11 obserwujących
413 notek
421k odsłon
332 odsłony

Zanik praw fizyki i aerodynamiki w wydrukach parametrów ścieżki - Smoleńsk. c.d.

Wykop Skomentuj5

Zniżanie się po ścieżce  schodzenia   w reżimie pracy silnika  "mały gaz"  jest fizycznie niemożliwe ; siła  ciągu  jest zbyt mała aby wraz ze składową siły ciążenia utrzymać  prędkość  samolotu, która  spadałaby stale   o ile  samolot nie  zacząłby się coraz  szybciej zniżać.

 W Smoleńsku  wg  parametrów lotu  niby  z rejestratora Tu-154  przez  prawie  40 sekund leciał  po ścieżce   o większym nachyleniu niż  standardowa  z prędkością zniżania rzędu 7 m/sek i  przez ok 25  sekund  nie  tracił prędkości  a potem  utrata  prędkości była dość powolna.


Jak to przebiega  w warunkach rzeczywistych ??

Był przypadek katastrofy  Tu-154  ,gdy przy  podejściu do lądowania na końcowym odcinku  obroty silnika na ok. 10sekund były zmniejszone  do poziomu  bliskiego reżimowi  małego gazu a samolot  zniżał się z prędkością   7m/s.

Były  to więc  na tym odcinku  warunki zniżania analogiczne jak Tu-154 w Smoleńsku.

rok 1991

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%A2%D1%83-154_%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5

Katastrofa  Tu-154  na lotnisku Pulkowo w Leningradzie.

В результате в 13:05:53 на высоте 42 метра был пройден БПРМ, а в 13:06:01 высота достигла 60 метров. В таких условиях подобный манёвр должен был, по инструкциям, завершиться уходом на второй круг. Однако ещё при пролёте БПРМ экипаж принял решение садиться. В связи с этим РУДы были установлены на 66%, а штурвал отдан «от себя». Данный манёвр привёл к появлению вертикальной перегрузки 0,9g, длившейся 10 секунд, из-за чего экипаж не заметил возрастание вертикальной скорости снижения, которая возросла до 7 м/с, а скорость полёта упала с 280 км/ч до 250 км/ч.


Tam prawa fizyki działały  normalnie i samolot  błyskawicznie tracił   prędkość:

 w ok.10 sekund  spadła  ona z  280 do 250 km/godz.

.

Dziwne, że  komisje nie zwróciły  na to uwagi; że nie wykonano stosownej próby  ,aby przekonać się jak w rzeczywistości wyglądały  by parametry lotu  Tu-154 po ścieżce,  gdyby  przez 40 sekund utrzymać  reżim ciągu  "mały gaz."


Z  raportu  MAK:

Faktycznie załoga wykonywała lot po ścieżce z kątem nachylenia powyżej 5 ̊ (Vy ~ 8 m/s), tzn.  Po  trajektorii,  której  samolot  nie  mógł  zachować  bez  zwiększania  prędkości.  Automat  ciągu ustawiony  na  podtrzymanie  prędkości  Vzn=280  km/h  na  odcinku  zniżania  po  przelocie  DPRM (10:40:00) przestawił dźwignie obrotów wszystkich silników na mały gaz, dlatego samolot nie był w stanie utrzymać zadanej prędkości.

???

MAK manipuluje , ponieważ  przez  ok.25 sekund przy  ciągu  "mały" gaz  samolot  nie  zmniejszał prędkości choć podręczniki dotyczące aerodynamiki i pilotowania  Tu-154  Piatina  i Bechtira mówią coś  innego:


(При дросселировании на 10 % и более скорость самолета в посадочной конфигурации быстро падает (рис. 14),)

Przy   zmniejszeniu  o 10%  i więcej obrotów  kompresora  wysokiego ciśnienia  prędkość samolotu w konfiguracji do lądowania  szybko spada( rys.14.)

..

I  drugi przypadek  normalnego spadku prędkości  na ścieżce  przy  dużym zmniejszeniu  reżimu pracy silników ( tu do 53%  obrotów turbiny  niskiego ciśnienia ( w Smoleńsku spadek  do  40% !!)

  Отклонением руля высоты вертикальная скорость была увеличена до 5 м/с, что вызвало уменьшение тангажа и увеличение поступательной скорости до 275 км/ч. Сформировался сигнал автомата тяги на уменьшение режима работы двигателей. Обороты по контуру низкого давления уменьшились с 79% до 53%, т.е. почти до малого газа. Этот режим работы двигателей сохранялся в течение 15 секунд.
    Закон управления автоматом тяги ТА-6 позволяет изменить режим работы двигателей в диапазоне 47-110% по оборотам, что не согласуется с РЛЭ, в котором сказано, что уменьшение режима при ручном пилотировании на 10% и более по оборотам ведет к резкой потере скорости самолета.
    В 2 км от торца ВПП самолет находился на 10 м выше глиссады (Vпр=273 км/ч, вертикальная скорость 5,5 м/с, H=120м, руль высоты отклонен на (-14°) при балансировочном положении). Для более плавного входа в глиссаду и уменьшения вертикальной скорости КВС постепенно отклонил руль высоты до (-21°) (7° от балансировочного положения). Однако необходимая перегрузка не была реализована и самолет не изменил траекторию своего движения. Это произошло вследствие существенного уменьшения эффективности руля высоты при его отклонении более (-20°), а также уменьшения скорости полета до 265 км/ч и режима работы двигателей до 53% по оборотам КНД. К высоте 90 м самолет подошел с приборной скоростью 261 км/ч в посадочной конфигурации и посадочном положении, что подтверждается информацией диспетчера: «правее 10, на глиссаде». На 12-й секунде до конца полета, видя, что самолет уходит под глиссаду, а вертикальная скорость снижения достигла 7 м/с.

Prędkość początkowa  275 km/ godz, początkowa prędkość zniżania 5 m/s.

Po zniżeniu obrotów do 53% prędkość zniżania  wzrosła  do 7m/s a prędkość postępowa  spadła  do  261  km/godz.


Z analizy  wynika, że  spadek  prędkości  Tu-154  w Smoleńsku  winien być  szybszy  niż  Tu-154  w Leningradzie;  komisje  nie wyjaśniły  tej niezgodności.

...........................


Pożyteczna  idiota nudna-teoria  popełniła kolejny bzdet:

Poza tym, ostust Qwerty zataił, że w wiki, skąd czerpał informacje, stoi jak wół:
"В 13:04:30 на высоте 400 метров и на расстоянии 7 километров от ВПП при
приборной скорости 287 км/ч экипаж довыпустил закрылки на 45°,"

Co oznacza po polsku, że wypuścili klapy na 45°. Jak pamiętamy, polska załoga w Smoleńsku lądowała z klapami na 36°
Czyli oszust po prostu kolejny raz szuka smoleńskiego jelenia, nie uwzględniając tego faktu i związanych z tym oporów aerodynamicznych.

Wtóruje  mu   inżynier  technologii  ścieków  Maciaszczyk  ,pisząc jeszcze  głupiej  i kompromitując  siebie  i  wywołujący  refleksje  nad tak marnym  poziomem  polskich  wielu  inżynierów ,  wyznawców  narracji  MAK.

( Nowa jednostka głupoty  salonowych  propagandzistów  MAK:  1 M - 1 Maciaszczyk )

A tym głąbom  wtóruje  astrofizyk  You-Know-Who.

i udaje że nie widzi bzdur  wypisywanych przez  klakierów  MAK jak ta:

Skoro już jesteśmy przy doskonałości, to wynika z niej, że samolot lecący z prędkością około 75m/s przy opadaniu rzędu 7m/s przestaje potrzebować silników do stabilnego lotu. Tak więc automat ciągu miał prawo zredukować obroty do minimalnych."

(Wyjaśnienie- przy zniżaniu po ścieżce, przy rozwiniętej mechanizacji  skrzydła- jak to określa guru  rosyjskich pilotówTu-154 - Jerszow -"samolot  dosłownie wisi na gazie"  ( taka przenośnia opisująca sytuacje gdy  opór  czołowy  jest bardzo duży i samolot musi  być jakby przepychany  przez powietrze  przez  siłę ciągu silników ( gaz) ; na typowej ścieżce schodzenia  prędkości zniżania Tu-154  są rzędu  3,5-5 m/sek  a obroty turbiny niskiego  ciśnienia  rzędu  80% ; przy prędkości zniżania 7m/s  ciąg będzie mniejszy ale nadal znacznie większy niż mały gaz i może być rzędu  67-73%)--------------

Tak jak napisałem w notce: parametry  loty Tu-154  w Smoleńsku  i Tu-154  w Leningradzie były analogiczne , bardzo podobne"

-  wysunięcie  klap  na 45   Leningradzie  , owszem  dawało większy opór  -ale rekompensowany  przez  większy ciąg silników- nie ma to  więc istotnego   znaczenia, bilans sił raczej  przemawia za tym, że większy  był wpływ  większego  ciągu silnika  Tu-154 w Leningradzie

image

Przy obrotach KND Tu-154  w Leningradzie wynoszących 53%  - ciąg  1 silnika mógł być rzędu  3,5 Ton -razem ok 10,5 Ton

Przy obrotach KND Tu-154 w Smoleńsku  wynoszących 40%  - ciąg 1 silnika mógł być  rzędu  1,5Ton  - razem ok  4,5 Ton

При выпуске шасси, закрылков на 28°, предкрылков на 18,5° и скорости V = 288 км/ч лобовое сопротивление составит ~ 11400 кгс в режиме горизонтального полета, а при выпуске закрылков на 45° и V = 270 км/ч около 16000 кгс, т.е. при отклонении закрылков с 28° до 45° потребуется увеличить тягу еще на 4600 кгс. С

Przyrost  siły  opory  z  klap  36  stopni  na  45 stopni  skutkuje  wzrostem siły  oporu  rzędu   3 Ton.

----------------

 28.04.2003 г. в аэропорту Уфа произошел инцидент с самолётом Ту-154М RA-85846 ГУП "Авиакомпания "Башкирские авиалинии" (Приволжское ОМТУ ВТ).

Twarde  lądowanie  Tu-154M  w Ufie -  obroty  KWD ( turbiny wysokiego  ciśnienia  8082%

pасчётная скорость полёта по глиссаде с данной посадочной массой (79,3 т.) и закрылками, отклонёнными на 45, составляла 265 км/час. Учитывая ветровой режим (боковой ветер, болтанка), наличие очагов ливневых осадков, скорость полёта по глиссаде необходимо было выдерживать 275-280 км/час. Фактически экипаж выдерживал скорость на глиссаде 270 км/ч, с установившимся режимом работы двигателей на оборотах 80-82%, вплоть до пролёта торца ВПП.

-

Inny  przykład:

ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Окончательный_отчет_Ту-154М_RA-85744.pdf

obroty  na  ścieżce  84%
image
Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka