Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
13 obserwujących
175 notek
184k odsłony
884 odsłony

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet KSW w Warszawie (14)

Wykop Skomentuj

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://www.salon24.pl/u/poznanie/907146,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1Stanisław Dziekoński - rektor 2012 nadal, byli Jan Czuj 1954-1956, Wincenty Kwiatkowski 1956-1965, 9lat, Józef Iwanicki 1965-1972, 7lat, Jan Piotr Stępień 1972-1981, 9lat, Remigiusz Sobański 1981-1987, Helmut Juros 1987-1990, Jan Łach 1990-1996, Roman Bartnicki 1996-2005, 9lat, Ryszard Rumianek 2005-2010, Henryk Skorowski 2010-2012
Ryszard CZEKALSKI - pro
Maciej BAŁA - pro
Anna FIDELUS - pro

Wydział Teologiczny

Piotr Tomasik - dziekan 2012 nadal, byli Hieronim Wyczawski (1964–1966), Jan Łach (1980–1983), (1987–1990), kadencje niełączne, Marian Banaszak (1985–1987), Roman Murawski (1994–1999), Stanisław Urbański, Roman Bartnicki 1990-1995, 2005-2008, 8lat, kadencje niełączne, Stanisław Dziekoński (2008–2012)
Tomasz Wielebski - pro
Jarosław A. Sobkowiak - pro
Jarosław Różański - pro

Instytut Nauk Biblijnych


Janusz Kręcidło - Dyr., byli Waldemar Chrostowski 2013-?

Katedra Egzegezy Starego Testamentu - kier. Waldemar Chrostowski 1996 nadal, 23rok
Katedra Egzegezy Nowego Testamentu - kier.Roman Bartnicki 1997 nadal, 22rok (Kier. Katedry Hist. Kaznodz. i Homiletyki, 1987-1992, Kier. Katedry Bibl. N. Testam. 1992-1997, łącznie 32lata)
Katedra Filologii Biblijnej - kier. Anna Kuśmirek 2014 nadal, byli Krzysztof Bardski 2004-może 2014, 10lat
Katedra Historii Biblijnej - kier. Janusz Kręcidło 2011 nadal
Katedra Hermeneutyki Biblijnej - kier. Krzysztof Bardski
Katedra Teologii Biblijnej - kier. Franciszek Mickiewicz 2004 nadal, 15rok
Katedra Literatury Międzytestamentalnej - kier. Marek Parchem 2010 nadal, 9rok
ZAKŁAD DIALOGU KATOLICKO-JUDAISTYCZNEGO - kier. Waldemar Chrostowski

Instytut Teologii Systematycznej

Grzegorz Bartosik - Dyr.

Katedra Teologii Patrystycznej - kier. Leon Nieścior, byli Marian Michalski 1954-1957, 1962-1970, 11lat, niełączne,
Katedra Historii Dogmatów - kier. Jerzy Lewandowski 1998 nadal, 21 rok
Katedra Teologii Dogmatycznej Pozytywnej - kier.Marian Kowalczyk 2007 nadal, 12rok
Katedra Mariologii - kier. Grzegorz Bartosik 2007 nadal, 12rok
Katedra Ekumenizmu - kier. Andrzej Perzyński
Katedra Teologii Życia Duchowego - kier. Włodzimierz Gałązka
Katedra Mistyki Chrześcijańskiej - kier. Marek Tatar 2014 nadal
Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej - kier. Paweł Góralczyk 1990 nadal, 29rok
Katedra Historii Teologii Moralnej - kier. Andrzej Dziuba
Katedra Teologii Moralnej Życia Osobistego i Bioteologii - kier.
Katedra Teologii Moralnej Życia Społecznego - kier. Józef Zabielski 2008 nadal, 11rok

Instytut Teologii Praktycznej


Kazimierz Misiaszek - dyr. 2013 nadal

Katedra Historii Liturgii - kier. Jacek Nowak
Katedra Teologii Liturgii - kier.Jacek Nowak 2003 nadal, 16rok
Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy - kier.Piotr Tomasik 2005 nadal, 14rok
Katedra Dydaktyki Katechetycznej - kier. Kazimierz Misiaszek
Katedra Katechetyki Materialnej - kier.Ryszard Czekalski 2007 nadal, 12rok
Katedra Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw  Katechetyki - kier.
Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych - kier. Jan Przybyłowski 2002 nadal, 17rok
Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa - kier. Tomasz Wielebski
Katedra Homiletyki - kier.

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Grzegorz Łęcicki - dyr.
Rafał Leśniczak - z-ca

Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu - kier. Grzegorz Łęcicki 2013 nadal
Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów - kier. Piotr Drzewiecki 2013 nadal
Katedra Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów - kier. Małgorzata Laskowska/Jarosław Sobkowiak
Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej - kier. Monika Przybysz
Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej - kier. Józef Kloch

Instytut Dialogu Kultury i Religii

Wojciech Kluj - dyr.

Katedra Dialogu Wiary z Kulturą - kier. Witold Kawecki 2009 nadal, 10rok
Katedra Antropologii Kulturowej - kier.
Katedra Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii - kier. Ignacy Bokwa
Katedra Chrystologii Fundamentalnej - kier. Marek Skierkowski 2007 nadal, 12rok
Katedra Eklezjologii i Prakseologii Apologijnej - kier. Henryk Seweryniak 2002 nadal, 17rok
Katedra Misjologii   - kier. Jarosław Różański 2004 nadal, 15rok
Katedra Historii Kościoła - kier. Józef  Łupiński
Katedra Filozofii Religii - kier. Tomasz Stępień 2007 nadal, 12rok
Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego - kier. Eugeniusz Sakowicz
Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego - kier. Bogumił Gacka 2001 nadal, 18rok

Wydział Prawa Kanonicznego

Henryk  Stawniak – dziekan 2012 nadal, byli Stefan Biskupski 1954-1960, 6lat, Marian Myrcha 1960-1969, 9lat, Ignacy Subera 1969-1972, Marian Żurowski 1972-1975, Remigiusz Sobański 1975-1978, Tadeusz Pawluk 1978-1984, 6lat, zmiana ustawy, Stanisław Pasternak 1984-1987, Jerzy Syryjczyk 1993-1996, Wojciech Góralski 1996-1999,Julian Kałowski 1987-1993, 1999-2005, 12 lat, 4 kadencje, niełączne, Józef  Wroceński 2005-2012
Marek Stokłosa - pro
Marek Saj - pro

KATEDRA HISTORII, TEORII I NORM OGÓLNYCH PRAWA KANONICZNEGO - Kier. Ginter DZIERŻON
Zakład Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego - Kier. Wojciech NECEL najmniej 2011 nadal
Zakład Historii Prawa Kanonicznego - Kier. Janusz GRĘŹLIKOWSKI najmniej 2011 nadal
Zakład Prawa Rzymskiego - Kier. Jan DOHNALIK najmniej 2011 nadal
Zakład Teorii Prawa Kanonicznego - Kier. Tomasz GAŁKOWSKI najmniej 2011 nadal
Zakład Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego - Kier. Ginter DZIERŻON najmniej 2011 nadal

KATEDRA USTROJU KOŚCIOŁA I KANONICZNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO - Kier. Józef WROCEŃSKI najmniej 2011 nadal
Zakład Ustroju Kościoła - Kier. Józef WROCEŃSKI najmniej 2011 nadal
Zakład Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego - kier. Bożena SZEWCZUL najmniej 2011 nadal      
Zakład Prawa Kościołów Wschodnich - Kier. Marek STOKŁOSA        
Zakład Praw i Obowiązków Wiernych - Kier. Marek STĘPIEŃ

KATEDRA PRAWA O POSŁUDZE NAUCZANIA I UŚWIĘCANIA - Kier. Zbigniew JANCZEWSKI najmniej 2011 nadal
Zakład Prawa o Posłudze Nauczania - Kier. Jan KRAJCZYŃSKI najmniej 2011 nadal   
Zakład Prawa o Posłudze Uświęcania - Kier. Zbigniew JANCZEWSKI najmniej 2011 nadal

KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO - Kier. Henryk STAWNIAK najmniej 2011 nadal
Zakład Prawa Małżeńskiego - Kier. Henryk STAWNIAK najmniej 2011 nadal       
Zakład Prawa Rodzinnego - Kier. Wojciech GÓRALSKI najmniej 2011 nadal

KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA KARNEGO, ADMINISTRACYJNEGO I PROCESOWEGO - Kier. Wiesław KIWIOR
Zakład Kanonicznego Prawa Karnego - Kier. Marek SAJ najmniej 2011 nadal    
Zakład Kanonicznego Prawa Administracyjnego - Kier. Dariusz BOREK          
Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła - Kier. Arkadiusz DOMASZK najmniej 2011 nadal
Zakład Kanonicznego Prawa Procesowego - Kier. Wiesław KIWIOR najmniej 2011 nadal

KATEDRA PRAWA POLSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO - kier. Piotr RYGUŁA najmniej 2011 nadal
Zakład Historii Prawa - Kier. Piotr RYGUŁA najmniej 2011 nadal
Zakład Prawa Konstytucyjnego, Wyznaniowego oraz Konkordatowego - Kier. Michał Poniatowski najmniej 2011 nadal
Zakład Prawa Cywilnego - Kier. Helena PIETRZAK najmniej 2011 nadal
Zakład Prawa Administracyjnego - Kier. Mariusz GRABOWSKI najmniej 2011 nadal
Zakład Prawa Karnego - Kier. Katarzyna MAJCHRZAK najmniej 2011 nadal

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Anna Latawiec - dziekan 2012 nadal, byliPiotr Chojnacki 1954-1955, 1958-1964, 7lat, Kazimierz Kłósak 1955-1958, 1965-1977, 15lat, Józef Iwanicki 1964-1965, Tadeusz Ślipko 1977-1981, Mieczysław Lubański 1981-1987, Bernard Hałaczek 1987-1993,Józef Dołęga 1993-1996, 2002-2005, kadencje niełączne, Andrzej Strzałecki 1996-2002, Jan Krokos 2005-2012,
Jan Krokos - pro
Adam Świeżyński - pro
Grzegorz Embros - pro

Instytut Filozofii

Grzegorz Bugajak - dyr. 2016 nadal, byli Stanisław Porębski 1999-2002, Zbigniew Sareło 2002-2008, Ryszard Moń 2008-2016
Andrzej Waleszczyński - z-ca

Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej - Kier. Artur Andrzejuk 2001 nadal, 18rok, byli Mieczysław Gogacz 1983-1997, 14lat
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej - kier. Dariusz Kucharski, byli Mieczysław Gogacz 1983-1993, 10lat, Tadeusz Klimski 1993-?, może 2 kier. na 25lat
Katedra Historii Filozofii Polskiej - kier. Magdalena Płotka, byli Mieczysław Gogacz 1983-1997, 14lat, Stanisław Porębski 1997-?
(była) Katedra Historii Filozofii - kier. Mieczysław Gogacz 1967-(1997)-?, najmniej 30lat

Katedra Filozofii Boga i Religii - Kier.Maciej Bała 2009 nadal, 10rok (prorektor 1998-2005, 2012-2016, 11lat)
Katedra Metafizyki - Kier. Paweł Mazanka 2005 nadal, 14rok (kier sekcji 3 katedr 2013 nadal)
Katedra Filozofii Kultury - Kier. Jan Sochoń 2007 nadal, 12rok (2002 kier. sekcji katedr najdalej do 2013, 11lat)

Kier. Sekcji -Robert Piłat 2012 nadal (kier. Zk. Ligiki i Kognityw. PAN 2000-2011, 11lat), byli Jan Krokos 2003-2012, 9lat, zmiana ustawy
Katedra Teorii Poznania - Kier.Jan Krokos 2005 nadal, 14rok (prodziekan 1996-2005 i 2012 nadal, 16rok)
Katedra Filozofii Języka - Kier. Janina Buczkowska 2005 nadal, 14rok

Katedra Etyki Ogólnej - Kier.
Katedra Historii Etyki - Kier. Ewa Podrez 2000 nadal, 19rok
Katedra Etyki Współczesnej - Kier. , byli Ryszard Moń 2005-?
(była) Katedra Etyki – kier. , byliTadeusz Ślipko 1967-1989, 22lata, Zbigniew Sareło 1992-może 2012, 20lat, Ryszard Moń 2012-?

Katedra Filozofii Przyrody - Kier. Anna Lemańska 2000 nadal, 19rok (kier. sekcji Fil. Przyrody 2012 nadal)
Katedra Filozofii Przyrodoznawstwa - Kier. Adam Świeżyński 2013 nadal
Katedra Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych - Kier.Anna Latawiec 1994 nadal, 25rok (kier. sekcji Fil. Przyrody 1996-2012, 16lat)
Kazimierz Kłósak - kier. Katedry Fil. Przyrody 1964-1981, 17lat, 
Szczepan W. Ślaga - kier. Katedry Fil. Przyrody 1981-może 1996, 15lat


Katedra Logiki - Kier. Kordula Świętorzecka 2011 nadal (kier. sekcji Logiki i Metodologii 2008 nadal, 11rok), byli Piotr Chojnacki, Józef Iwanicki
Katedra Metodologii Nauk - kier. Marek Porwolik 2014 nadal

Instytut Psychologii

Jan Cieciuch - dyr.
Tomasz Rowiński - z-ca
Włodzimierz Strus - z-ca

Katedra Psychologii Ogólnej - Kier.
Katedra Metodologii Badań Psychologicznych - Kier. Elżbieta Aranowska

Katedra Psychologii Klinicznej - kier. Cezary Żechowski
Katedra Psychologii Osobowości - Kier. Henryk Gasiul
Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych - Kier. Anna Matczak

Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka - Kier. Wanda Zagórska
Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny - Kier. Maria Ryś

Katedra Psychologii Pracy i Stresu - Kier. Jan Terelak (kier. Zk. Psych. Lot. WIML 1981-2002, 21lat)

Katedra Psychologii Sądowej i Penitencjarnej - Kier. Zdzisław Majchrzyk 2007 nadal, 12rok
Katedra Psychologii Społecznej - Kier. Elżbieta Stojanowska

Katedra Psychologii Zdrowia - Kier. 
Katedra Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji - Kier.
Katedra Psychologii Religii - Kier. Romuald Jaworski
 
Zakład Psychoterapii - Kier.Lidia Grzesiuk (kier. Zk. Psych. Osob. i Zab. (i) Zk. Psych. Klin. UW 1975-1982, kier. Katedry Psychopat. i Psychoter. UW 1991-2009, 18lat)

Instytut Ekologii i Bioetyki

Jacek Tomczyk - dyr.

Katedra Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska - Kier. Janusz Uchmański
Zakład Ekologii i Ochrony Gleb
Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych
Zakład Chemii Środowiskowej
Zakład Ekologii Człowieka
Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska

Katedra Antropologii Środowiskowej - Kier. Zbigniew Łepko
Zakład Ekofilozofii
Zakład Etyki Środowiskowej i Bioetyki
Zakład Edukacji Środowiskowej
Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Sławomir Zaręba - dziekan 2016 nadal, byli Marian Banaszak 1987-1988, Wincenty Myszor 1988-1993, Emil Stanula 1993-1995, Henryk Skorowski 1995-2004, 9lat, Wiesław Wysocki 2004-2008, zmiana ustawy, Jarosław Koral 2008-2012, Kazimierz Łatak 2012-2013, Tadeusz Kamiński 2013-2016
Leszek Misiarczyk - pro
Anna Czyż - pro
Marcin Zarzecki

Instytut Archeologii

Zbigniew Kobyliński - dyr.
Magdalena Żurek - z-ca

Katedra Archeologii Starożytnych Cywilizacji Basenu Morza Śródziemnego i Świata Wczesnochrześcijańskiego
Katedra Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy - kier. Jacek Lech 2015 nadal
Katedra Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym, Archeologii Krajobrazu i Archeologii Niedestrukcyjnej

Instytut Historii Sztuki – b.d.

Instytut Nauk Historycznych


Waldemar Graczyk - dyr. 2012 nadal, byli Wincenty Myszor (1999-2001), Janusz Zbudniewek (2001-2002), Jozef Naumowicz (2002-2005), Kazimierz Łatak (2006-2012)
Tomasz Skibiński - z-ca
Wojciech Zawadzki - z-ca

KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ - kier. Józef Naumowicz
ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIĄ CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ - kier. Tadeusz Kołosowski
ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIĄ KOŚCIOŁA W STAROŻYTNOŚCI - kier. Leszek Misiarczyk

KATEDRA HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ - kier. Waldemar Gralczyk 2013 nadal, byli Janusz Zbudniewek 1999-2012, 13lat, zmiana ustawy
ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIĄ MAZOWSZA - kier. Waldemar Graczyk
ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIĄ KOŚCIOŁA W ŚREDNIOWIECZU - kier. Jan Pietrzykowski
ZAKŁAD BADAŃ NAD KULTURĄ I PIŚMIENNICTWEM ŚREDNIOWIECZA - kier. Jolanta Małgorzata Marszalska

KATEDRA HISTORII NOWOŻYTNEJ - kier. Jan Dzięgielewski
ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIA KOŚCIOŁA W EPOCE NOWOŻYTNEJ - kier. Wojciech Zawadzki

KATEDRA HISTORII XIX i XX WIEKU - kier. Wiesław Wysocki
ZAKŁAD BADAŃ NAD WOJSKOWOŚCIĄ - kier. Janusz Odziemkowski
ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIĄ KOSCIOŁA W XIX i XX WIEKU - kier. Adam Dziurok
ZAKŁAD BADAŃ NAD TOTALITARYZMAMI XX WIEKU - kier. Jan Żaryn
ZAKŁAD BADAŃ NAD WYCHODŹSTWEM POSLIM W XIX i XX WIEKU

KATEDRA NAUK POMOCNICZYCH HISTORII - kier.Kazimierz Łatak 2005 nadal, 14rok, byli Bronisław Panek (1992-2000), 8lat, Witold Kujawski (2000-2001)
ZAKŁAD ARCHIWISTYKI I BIBLIOTEKOZNAWSTWA - kier. Kazimierz Łatak
ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIOGRAFIA I METODOLOGIA HISTORII - kier. Waldemar Gliński

Instytut Politologii

Radosław Zenderowski - dyr. 2012 nadal, byli Helmut Juros 1999-2005, Piotr Mazurkiewicz 2005-2008, Aniela Dylus 2008-2012
Andrzej Rudowski - z-ca
Piotr Burgoński - z-ca

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich - kier. Radosław Zenderowski 2014 nadal
Zakład Stosunków Międzynarodowych - kier. Anna Skolimowska 2014 nadal
Zakład Studiów Europejskich - kier. Monika Trojanowska-Strzęboszewska 2014 nadal

Katedra Polityk Publicznych - kier. Janusz Balicki 2014 nadal (kier. Katedry Polit. Społ. i Demogr. ATK 1996-2001, Katedry Demograf. Społ. i Polit. Ludnośćiowej 2001-2014, 13lat, łącznie 23rok)
Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej - kier. Piotr Broda-Wysocki
Zakład Polityki Bezpieczeństwa - kier. Krzysztof Cebul

Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej - kier. Piotr Mazurkiewicz
Zakład Teorii Państwa i Teorii Polityki - kier. Janusz Węgrzecki
Zakład Filozofii i Myśli Politycznej - kier. Zbigniew Stawrowski
Zakład Kulturowych Podstaw Polityki - kier. Michał Gierycz 2014 nadal

Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych - kier. Klaus Ziemer
Zakład Instytucji, Aktorów i Procesów Politycznych - kier. Marek Jarentowski
Zakład Socjologii Polityki - kier. Paweł Matuszewski 2014 nadal

Instytut Socjologii

Krzysztof Wielecki - dyr., byliAndrzej Święcicki 1966-1985, 19lat, Witold Zdaniewicz 1990-2000, 10lat, Władysław Majkowski 2000-2009, 9lat, zmiana ustawy, Tadeusz Bąk 2009-2012, Sławomir Zaręba 2012-2016, Rafał Wiśniewski 2016-?
Marta Luty-Michalak - z-ca
Anna Linek - z-ca

KATEDRA SOCJOLOGII OGÓLNEJ - Kier. Andrzej Wójtowiczl, byli Władysław Majkowski
Zakład Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania - Kier. Maria Sroczyńska

KATEDRA MYŚLI SPOŁECZNEJ - Kier. Krzysztof Wielecki

KATEDRA METODOLOGII BADAŃ I ANALIZ SOCJOLOGICZNYCH - Kier. Andrzej Ochocki
Zakład Statystyki i Demografii - Kier. Andrzej Ochocki
Zakład Metod Badawczych i Ewaluacji - kier. Włodzimierz Okrasa

KATEDRA SOCJOLOGII RELIGII - Kier. Sławomir H. Zaręba
Zakład Katolickiej Nauki Społecznej - Kier. Artur Wysocki

KATEDRA SOCJOLOGII REGIONALIZMU I MIASTA - Kier. Henryk Skorowski

KATEDRA SOCJOLOGII PRACY I ORGANIZACJI - Kier. Jarosław Koral

Zakład Socjologii Kultury - Kier Rafał Wiśniewski

KATEDRA EKONOMII - Kier. Zenon Stachowiak
KATEDRA ZARZĄDZANIA - Kier. Marek Lisiecki
KATEDRA FINANSÓW - Kier. Adam Koronowski

KATEDRA TEORII I METOD PRACY SOCJALNEJ - Kier.           
Zakład Pomocy i Profilaktyki Społecznej - Kier. Jolanta Łodzińska
Zakład Gerontologii Społecznej - Kier. Martyna Kawińska

Wydział Prawa i Administracji

Marek Michalski - dziekan 2010 nadal, 9rok, byli Jarosław Majewski 2008-2010
Bartosz Majchrzak - pro
Anna Tarwacka - pro
Piotr Zapadka - pro

Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce - kier. Sławomir Godek
Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska - kier. Zbigniew Cieślak
Katedra Postępowania Adminstracyjnego - kier. Małgorzata Jaśkowska
Katedra Postępowania Cywilnego - kier. Grzegorz Jędrejek
Katedra Postępowania Karnego - kier. Marcin Wielec
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa - kier. Przemysław Gawron
Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego - kier. Irena Lipowicz
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego - kier. Jadwiga Pazdan
Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii - kier. Piotr Zapadka
Katedra Prawa Informatycznego - kier. Grażyna Szpor
Katedra Prawa Karnego - kier. Jarosław Majewski 2002 nadal, 17rok (członek senatu 2003-2012, 9lat)
Katedra Prawa Konstytucyjnego - kier.Mirosław Granat 2003 nadal, 16rok
Katedra Prawa Pracy - kier. Monika Gładoch
Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich - kier. Wanda Stojanowska
Katedra Prawa Rzymskiego - kier. Jan Zabłocki
Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego - kier. Marek Michalski
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego - kier. Michał Będkowski-Kozioł 2012 nadal
Katedra Teorii i Filozofii Prawa  - kier. Aneta Jakubiak-Mirończuk
  
Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych


Elżbieta Karska - dyr. 2015 nadal, byli Cezary Milk 2008-2012, Zbigniew Lewicki 2012-2013,
Szymon Pawłowski - z-ca

Katedra Amerykanistyki - kier. Zbigniew Lewicki może 2007 nadal, 12rok
Katedra Europeistyki            
Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych - kier. Marek Kornat 2008 nadal, 11rok
Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego - kier. Elżbieta Karska
Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej - kier. Mariusz Muszyński,
Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych - kier. Bogumił Szmulik może 2010 nadal, 9rok
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego - kier. Cezary Mik
Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego - kier. Krzysztof Warchałowski 2005 nadal, 14rok
Katedra Regionalnych Studiów Strategicznych - kier. Dariusz Góra-Szopiński
Katedra Teorii Stosunków Międzynarodowych - kier. Adam Wielomski

Wydział Nauk Humanistycznych

Kazimierz Pawłowski - dziekan
Paweł Stangret
Dorota Muszytowska

Instytut Filologii Polskiej

Bernadetta Kuczera-Chachulska - dyr., byli Anna Szczepan-Wojnarska 2012-2016
Evangelina Skalińska - z-ca
Beata Garlej - z-ca

KATEDRA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO - kier. Anna Kozłowska, byli Jerzy Duma 1999-2008, 9lat, zmiana ustawy, Ewa Dzięgiel 2008-najmniej 2016
ZAKŁAD SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ DLA CUDZOZIEMCÓW - kier.
KATEDRA HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO - kier. Tomasz Korpysz
KATEDRA LITERATURY STAROPOLSKIEJ, RETORYKI I BADAŃ NAD BIBLIĄ - kier. Krzysztof Koehler
ZAKŁAD LITERATURY BIBLIJNEJ - kier. Dorota Muszytowska
KATEDRA OŚWIECENIA I EDYTORSTWA - kier. Tomasz Chachulski
ZAKŁAD EDYTORSTWA I KRYTYKI TEKSTU - kier. Piotr Müldner-Nieckowski
KATEDRA BADAŃ NAD ROMANTYZMEM I TWÓRCZOŚCIĄ CYPRIANA NORWIDA - kier. Bernadetta Kuczera-Chachulska (Tomasz Chachulski kier. K. Ośw. i Edyt.)
ZAKŁAD AKSJOLOGII I ESTETYKI LITERACKIEJ - kier. Bernadetta Kuczera-Chachulska
KATEDRA POZYTYWIZMU - kier. Barbara Bobrowska
KATEDRA MODERNIZMU POLSKIEGO - kier.Dorota  Kielak może 2009 nadal, 10rok
KATEDRA MODERNIZMU EUROPEJSKIEGO - kier. Piotr Mitzner 2013 nadal, byli Ewa Bieńskowska ?-2013
ZAKŁAD LITERATUROZNAWSTWA TRANSKULTUROWEGO - kier. Anna Szczepan-Wojnarska
KATEDRA LITERATURY XX WIEKU - kier. Wojciech Kudyba, byli Krzysztof Dybciak
ZAKŁAD TEORII LITERATURY - kier. Wiesława Tomaszewska
ZAKŁAD METODOLOGII BADAŃ LITERACKICH - kier. Magdalena Saganiak
KATEDRA BADAŃ NAD TEATREM I FILMEM - kier. Jacek Kopciński
KATEDRA METODYKI NAUCZANIA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - kier. Małgorzata Furgała
ZAKŁAD BADAŃ NAD JĘZYKIEM AUTORÓW - kier. Anna Kozłowska

Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

Beata Gaj - dyr.
Leonardo Masi - z-ca
Piotr Jakubowski - z-ca

KATEDRA FILOZOFII I KULTURY ANTYCZNEJ - kier. Kazimierz Pawłowski
KATEDRA LITERATURY GRECKIEJ I BIZANTYJSKIEJ - kier. Joanna Komorowska
KATEDRA MEDIEWISTYKI I NEOLATYNISTYKI - kier. Beata Gaj
KATEDRA KULTURY XX I XXI WIEKU - kier. Marcin Jewdokimow
ZAKŁAD BADAŃ REGIONALISTYCZNYCH - kier. może Magdalena Złocka-Dąbrowska
KATEDRA MUZEOLOGII - kier. Małgorzata Wrześniak
KATEDRA TEORII KULTURY I MIĘDZYKULTUROWOŚCI - kier. Anna Czajka-Cunico
KATEDRA JĘZYKA I KULTURY WŁOCH - kier. Leonardo Masi
ZAKŁAD ZARZĄDZANIA KULTURĄ - kier. Magdalena Ślusarska
ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW - kier. Brygida Pawłowska-Jądrzyk
    
Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych


Jerzy Cytowski - dziekan 2011-?   2012- nadal, kadencje niełączne, bo Cytowski był w międzyczasie prorektorem, byli Marek Kowalski 2000-2006, Tadeusz Skośkiewicz 2006-2008, Michał Krynicki 2008-2011, Marian Turzański 2011/12-?
Tomasz Kulpa - pro
Sebastian Zając - pro

Instytut Chemii

Włodzimierz Kutner - dyr.

Instytut Informatyki

Franciszek Seredyński - dyr. 2013 nadal, byli Jerzy Cytowski ~2000-2009, około 9lat, zmiana ustawy, Andrzej Salwicki 2009-2010, Ryszard Rempała 2011-2013

Instytut Matematyki

Marek Kowalski - dyr.

Katedra Fizyki - kier. Agata Kamińska

Wydział Nauk Pedagogicznych

Jan Niewęgłowski - dziekan, byli Tomasz Chachulski 2002-2005, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz 2008-2016,
Witold Starnawski - pro
Ewa Kulawska - pro

KATEDRA FILOZOFII WYCHOWANIA - kier. Jarosław Michalski
KATEDRA HISTORII WYCHOWANIA I DZIEJÓW OŚWIATY - kier. Jan Piskurewicz
KATEDRA PEDAGOGIKI OGÓLNEJ I DYDAKTYKI - kier. Stanisław Dziekoński
KATEDRA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ, PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - kier. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz
ZAKŁAD PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - kier. Ewa Kulawska
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I PEDAGOGIKI PRACY - kier. Barbara Baraniak
ZAKŁAD SOCJOLOGII EDUKACJI - kier. Barbara Galas
KATEDRA PSYCHOLOGICZNYCH PODSTAW PEDAGOGIKI - kier. Janusz Surzykiewicz
KATEDRA RESOCJALIZACJI I PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ - kier.  Anna Fidelus

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku


Jerzy Romanowski - dziekan
Małgorzata Wszelak-Rylik - pro
Dominik Wojwódka - pro

Katedra Inżynierii Środowiska - kier. Wojciech Gawlikowicz
Zakład Chemii Środowiska - kier. Małgorzata Wszelaka-Rylik
Zakład Technologii Energetycznych - kier. Wojciech Gawlikowicz
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej i Gospodarki Odpadami - kier. Dominik Wojewódka
Zakład Monitoringu Środowiska - kier. Agnieszka Kuśmierz
Zakład Ekonomii i Zarządzania Środowiskiem - kier. Damian Panasiuk

Katedra Biologii - kier. Jerzy Romanowski
Zakład Biologii Ewolucyjnej - kier. Piotr Matyjasiak
Zakład Biologii Roślin - kier. Marek Kloss
Zakład Biologii Człowieka - kier. Anna Siniarska-Wolańska
Zakład Biologii Molekularnej, Genetyki i Immunologii - kier. Justyna Nowakowska
Zakład Fizjologii i Ekologii Zwierząt - kier. Jerzy Romanowski
Zakład Biochemii i Biologii Komórki - kier. Wanda Kłopocka

Wydział Studiów nad Rodziną

Mieczysław Ozorowski - dziekan 2010 nadal, 9rok
Andrzej Najda - pro

Katedra Historii Teologii Małżeństwa i Rodziny - Kier. Mieczysław Ozorowski 2004 nadal, 15rok
Katedra Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny - Kier. Andrzej Najda 2012 nadal
Katedra Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny - Kier. Adam Skreczko 2004 nadal, 15rok
Katedra Antropologii i Bioetyki - Kier. Stanisław Biały
Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny - Kier. Anna Czyżkowska
Katedra Pedagogiki Rodziny - Kier. Agnieszka Regulska
Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
Katedra Socjologii Małżeństwa i Rodziny, Polityki Społecznej i Demografii - Kier. Dariusz Tułowiecki
Katedra Prawa Rodzinnego i EkonomiiWykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale