihor Kołomojski (120 tys. ha), były p.o. premier Ukrainy, związany blisko z obecnym prezydentem Juchym Zwiahilski (62 tys. ha) czy Petro Poroszenko (96 tys. ha). Inwestycjami w rolnictwie zainteresował się też Wiktor Pinczuk, a Dmytro Firtasz stworzył w 2001 roku holding DF Agro, który na razie inwestuje w produkcję warzyw. W 2011 roku Rinat Achmetow, najzamożniejszy ukraiński biznesmen i jeden ze sponsorów rządzącej Partii Regionów, wspólnie ze swym partnerem biznesowym Wadymem Nowińskim utworzył holding HarvEast. Powstał on na bazie aktywów rolnych należących do wielkiego Kombinatu Hutniczego im. Iljicza, przejętego przez Achmetowa i operuje na blisko 200 tys. ha gruntów w obwodzie donieckim oraz na Krymie. Ekspansję w sektorze rolnym rozwija też tzw. rodzina, czyli grupa interesów kojarzona głównie z Ołeksandrem Janukowyczem, synem urzędującego prezydenta. Według niektórych opinii, platformą ekspansji „rodziny” w rolnictwie będzie utworzona niedawno Państwowa Żywnościowo-Zbożowa Korporacja Ukrainy, a mechanizmem realizacji – utworzony w minionym roku państwowy Bank Ziemski, który formalnie pomagać ma w kredytowaniu rolnictwa.

Miejscowe agroholdingi kontrolowane są w zdecydowanej większości przez ukraiński kapitał. Inwestorzy zagraniczni ze względu na brak swobodnego rynku ziemi i ograniczenia w nabywaniu gruntów rolnych działają głównie w obszarze przetwórstwa rolnego i w handlu ukraińskim zbożem. Potencjał sektora rolnego przyciąga też pasywnych inwestorów zagranicznych, którzy inwestują w akcje ukraińskich spółek rolnych notowanych za granicą Ukrainy.

2014.
Największe agroholdingi Ukrainy

Nazwa/ skrócona nazwa - Właściciel/ główny akcjonariusz - Bank ziemi - Główny profil działalności

1. Ukrlandfarming - Ołeh Bachmatiuk - 670 tys. ha - Produkcja i eksport zbóż, mięsa, jaj i produktów jajecznych, mleka

2. Grupa Kernel - Andrij Werewski - 422 tys. ha - Produkcja i eksport zbóż, oleju słonecznikowego

3. NCH [New Century Holding] - George Rohr, Moris Tabacinic - 400 tys. ha - Produkcja zbóż, słonecznika, soi, hodowla zwierzęca

4. Mironowśki Chliboprodukt - Jurij Kosiuk - 320 tys. ha - Hodowla drobiu, produkcja zbóż, wyrobów mięsnych

5. Mrija Agroholding - Iwan Huta - 298 tys. ha - Produkcja zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków

6. Ukraińskie Agrarne Inwestycii - Renesans Group - 261 tys. ha - Produkcja i eksport zbóż

7. Astarta - Wiktor Iwanczyk - 245 tys. ha - Produkcja cukru, zbóż, mleka

8. HarvEast - Rinat Achmetow (i Wadym Nowiński) , 197 tys. ha - Produkcja zbóż, pasz, nasion, mleczarstwo

9. Agroton - Jurij Żurawlow - 151 tys. ha - Produkcja słonecznika, pszenicy, spożywcza, hodowla

10. Sintal Agriculture - Mykoła Tołmaczew - 150 tys. ha - Produkcja zbóż i cukru

Źródło: Latifundist.com"

2014
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2014-02-07/transformacja-ukrainskiego-rolnictwa-od-kolchozow-do

Słynna "opinia publiczna" jest dzisiaj urabiana do wycofania swojego sprzeciwu wobec wolnego obrotu ziemią i możliwości jej wykupywania na własność. Sprzeciwiających się temu Financial Times nazywa populistami.

Zestawienie ze stanem na maj 2018 r.

Nazwa - Nazwisko właściciela / największego udziałowca - Miejsce rejestracji - Bank ziemi - Dochód w milionach $ (2017) - Zysk w milionach $ (2017)  - Liczba pracowników - Główny profil działalności

1. Kernel - Andriy Verevskyi - Luxemburg - 570,500  ha - 2,169.000 - 176.000 - 16.103 - produkcja i eksportu oleju słonecznikowego, produkcja i eksport zbóż
   
2. UkrLandFarming - Oleg Bakhmatyuk - Nikozja (Cypr) - 570,000 ha. - 658.000 - 100.020 (2016) - 22.007 - produkcja roślin i nasion, hodowla bydła, produkcja i przetwarzanie jaj, produkcja cukru, hodowla zwierząt, usługi magazynowe oraz produkcja wołowiny i skóry

3. Agroprosperis (New Century Holding) - George Rohr, Maurice Tabasinik - Nowy Jork (USA) - 430,000 ha - 411.000 - 127.000 - 7.000 - produkcja i eksport zbóż (pszenica, kukurydza), nasion oleistych (słonecznik, rzepak, soja)

4. MHP (Myronivsky Hliboprodukt) - Yuriy Kosiuk - Nikozja (Cypr) - 370,000 ha - 1,287.800 - 202.900 - 40.000 - produkcja i przetwórstwo mięsa drobiowego, produkcja zbóż i pasz; produkcja biogazu
5. Astarta - Viktor Ivanchyk - Amsterdam (Holandia) - 250,000 ha - 537.397 - 72.589 - 13.000 - produkcja cukru i produktów pokrewnych, zbóż i nasion oleistych, mleka i mięsa; produkcja biogazu

6. Mriya - Ivan Guta, Klaudia Guta - Nikozja (Cypr) - 165,000 ha - 67.888 (2016) - (minus) 252.509 (2016) - 2.000 - produkcja pszenicy, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, gryki, jęczmienia, grochu i soi, oferuje usługi w zakresie przechowywania, przetwarzania i zaprawiania nasion
7. IMC - Alexander Petrov- Luxembourg City (Luksemburg) - 137,000 ha - 126.761 - 17.790 - 2.412 - produkcja roślinna (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), hodowla bydła mlecznego, przechowywanie i przetwarzanie plonów

8. Agroton - Iurii Zhuravlov - Nikozja (Cypr) - 122,000 ha - 51.785 - 8.322 - 2.021 - uprawa, przetwarzanie, przechowywanie i sprzedaż słonecznika i pszenicy, a także produkcja zwierzęca i spożywcza

9. Ukrprominvest-Agro - Petro Poroshenko- Kijów (Ukraina) - 122,000 ha - 185.300 (2015) - zysk nie ogłoszony - 4.600 - produkcja roślinna (burak cukrowy, pszenica, soja, kukurydza, słonecznik), a także produkcja zwierzęca i mąka

10. AgroGeneration - Charles Beigbeder - Paryż (Francja) - 120,000 ha - 54.195 - 13.177 - 1.487 - produkcja roślinna (pszenica ozima, rzepak, jęczmień browarny, kukurydza, soja, słonecznik, groszek)

https://www.largescaleagriculture.com/home/news-details/top-10-ukraines-largest-agricultural-landholders-2018/


Tyle oficjalnie o największych. W cieniu też pewnie interesująco, na przykładzie:

Dane z 2015 r.

- "Duński" - Trigon Agri” 52,000 ha. - do największych udziałowców należą (2015): JPM Chase (UK, 9.5%); Swedbank (Sweden, 9.4%); UB Securities (Finland, 7.9%); Euroclear Bank (Belgium, 6.6%); JP Morgan Clearing Corp (USA, 6.2%). Jeśli dzisiaj idziemy tym tropem to Trigon Agri -> Agromino -> największy udziałowiec Clearstream banking, a to z kolei odsyła nas do Deutsche Börse AG (czyli czegoś w rodzaju giełdy) - inwestorzy instytucjonalni to 95% Deutsche Börse.

- The United Farmers Holding Company, który jest własnością inwestorów z Arabii Saudyjskiej, kontroluje ok. 33 tysięcy hektarów poprzez Continental Farmers Group PLC.

- AgroGeneration - 120 tysięcy hektarów, zarejestrowana we Francji, z 62% udziałem zarządzanym przez SigmaBlazyer, firmę inwestycyjną z siedzibą w Teksasie.

Polska ma chyba jakąś blokadę, żeby tak było idzie na to sporo nakładów propagandowych ze strony podmiotów zainteresowanych trzymaniem cywilizacji polskiej (unikalnej moralności Polski) z jej historią I Rzeczypospolitej z daleka od czegoś co dla pasożytów jest nowym, kolejnym żerowiskiem. A dzieje się to z użyciem narzędzi - albo świadomych celów swoich zleceniodawców/pracodawców, albo z użyciem zwyczajnych idiotów.

Na koniec jeszcze firma, która w obu zestawieniach znalazła się na trzecim miejscu - jako NCH w tym z 2014 i jako Agroprosperis (New Century Holding) w tym z 2018. O partnerze George Rohra - Maurice Tabacnic'u nie ma za dużo informacji ("uzyskał stopień naukowy licencjata w dziedzinie produkcji przemysłowej od Worcester Polytechnic Institute w USA").

Współzałożycielem i prezesem New Century Holding jest George Rohr ur. 1954 w Bogocie w Kolumbii, po studiach w USA. Jego teściem był Jack Nash (1929-2008) - "urodzony w Niemczech amerykański biznesmen i inwestor" - chodzi o Jacka Nachtgeista - pochodzenia żydowskiego, ten z kolei ożenił się z siostrą miliardera - wszyscy zaangażowani w mroczne fundusze hedgingowe, "Nash" znalazł się w galerii sław tych funduszy m.in. obok Sorosa. Rohr, związany i sposorujący Chabad Lubawicz w USA i w naszej części Europy, zjawił się w naszej części w 1993 r.
"Od 1993 r. Grupa funduszy NCH inwestuje w imieniu swoich klientów instytucjonalnych w różnych klasach aktywów w Europie Wschodniej i byłym Związku Sowieckim. Rohr zaczął inwestować w regionie wkrótce po upadku Związku Radzieckiego i był jednym z pierwszych zachodnich uczestników możliwości prywatyzacyjnych oferowanych przez kilka rynków regionu. Oprócz inwestycji w nieruchomości, private equity i publiczne papiery wartościowe, NCH jest jednym z największych inwestorów agrobiznesu w regionie Morza Czarnego. W 2010 r. NCH rozszerzył działalność inwestycyjną na Amerykę Łacińską".
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Rohr

Inne źródło:
(...)
1993 - wraz z Maurice Tabasinik założył NCH Capital.
1998 - pierwsza inwestycja George'a Rohra na Ukrainie, centrum biznesowe Dniepropietrowsk została zbudowana z pieniędzy funduszu.
2006 - Rozpoczęły się inwestycje w rolnictwo Ukrainy.
2014 - utworzył gospodarstwo rolne „Agroprosperis” .
2015 - George Rohr został współwłaścicielem banku. Spółka zależna od NCH Capital zawarła transakcję przejęcia Astra Bank, który został uznany za niewypłacalny. W następnym roku bank wszedł na rynek pod nową marką - Agroprosperis Bank. [Rohr i Tabacznik mają po 50% udziałów każdy]
[a sam bank reklamuje się w ten sposób: jedyny bank na Ukrainie specjalizujący się w finansowaniu producentów zbóż; niezawodny partner dla małych i średnich rolników o powierzchni od 200 do 8 000 hektarów; zaawansowane badania rolne i instrumenty informatyczne; minimalne zabezpieczenie: przyszłe zbiory lub ziarno w elewatorze; kwity plonów [crop receipts]: nowy, ulepszony instrument finansowania. [o których czytamy: "Są to weksle zapewniające określoną ilość i jakość produktów rolnych w określonym terminie w przyszłości". https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/1fe3dbda/how-can-crop-receipts-help-finance-african-agriculture]

Biznes na Ukrainie i na świecie
Całkowity kapitał NCH Capital wynosi około 3 miliardy USD NCH Capital nie jest właścicielem udziałów bezpośrednio, ale poprzez cypryjskie spółki offshore NAP Holdings (Ukraine) Limited i ATS Agribusiness Investments Limited. Ten ostatni również aktywnie kupuje ziemię w Mołdawii.

Za najbardziej udaną [??] inwestycję NCH Capital uważa się dom towarowy „Ukraina”, zakupiony w 2002 r. W ten projekt zainwestowano 25 mln USD, w 2006 r. Sprzedano go irlandzkiej grupie Quinn za 60 mln USD.

NCH zebrał około 820 tys. hektarów na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Bułgarii, Kazachstanie i Rumunii. Na Ukrainie wszystkie ziemie NCH Capital od 2014 roku zostały połączone w Agroprosperis. Na Ukrainie George Rohr jest także właścicielem banku Agroprosperis. W Rosji sektor rolny NCH Capita l jest reprezentowany przez grupę spółek AgroTerra. George Rohr jest współwłaścicielem 63 łotewskich firm, takich jak AS Sidrabe, SIA Ģipša fabrika i inne.

Ciekawe fakty
Ma wszelkie dane, by ubiegać się o obywatelstwo ukraińskie: jego ojciec pochodzi ze Lwowa, jego matka pochodzi z miejscowości Mukaczewo.
George Rohr rozpoczął inwestycje w krajach byłego ZSRR w 1991 roku.
NCH ​Capital odrzuca wszelkie zapytania dziennikarzy dotyczące inwestycji i innych cech działalności holdingu.

Konflikty

George Rohr został oskarżony o atak na ukraińskich rolników. Media napisały w 2017 r., Że George Rohr oszukał kupować ziemię od ukraińskich rolników. [link już nie działa: https://vremya.eu/vazhnoe/bespredel/dzhordzh-ror-atakuet-ukrainskih-fermerov.html ]

Włoski Dal Bianco Nazzareno, który wraz z partnerami biznesowymi zarejestrował spółkę rolniczą Coden-B w regionie Sumy, powiedział, że Belopolie Agrosvit (Agroprosperis) próbuje przejąć ziemię".
[ https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&u=http://rama.com.ua/zemlyu-otday-na-sumshhine/&xid=17259,15700002,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhLWmSkAlIcp7lDHDQW467uK_GV0g#ad-image-0 ]

https://latifundist.com/dosye/ror-dzhordzh


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka