1 obserwujący
72 notki
25k odsłon
650 odsłon

Arka Braterstwa - Pokój i Bezpieczeństwo - Nowy Porządek Świata

Tardema - Jan Wieczorek
Tardema - Jan Wieczorek
Wykop Skomentuj2


Zastanówmy się jak globalizm z utopijnymi hasłami „Pokoju i Bezpieczeństwa”, wypiera stary porządek rzeczy i jakie są tego konsekwencje. 


Aby przebudować ludzkość w jedne globalne stado piewcy globalizmu posiłkują się hasłami typu: „Wolność, Równość, Braterstwo” , „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”, „Cała władza w ręce rad”, „Solidarność społeczna”, „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, czy obecnie „Zrównoważony rozwój” i "Międzyludzkie braterstwo".  - Pod tym ostatnim hasłem odbyła się pierwsza historyczna wizyta wywodzącego się z zakonu jezuitów (dążących do dominacji pod sztandarem katolicyzmu na całym świecie) papieża Franciszka na Półwyspie Arabskim, gdzie w przemówieniu do kilkuset uczestników spotkania papież wygłaszał ideologiczne koncepcje, redukujące poszczególne religie, łącznie z chrześcijaństwem do jednego zbioru globalnych religii, w którym to zbiorze przy pomocy budowania mostów, mają znaleźć się wszyscy ludzie bez względu na to, czy wierzą w Boga chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, jakieś siły demoniczne, czy też są ateistami, marksistami czy nihilistami lub wyznawcami religii star-wars lub kościoła latającego potwora spaghetti.


Nasuwa się tu pytanie czy katolicki papież, któremu od V w. n.e. przypisywany jest tytuł  otrzymany po cesarzach rzymskich (wcześniej z Babilonu) „Pontifex Maximus” – co czyta się najwyższy kapłan, a dosłownie budowniczy mostów, nie reprezentuje czasem wydziału globalnego religioznawstwa i nie przewodzi  ONZ-towi religii, czy Franciszek skłania się do nauki apostolskiej i Jezusa Chrystusa na temat kwestii możliwości nazywania się dzieckiem bożym i jedynej drogi do zbawienia, jaką nie są uczynki, czy obce religie, modły w meczecie czy przy ognisku, a dobrowolna ofiara Jezusa na krzyżu?


I tak w Biblii możemy przeczytać, iż dążenie ludzkości do ustanowienia światowego porządku, było już realizowane przez budowniczych wieży Babel, gdzie jak pamiętamy chęć podbicia ziemi w jednolitej ludzkiej koncepcji została przez Boga totalnie storpedowana. Kolejno czytamy jak to rozmaite ziemskie imperia, występujące metaforycznie pod postacią zwierząt: Babilon (lew), Medo-Persia (niedźwiedź), Grecja Macedończyków (pantera) i Rzym (hybryda zwierze o żelaznych zębach, które kolejno przemieniło się w zwierze o 10 rogach), określało nic innego jak imperializm i ostatecznie chęć panowania nad całym światem. - Dominacja w aspekcie politycznym, kulturowym, duchowym (religijnym lub ideologicznym) systemowym i gospodarczym. Plan ten Biblia ujmuje również za pomocą metafory budowli ogromnego posągu na glinianych nogach, czyli obrazu ludzkiej cywilizacji nawołującej ponownie do ustalenia tzw. pojednania w obrębie Wielkiego Babilonu (globalnego wymieszania kultur i narodów w jeden kontrolowany zbiór), co możemy nazwać po nowemu, jako „Globalna Wioska”, czy „Nowy Porządek Świata” (New World Order). Przy czym bardzo ważne jest to, że nad planem globalnego zjednoczenia świata, pod hasłem ustalenia pokoju i bezpieczeństwa, czuwać będzie samozwańcza o zasięgu globalnym organizacja polityczno-religijna określana mianem „Wielkiej Prostytutki”.  – Prostytucja oznacza tu aspekt zdrady Jezusa Chrystusa, jak wskazuje Biblia, jedynej możliwej dla człowieka bramy zbawienia, na rzecz nierządu z ludzkimi religiami i metodami uzyskania rzekomej przychylności boga na ludzkich zasadach wedle ustalonych tradycji i form ludzkich, przebłagań i uczynków. - Globalny romans (skok w bok) duchowy z innymi religiami papież Franciszek nazywa jedyną szansą na uratowanie świata, podczas gdy Biblia w Apokalipsie św. Jana ostrzega ludzi przed zwiedzeniem i nakazuje wyjście z pod jurysdykcji i wpływu duchowego „Wielkiej Prostytutki” i „Wielkiego Babilonu”, ponieważ instytucje te są skazane ostatecznie na zagładę wraz z wszystkimi klakierami, którzy nadają im autorytet i władzę nad całym światem.          

    
Jezuita papież Franciszek wprowadza podobnie jak i inne globalistyczne agendy nic innego jak „Nowy Porządek Świata”, tyle, że na zdrowy logiczny rozsadek żadnemu człowiekowi nigdy nie może się to udać i zawsze musi się to skończyć dyktaturą, bo w warunkach ziemskich ludzie zawsze będą posiadali całą listę cech wybrakowanych idących ku czynieniu zła w celach osiągnięcia przewagi i władzy nad innymi łącznie z tymi, którzy projektują ten system. W świetle Biblii nastanie prawdziwego pokoju, jest możliwie jedynie i wyłącznie przy powtórnej interwencji Jezusa, który ostatecznie zakończy historię świata w dniu ostatecznym i odzieli ludzi wierzących i podążających wyłącznie za Nim, od tych, co żyją wedle własnego wolnego wyboru jakby byli w 100% samowystarczalni, samostwarzalni i tworzyli sobie raj na ziemi, w którym i tak trzeba będzie zmagać się ze złem i umierać, mimo utopijnych zaklęć i tysięcy teorii, w których często usuwa się na margines lub w niebyt istnienie Boga, przy niemożliwości przez tysiąclecia przez największe ludzkie mózgi stworzenia najprostszej formy życia. - Materialistyczny paradoks świat powstał sam z niczego i z przypadku, a inteligentny człowiek nie potrafi stworzyć z niczego już nic!      

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo