Tędy i owędy
Nie siedzę okrakiem na barykadzie!
80 obserwujących
2139 notek
2851k odsłon
  4109   0

Aborcja i głupota

Deklaracja Praw Dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959 r. stanowi, że że dziecko z powodu niedojrzałości fizycznej i umysłowej wymaga szczególnej opieki i troski, a także odpowiedniej opieki prawnej zarówno przed urodzeniem, jak i po urodzeniu.

Powyższy przepis przywołuje Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez to samo gremium dokładnie 30 lat później.
Na tych dwóch aktach prawnych –  oraz licznych przepisach prawa polskiego – zostało zbudowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. (K 26/96), które uznaje, że ochrona życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci jest wartością konstytucyjną. Na dole tekstu znajduje się link do orzeczenia – zachęcam do przeczytania w całości, ponieważ jest nadzwyczaj interesujące (podaję skład sędziowski: Andrzej Zoll - przewodniczący i sprawozdawca, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Tomasz Dybowski, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski, Krzysztof Kolasiński, Wojciech Łączkowski, Ferdynand Rymarz, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Wojciech Sokolewicz, Janusz Trzciński, Błażej Wierzbowski).

Jak widać - zarówno polscy krytycy wczorajszego orzenia, jak i Parlament Europejski, który chce uchwalić rezolucję przeciwko temuż orzeczeniu (na marginesie - moja fryzjerka jest o wiele mądrzejsza i ma większą wiedzę, niż to gremium z IQ na poziomie 50) wykazują się straszliwą igmorancją i zaściankowością, domagając się „prawa kobiety do aborcji”. Zarówno prawo polskie, jak i ratyfikowane przed wielu laty umowy międzynarodowe są w tym względzie jasne i oczywiste: dobrem nadrzędnym jest dziecko. Zawsze i wszędzie.

Proszę więc uprzejmie, żeby skończyć z tym przestarzałym poglądem, że kobita może z dzieckiem zrobić wszystko, bo to jej własność. Mamy wiek dwudziesty i takie zabobony w cywilizowanym świecie są po prostu zawstydzające. A jeśli już, to proszę zacząć agitację na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych albo po prostu głośno powiedzieć, że chce się wypowiedzieć Konwencję o Prawach Dziecka i Deklarację Praw Dziecka. I zacząć pracować na rzecz tego wypowiedzenia tu, w Polsce.

Tertium non datur!

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/k-26-96-orzeczenie-trybunalu-konstytucyjnego-520122839

Lubię to! Skomentuj188 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości