Anka K Anka K
170
BLOG

Czasami milczenie może być torturą

Anka K Anka K Społeczeństwo Obserwuj notkę 8
Wszyscy często słyszeliśmy MILCZENIE JEST ZŁOTEM, ale nie zawsze jest to prawda.

Ciche dni formą przemocy psychicznej

Kiedyś każdy z nas spotka osobę, która będzie nas karała tzw. cichymi dniami. Nie ma problemu, jeśli nasze relacje będą sporadyczne, trudniej jest, jeśli jest to osoba z najbliższego otoczenia, np.  Narcystyczne Matki - Miłość o którą trzeba walczyć 

Osoby, które w młodości lub w dzieciństwie spotkały się z taką formą przemocy psychicznej przeszły szkołę tzw. WYUCZONEJ BEZRADNOSCIsą w przyszłości mniej odporne na manipulacje. Później zauważają niepokojące sygnały, nieraz mają wątpliwość, czy ich ocena jest sprawiedliwa.

image


Dzisiaj wszyscy spotykamy się z manipulacjami medialnymi 

W 1983 roku powstał film Jak napaść na państwo?". Jest to wykład Jurija Bezmienowa (znany jako Tomas David Schuman i Jurij Makiejew), radzieckiego tajnego współpracownika KGB, który w 1970 zbiegł do Ameryki Północnej. W filmie tym wyjaśnia, że:

współczesna wojna to nie działania zbrojne, a "niezauważalna" transformacja ustrojowa.

Wprawdzie Jurij Bezmienow słowa te kieruje do Amerykanów, ale analogiczne techniki wykorzystywane są aktualnie na całym świecie, w tym w Polsce. W notce Kiedy Państwa upadają?  na podstawie tego wykładu wymieniłam 4 podstawowe etapy transformacji ustrojowejtj:

  1. DEMORALIZACJI,
  2. DESTABILIZACJI,
  3. KRYZYSU,
  4. NORMALIZACJI.

Proces zmiany mentalnej zaczyna się od etapu "demoralizacji", który zwykle trwa od 15 do 20 lat. Tyle czasu potrzeba na wykształcenie nowego pokolenia. W tym okresie "dywersja ideologiczna" prowadzona jest w 6 obszarach, tj:

  • religii (poprzez jej ośmieszanie, promowanie różnych sekt i kultów, niszczenie wartości religijnych i zastępowanie ich pseudo-wartościami),
  • systemu edukacji (minimalizowanie nauki przedmiotów ścisłych, tj. matematyki, fizyki, chemii oraz nauki języków obcych i historii na rzecz np. plastyki, wychowania seksualnego, podważanie wiarygodności nauczycieli i wykładowców na wyższych uczelniach, a promowanie osób o poglądach lewicowych),
  • sfery życia społecznego (powoływanie nowych organizacji i fundacji w zamian za tradycyjne, sprzedaż mediów cudzoziemcom, rozbicie tradycyjnej rodziny),
  • struktury władzy (powoływanie nowych organizacji nie pochodzących z wyboru, nadanie dużej władzy mediom),
  • sfery pracowniczej (wprowadzenie "pośredników", "negocjatorów'', rozbudowanej biurokracji),
  • prawa i porządku publicznego oraz w wojsku (podważania kompetencji wymiaru sprawiedliwości).

image
Prognoza Fryderyka Joliot-Curie[1900-1958]  sprawdza się 


W zależności od wieku i wykształcenia każdy z nas zauważał od dawna pewne niepokojące działania elit politycznych w kierunku zmiany poziomu moralnego młodego pokolenie. Wydaje się, że pierwszy etap transformacji ustrojowej zastał w Polsce już zakończony.

W ostatnich miesiącach wszyscy obserwujemy jak skutecznie niszczona  jest edukacja. W mediach słyszymy o zmianie podstawy programowej, o kasowaniu odrabiania prac domowych, o sprawach drugorzędnych, a nie o braku nauczania przedmiotu LOGIKA. 

Zastanówmy się, że możemy konkretne efekty transformacji ustrojowej w Polsce.

image
Żródło:  https://www.ciekawestatystyki.pl/2023/12/liczba-rozwodow-w-polsce.html

image

Źródło: https://www.coig.com.pl/2023-upadlosci-firm_marzec.php


image

Źródło: https://www.ciekawestatystyki.pl/2022/10/ilosc-samobojstw-w-polsce-i-na-swiecie.html


Manipulacja MEDIALNA jest znacznie bardziej groźna niż przemoc psychiczna w rodzinie. Ciche dni w rodzinach to etap wstępny transformacji ustrojowe. Jest to czas, kiedy mieliśmy szansę nauczyć się skutecznie reagować.

Uczmy młode pokolenia obrony tradycyjnych wartości.
Anka K
O mnie Anka K

Interesuję się współczesną historią, psychologią społeczną i turystyką.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo