Fot: 1-4 https://www.facebook.com/jkm.wolnosc/posts/1528462227230465, 5-7 mojego autorstwa.
Fot: 1-4 https://www.facebook.com/jkm.wolnosc/posts/1528462227230465, 5-7 mojego autorstwa.
Joanna Krzysztofik Joanna Krzysztofik
1287
BLOG

Grzegorz Braun popłynął na III Konferencji Wolnościowej

Joanna Krzysztofik Joanna Krzysztofik Religia Obserwuj temat Obserwuj notkę 9

W dniach 11 i 12 listopada w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie miała miejsce III Konferencja Wolnościowa, podczas której odbywały się też Targi Książki Prawicowej (oba dni) i gala wręczenia nagrody literackiej im. Józefa Mackiewicza (dzień pierwszy). W linku do wydarzenia na Facebooku można znaleźć m.in. harmonogram imprezy i listę prelegentów.

Uczciwie zaznaczam - byłam tylko w drugi dzień, więc z pierwszego dnia jedynie odsłuchałam nagrania :).

Ogólnie o konferencji

image

Fragmenty przemówienia p. Pawła Kukiza (pierwsze z Wolność24, a trzy z kanału Dariusza Szymańskiego):

Fragment przemówienia p. Rafała Ziemkiewicza (Wolność24):


Nagranie z gali wręczenia nagrody literackiej im. Józefa Mackiewicza (Wolność24):


image

Wywiady z p. Januszem Korwin-Mikkem (Wolność24, NPTV), p. Stanisławem Michalkiewiczem (Wolność24, NPTV), p. Ziemkiewiczem (NPTV), p. Janem Wojciechem Kubaniem (NPTV), p. Krzysztofem Kowalskim (NPTV), p. Grzegorzem Braunem (NPTV), p. Marianem Miszalskim (Wolność24), p. Janem Bodakowskim (NPTV), prof. Adamem Wielomskim (NPTV), p. Cezarym Cybulskim (NPTV) i kol. Krzysztofem Bosakiem:

Nagranie z przemówieniami p. JKM, p. Mariusza Kowalskiego, p. Brauna i p. Michalkiewicza (Wolność24):

image

image

Grzegorz Braun popłynął

Muszę dłużej zatrzymać się przy p. Braunie, bo jego przemówienie mnie powaliło.

Na kanwie wizerunku Marcina Lutra i swojego nowego filmu Luter i rewolucja protestancka opowiada on o ciemnej stronie protestantyzmu m.in. odnośnie gospodarki i konfrontuje to z katolicyzmem. W żadnym razie nie wybielam protestantyzmu (sama też nie jestem protestantką). Jako magister anglistyki dobrze wiem co król Henryk VIII Tudor odwalał w sprawie religii, by móc rozejść się z Katarzyną Aragońską i jak obchodził się z katolikami kiedy już stał się głową założonego przez siebie Kościoła Anglikańskiego.

Jednak p. Braun wybrał zły moment na swoje wywody. Widać, że zabrnął sporo w kwestie bardziej religijne niż gospodarcze. Danego mu na konferencji czasu było za mało, by dokładniej wyjaśnić które oskarżenia wobec Kościoła Rzymskokatolickiego uważa on za słuszne lub niesłuszne. Dlatego jego przemówienie z konferencji brzmi jakby w KRK nigdy nie było mrocznch plam. Być może inne jego przemówienia zawierają więcej szczegółów, jednak nie to z konferencji.

Niestety, zaistniały pewne mroczne plamy na historii KRK. Pomijam już krucjaty, Świętą Inkwizycję, symonia, itp. - p. Braun wspomniał o tym wszystkim, ale bez konkretnych szczegółów, które on uważa za mogące potwierdzić lub obalić najbardziej znane wersje. By nie było, że ślepo wierzę plotkom, doinformuję się w tych tematach. Jednak pewna plama istniała na pewno i jako że jest pewnie mniej znana, trochę ją opiszę. Mianowicie, przez kilkadziesiąt lat po Drugiej Wojnie Światowej (być może też wcześniej, ale tu nie mam pewności) w niektórych krajach Europy - np. Irlandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii - i Australii zmuszano niezamężne matki do oddawania ich nieślubnych dzieci do adopcji. M.in. sporo domów dla samotnych matek prowadziły zakonnice - przynajmniej w Irlandii - i wiele z nich zmuszało podopieczne do oddawania dzieci do adopcji (mówią o tym m.in. oparte na prawdziwych historiach filmy Siostry Magdalenki i Filomena, oparty na książce Tajemnica Filomeny). Nie było istotne czy były to prostytutki czy ofiary przemocy seksualnej, itp., bo i tak uważano je za upadłe. Tak uważało nie tylko sporo księży, zakonników i zakonnic KRK w owych krajach, ale wielu zwykłych obywateli tych krajów. Na dodatek w Hiszpanii odbierano dzieci nawet z prawego łoża (tam m.in. oszukiwano matki, że ich dzieci zmarły przy porodzie). Dzieci oddawano bezdzietnym parom za pieniądze. Jeśli jakieś matki walczyły o zatrzymanie swoich dzieci, uważano je za niedojrzałe i nieodpowiedzialne. Czytałam sporo na ten temat. Jakiś czas temu poznałam pewnego starszego Irlandczyka, który w odpowiedzi na moje pytanie potwierdził, że cały ten proceder w Irlandii rzeczywiście miał miejsce i dodał, że sam jest dzieckiem takiego dziecka oddanego pod przymusem do adopcji.

Dalej p. Braun dodaje, że z powodu mnogości denominacji chrześcijańskich uważa on za najwłaściwsze używanie określenia nie wartości chrześcijańskie, ale wartości katolickie, które on uważa za prawdziwie chrześcijańskie i uzasadnia to zmianami w Biblii dokonywanymi przez protestantów. Takie zmiany faktycznie mogły mieć miejsce. Jednak w katolicyzmie też ich dokonywano - a nawet jeśli nie wpisywano czegoś bezpośrednio do Biblii, to umieszczano w innych pismach dodając "poza Biblią też można poznać wolę Boga", itp.. Sama napisałam już cztery teksty, gdzie bezpośrednio lub pośrednio wspominam o różnicach między nauczaniem Biblii i KRK, posiłkując się przy tym Biblią Tysiąclecia - czyli jednym z rzymskokatolickich wydań Biblii:

·     Celibat: Biblia, a Kościół Rzymskokatolicki (30.01.2017 17:41 Salon24)

·     Rewelacje w przedmiocie "Wychowanie do życia w rodzinie" (11.02.2017 15:34 Salon24), gdzie piszę o seksualności człowieka i antykoncepcji

·     Ktoś znów odleciał z teoriami spiskowymi na temat p. Janusza Korwin-Mikkego (24.06.2017 17:19 Salon24), gdzie w punkcie Komentarz ode mnie (strony 3-6 wpisu) piszę o kulcie Świętych

·     Zero podatków na wspólnoty religijno-filozoficzne! (13.10.2017 14:39 Salon24)

Teraz też będę posiłkować się Biblią Tysiąclecia ponieważ muszę naprostować jeszcze dwie sprawy poruszone przez p. Brauna.

Poruszył on wątek zbawienie przez wiarę vs zbawienie przez dobre uczynki. cytując za Biblią, że wiara bez uczynków jest bezowocna. Przyznam, że tu nie wiem czy dobrze go zrozumiałam. Dlatego napiszę jedynie co sama myślę o tej kwestii. Przyjrzyjmy się zatem szerszemu kontekstowi:

[List św. Jakuba 2:18-22] Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.

Teraz przyjrzyjmy się pewnemu wcześniejszemu fragmentowi:

[List św Pawła do Efezjan 2:08-09] Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

Wniosek taki, że Biblia podaje, że prawdziwie dobre uczynki są owocem prawdziwej wiary. Jednak bez tego ostatniego cytatu obraz jest inny.

Przy wspomnieniu przez p. Brauna zasady sola scriptura miałam wrażenie, że lekko kpił z niej. Natomiast w samej Biblii napisano odnośnie dodawania czegokolwiek do słów Boga:

[Księga Przysłów 30:05-06] Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.

Nie chcę, by to wszystko wyglądało jakbym zmuszała p. Brauna do zmiany wyznania. Chciałam mu jedynie pokazać, że różne denominacje chrześcijańskie dokonywały zmian w Biblii, a w ich historii są mroczne plamy. KRK nie jest od tego wolny.

Uwagi techniczne

Z nagrań Wolność24 tylko te z wywiadami (z p. JKM, p. Michalkiewiczem i p. Miszalskim) są dobrej jakości, natomiast reszta w większości nie. W pierwszym, drugim, trzecim i po części czwartym były problemy z dźwiękiem (z p. Kukizem - za cicho; z p. Ziemkiewiczem - częste zaniki; gala - bardzo cicho w pierwszej połowie i częste zaniki w drugiej połowie; z p. JKM, p. Braunem, p. Kowalskim i p. Michalkiewiczem - częste zaniki aż do końca prelekcji p. Kowalskiego i sporadycznie przerywa podczas przemówień p. Brauna i p. Michalkiewicza). Jeśli nie dało rady polepszyć jakości dźwięku, a nie można było dać innych nagrań, można było przynajmniej zamieścić jakieś adnotacje, itp. mówiące co ktoś powiedział, itd.. Jednak do tej pory nie ma nic. Przepraszam was najmocniej, że właśnie takie nagrania tu podaję, ale niestety nie znalazłam innych. Musiałam podać nagrania z kilku kanałów, by obraz konferencji był w miarę kompletny.

[niedostępny]

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo