Tędy i owędy
Nie siędzę okrakiem na barykadzie!
73 obserwujących
2042 notki
2720k odsłon
1077 odsłon

Aborcja i czarne parasolki

Wykop Skomentuj51

Deklaracja Praw Dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959 r. stanowi, że że dziecko z powodu niedojrzałości fizycznej i umysłowej wymaga szczególnej opieki i troski, a także odpowiedniej opieki prawnej zarówno przed urodzeniem, jak i po urodzeniu.


Powyższy przepis przywołuje Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez to samo gremium dokładnie 30 lat później.
Na tych dwóch aktach prawnych –  oraz licznych przepisach prawa polskiego – zostało zbudowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. (K 26/96), które uznaje, że ochrona życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci jest wartością konstytucyjną. Na dole tekstu znajduje się link do orzeczenia – zachęcam do przeczytania w całości, ponieważ jest nadzwyczaj interesujące (podaję skład sędziowski: Andrzej Zoll - przewodniczący i sprawozdawca, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Tomasz Dybowski, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski, Krzysztof Kolasiński, Wojciech Łączkowski, Ferdynand Rymarz, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Wojciech Sokolewicz, Janusz Trzciński, Błażej Wierzbowski).


Jak widać - czarne parasolki tudzież pp. Holland, Ostaszewska, Spurek, Środa i legion innych celebrytanek wykazują się straszliwą zaściankowością, domagając się „prawa kobiety do aborcji”. Zarówno prawo polskie, jak i ratyfikowane przed wielu laty umowy międzynarodowe są w tym względzie jasne i oczywiste: dobrem nadrzędnym jest dziecko. Zawsze i wszędzie.


Proszę więc uprzejmie, żeby skończyć z tym przestarzałym poglądem, że kobita może z dzieckiem zrobić wszystko, bo to jej własność. Mamy wiek dwudziesty i takie zabobony w cywilizowanym świecie są po prostu zawstydzające. A jeśli już, to proszę zacząć agitacje na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych albo po prostu głośno powiedzieć, że chce się wypowiedzieć Konwencję o Prawach Dziecka i Deklarację Praw Dziecka. I zacząć pracować na rzecz tego wypowiedzenia tu, w Polsce.

Tertium non datur!


https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/k-26-96-orzeczenie-trybunalu-konstytucyjnego-520122839

Wykop Skomentuj51
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka