Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
14 obserwujących
171 notek
171k odsłon
3371 odsłon

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Rzeszowski (15)

Wykop Skomentuj

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://www.salon24.pl/u/poznanie/907146,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1Sylwester Czopek - rektor, byli Tadeusz Lulek 2001–2002, Włodzimierz Bonusiak 2002–2008, zmiana ustaw, Stanisław Uliasz 2008–2012, Aleksander Bobko 2012–2016
Wojciech Walat - pro
Marek Koziorowski - pro
Grzegorz Ślusarz - pro
Józef Cebulski - pro

Wydział Biologiczno-Rolniczy

Czesław Puchalski - dziekan 2005-2008 i może 2016 nadal, kadencje niełączne, byli Zbigniew Czerniakowski - 2008-może 2016
Paweł Czarnota - pro
Zbigniew Czerniakowski - pro
Ewa Kukuła - pro

Katedra  Agrobiologii i Ochrony Środowiska - kier.
Katedra  Agroekologii - kier. Zbigniew Czerniakowski
Katedra  Biochemii i Biologii Komórki - kier. Grzegorz Bartosz
Katedra  Bioenergetyki i Analizy Żywności - kier. Czesław Puchalski 2012 nadal
Katedra  Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej - kier. Joanna Kostecka
Katedra  Botaniki - kier.
Katedra  Chemii i Toksykologii Żywności - kier. Małgorzata Dżugan
Katedra  Ekologii i Biologii Środowiska - kier. Krzysztof Kukuła
Katedra  Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii - kier. Ewa Czyż
Katedra  Inżynierii Produkcji Rolno-Spożywczej - kier.
Katedra  Produkcji Roślinnej - kier. Dorota Bobrecka-Jamro
Katedra  Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka - kier. Grażyna Jaworska 2016 nadal
Katedra Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich - kier. Zofia Sokołowicz
Katedra  Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego - kier.
Katedra Zoologii - kier.
Zakład Architektury Krajobrazu - kier. Piotr Patoczka
Zakład Biochemii Analitycznej - kier. Izabela Sadowska-Bartosz
Zakład  Fizjologii i Biotechnologii Roślin - kier.
Zakład  Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej - kier.
Zakład  Technologii Mleczarstwa - kier. Agata Znamirowska

Wydział Biotechnologii

Maciej Wnuk - dziekan
Ewa Węgrzyn - pro
Małgorzata Kus-Liśkiewicz - pro
Robert Pązik - pro

Katedra Biologii - kier.
Zakład Fizjologii i Ekologii Roślin - kier. Tomasz Durak
Zakład Zoologii - kier.
Zakład Zoologii Eksperymentalnej - kier. Roma Durak
Zakład Botaniki - kier. Łukasz Łuczaj

Katedra Biotechnologii
Zakad Biotechnologii Molekularnej - kier. Małgorzata Kus-Liśkiewicz
Zakład Biochemii Komórki - kier. Anna Lewińska
Zakład Chemii Analitycznej - kier. Ewa Szpyrka
Zakład Chemii Medycznej i Nanomateriałów - kier. Dariusz Pogocki,
Zakład Genetyki - kier. Maciej Wnuk

Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt - kier. Marek Koziorowski

Wydział Ekonomii


Ryszard Kata - dziekan
Wiesława KUŹNIAR - pro
Lidia KALISZCZAK - pro
Małgorzata WOSIEK
 - pro

Katedra Ekonomiki i Zarządzania - kier. Eliza Frejtag-Mika może 2007 nadal, 12rok (kier. K.Ekonom. w Polit. Radom. 1994-2006, 12lat, K. Nauk Ekonom. WSZiP w W-wa, 1992-2001, 9lat)
Katedra Finansów i Rachunkowości - kier. Jerzy Kitowski
Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych - kier. Bogusław Ślusarczyk
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości - kier. Wiesława Kuźniar
Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej - kier. Alina Szewc-Rogalska 2015 nadal
Katedra Mikroekonomii - kier. Michał Woźniak 2000 nadal, 19rok
Katedra Polityki Gospodarczej - kier. Adam Czudec
Katedra Rynków Finansowych i Finansów Publicznych - kier. Ryszard Kata

Wydział Filologiczny

Zenon Ożóg - dziekan 2012 nadal, byli Kazimierz Ożóg 2005-2012 (dwóch dziekanów o tym samym nazwisku na zmianę i trzecia osoba o tym nazwisku w zakładzie, nepotyzm?)
Kazimierz Maciąg - pro
Agnieszka Uberman - pro

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa


Agnieszka Myszka - dyr., byli Marek Stanisz 2008-2012
Magdalena Patro-Kucab - z-ca
Robert Słabczyński - z-ca

Zakład Literatury Polskiej XX Wieku (Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku) - kier. Magdalena Rabizo-Birek
Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia - kier. Marek Nalepa
Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu (Zakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych) - kier. Joanna Rusin
Zakład Teorii i Antropologii Literatury - kier. Stanisław Uliasz
Zakład Języka Polskiego - kier.Kazimierz Ożóg (Stanisław Ożóg pracownikiem, nepotyzm?)
Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego - kier. Urszula Kopeć (Alicja Jakubowska-Ożóg pracownik, dziekani Kazimierz, Zenon Ożóg, nepotyzm?)
Zakład Retoryki i Pragmatyki Komunikacyjnej - kier. Grażyna Filip 2013 nadal
(były) Zk. Literatury Polskiej - kier. Stanisław Fryc 1965-1972, 7lat
Stefan Reczek - cyt: "pełniąc kolejno przez wiele lat najpierw funkcję dziekana wydziału filologicznego, a później, równie długo, prorektora"

Instytut Filologii Angielskiej

Elżbieta Rokosz-Piejko - dyr., byli Grzegorz A. Kleparski 2005-2014, 9lat, Agnieszka Uberman 2014-2016 (z-ca 2000-2012, 12lat, zmiana ustawy)
Beata Kopecka - z-ca
Bożena Duda - z-ca

Zakład Lingwistyki Stosowanej - kier. Agnieszka Uberman
Zakład Językoznawstwa Teoretycznego i Historii Języka - kier. Robert Kiełtyka 2016 nadal (czlonek rady wydziału 2012-?, rady instytutu 2009-?), byli Grzegorz A. Kleparski 2000-2014, 14 lat, zmiana ustaw
Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa - kier. Elżbieta Rokosz-Piejko
Zakład Teorii Tłumaczenia - kier. Lucyna Harmon
Zakład Języków Specjalistycznych - kier. Marcin Grygiel

Instytut Filologii Germańskiej

Mariola Wierzbicka - dyr.
Małgorzata Sieradzka - z-ca
Grzegorz Jaśkiewicz - z-ca

Zakład Glottodydaktyki i Komunikacji Interkulturowej - kierownik Krystyna Mihułka
Zakład Lingwistyki Kontrastywnej i Stosowanej - kierownik Mariola Wierzbicka
Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Krajów Niemieckojęzycznych - kierownik Grzegorz Jaśkiewicz
Zakład Pragmalingwistyki i Translatoryki - kierownik Paweł Bąk
Zofia Bilut-Homplewicz - kier. Zk. Teorii Komunikacji Językowej 2001-?

Instytut Filologii Rosyjskiej

ARTUR CZAPIGA - dyr.
ANNA ŻARSKA - z-ca

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej - kier. Kazimierz Prus 1991 nadal, 28rok (z-ca dyr. 1988-1990, 1999-2001, kadencje niełączne), byli Aleksandra Dorosa 1965-?
Zakład Językoznawstwa Porównawczego - kier. Maria Puk, byli Zofia Czapiga 1987-1989, 2008-?, najmniej kadencje niełączne (pracownikiem zakładu jest Artur Czapiga, nepotyzm?)
Zakład Językoznawstwa Stosowanego - kier. Ewa Dźwierzyńska

Katedra Lingwistyki Stosowanej - kier. Zofia Bilut-Homplewicz

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Ołeh Łopuszański - dziekan 2012 nadal, byli Jerzy Tocki 1999-2006, 7lat, zmiana ustawy, Józef Tabor 2006-2012
Igor TRALLE - pro
Anna SZPILA - pro

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii - kier. Eugeniusz Szeregij, z-ca Ireneusz Stefaniuk i Małgorzata Pociask - może od 2009 nadal, 10rok
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej - kier. Wojciech BOCHNOWSKI może 2012 nadal
Centrum Innowacyjnych Technologii - kier. Kazimiera Dudek
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego - kier.
Katedra Analizy Funkcjonalnej - kier. Ołeh Łopuszański
Katedra Analizy Matematycznej - kier. Wiesław Śliwa
Katedra Biofizyki - kier. Marian Cholewa 2014 nadal (może wcześniej, gdy istniał Instytut Fizyki), byli może Jerzy Mizia
Katedra Fizyki Doświadczalnej - kier. Józef Cebulski
Katedra Fizyki Teoretycznej - kier. Igor Tralle
Katedra Informatyki - kier. Zbigniew SURAJ 1986-2012 i 2014 nadal, 31rok
Katedra Mechatroniki i Automatyki - kier.Lucyna Leniowska 2007 nadal, 12rok (z-ca dyr. instytutu 1996-2005, 2008-2012, 13lat, kadencje niełączne)
Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn - kier. Mieczysław KORZYŃSKI
Tadeusz Rumak - kierownik zakładu, dyrektor instytutu, prodziekan i dziekan
Jarosław Bobitski - kier. Katedra Fotoniki Polit. Lwów 1982-1992

Wydział Medyczny

Artur Mazur - dziekan 2012 nadal, byli Lesław Grzegorczyk 1992-1994, Kazimierz Obodyński 1994-może 1999/2000,Andrzej Kwolek 1999/2000-może 2005, 2008-2012, 10lat, niełączne, Ryszard Cieślik 2005-2008
Bartosz KORCZOWSKI - pro
Katarzyna DEREŃ - pro
Justyna WYSZYŃSKA - pro

Instytut Fizjoterapii

Lidia Perenc - dyr.
Agnieszka Ćwirlej-Sozańska - z-ca
Agnieszka Bejer - z-ca

KATEDRA KLINICZNYCH PODSTAW FIZJOTERAPII - kier. Bożenna Karczmarek - Borowska
KATEDRA KINEZYTERAPII I FIZYKOTERAPII - kier. Teresa Pop
KATEDRA FIZJOTERAPII W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH - kier. Mariusz Drużbicki

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Paweł Januszewicz - dyr.
Małgorzata Marć - z-ca
Grażyna Hejda - z-ca

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA - Kierownik Józef Ryżko
ZAKŁAD  PIELĘGNIARSTWA - Kierownik Małgorzata Marć

KATEDRA  ZDROWIA PUBLICZNEGO - Kierownik Paweł Januszewicz
ZAKŁAD TELEMEDYCYNY - Kierownik Paweł Januszewicz
ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO - Kierownik Grażyna Hejda
ZAKŁAD PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI CHORÓB - Kierownik Rafał Filip

ZAKŁAD EKONOMIKI I ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA - Kierownik Wacław Kruk

KATEDRA DIETETYKI - Kierownik Serhiej Nyankovsky
ZAKŁAD DIETETYKI - Kierownik Katarzyna Dereń
ZAKŁAD ŻYWIENIA KLINICZNEGO - Kierownik Mariusz Dąbrowski

KATEDRA ELEKTRORADIOLOGII - Kierownik Wiesław Guz

Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Bogumił Lewandowski - dyr.
Barbara Zych - z-ca
Dorota Ozga - z-ca

Katedra Położnictwa - kier. Grzegorz Raba
ZAKŁAD OPIEKI POŁOŻNICZEJ - Kierownik Elżbieta Kraśnianin
ZAKŁAD OPIEKI GINEKOLOGICZNEJ I PROFILAKTYKI - Kierownik Edyta Barnaś
ZAKŁAD PERINATOLOGII - Kierownik Barbara Zych

Katedra Ratownictwa Medycznego - kier. Bogumił Lewandowski
Zakład Ratownictwa Medycznego, Medycyny Ratunkowej i Katastrof - Kierownik Marek Wojtaszek
Zakład Intensywnej Terapii i Toksykologii Klinicznej - Kierownik Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka
Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym - Kierownik Dorota Ozga
Zakład Chirurgii Głowy i Szyi z Pracownią Badania Bólu - Kierownik Bogumił Lewandowski
Zakład Farmakologii i Toksykologii w Ratownictwie Medycznym - Kierownik Jan Rutowski

Wydział Muzyki

Mirosław DYMON - dziekan
Grzegorz OLIWA - pro
Krzysztof KOSTRZEWA - pro
Tomasz ZAJĄC - pro

Zakład Przedmiotów Teoretycznych - kier. Krzysztof Kostrzewa
Zakład Chóralistyki i Muzyki Religijnej - kier. Marta Wierzbieniec
Zakład Instrumentalistyki - kier. Leszek Suszycki
Zakład Gry Fortepianowej - kier. Janusz Skowron
Zakład Metodyki Nauczania Muzyki - kier. Wiesław Grzegorski
Zakład Badań Muzyki Regionów - kier. Paweł Paluch

Wydział Pedagogiczny

Ryszard Pęczkowski - dziekan 2012 nadal, byli Mieczysław Radochiński 2005-2012
Janusz Miąso - pro
Marta Uberman - pro
Aleksandra Mach - pro

Instytut Pedagogiki


Marta Wrońska - dyr.

Katedra Historii i Teorii Wychowania - kier. Roman Pelczar
Katedra Pedagogiki Medialnej - kier. Marta Wrońska
Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki - kier. Jolanta Lenart
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej - kier. Marek Paluch
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej - kier. Grzegorz Grzybek
Zakład Pedagogiki Specjalnej - kier. Krystyna Barłóg
Zakład Badań Nad Niepełnosprawnością Intelektualną - kier. Remigiusz Kijak 2018 nadal
Zakład Pedagogiki Społecznej - kier. Piotr Nowakowski
Zakład Pedagogiki Szkolnej - kier. Ryszard Pęczkowski 2014 nadal
Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych - kier. Wojciech Walat 2014 nadal
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych - kier. Ireneusz Kawecki

Instytut Pedagogicznego Kształcenia Praktycznego

Magda Urbańska - dyr.

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - kier. Marta Uberman
Zakład Edukacji Artystycznej - kier. Jerzy Tomala
Zakład Edukacji Literackiej Dziecka - kier. Alicja Ungeheuer-Gołąb
Zakład Psychologii - kier. Andrzej Łukasik, byliMieczysław Radochoński ponad 30lat
Zakład Pedagogiki Rodziny - kier. Andrzej Garbarz

Wydział Prawa i Administracji

Elżbieta Feret - 2016 nadal, byli Jan Łukasiewicz 2001-2008, 7lat, zmiana ustaw, Stanisław Sagan 2008-2016
Dorota Semków - pro
Paweł Majka - pro
Monika Klejnowska - pro

KATEDRA PRAWA PUBLICZNEGO - kier. Elżbieta Ura
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - kier. Stanisław Sagan
KATEDRA INSTYTUCJI PRAWNYCH I PRAW CZŁOWIEKA - kier. Halina Zięba-Załucka
KATEDRA NAUK HISTORYCZNO I TEORETYCZNO PRAWNYCH - kier. Artur Łuszczyński
KATEDRA PRAWA POLICYJNEGO - kier. Stanisław Pieprzny
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO - kier. Elżbieta Feret
ZAKŁAD NAUKI O ADMINISTRACJI - kier. Agata Barczewska-Dziobek, byliJan Łukasiewicz 2004-2015, 11lat, zmiana ustawy
ZAKŁAD USTROJÓW PAŃSTW EUROPEJSKICH - kier. Viktoriya Serzhanova
ZAKŁAD POWSZECHNEJ HISTORII PRAWA I HISTORII ADMINISTRACJI - kier. Władysław Wlaźlak 2006(-2014 kier. Zk. Hist. Państwa i Prawa, 2014-2017 Zk. Hist. Pr. i Stud. Eu.) nadal, 13rok
ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIOZNAWSTWA - kier. Jerzy Plis
ZAKŁAD PRAWA CYWILNEGO - kier. Wladysław Mogilski
ZAKŁAD PRAWA RZYMSKIEGO - kier. Renata Świrgoń - Skok
ZAKŁAD PRAWA HANDLOWEGO I GOSPODARCZEGO - kier. Jan Olszewski 2003 nadal, 16rok
ZAKŁAD PRAWA KARNEGO - kier. Anna Golonka 2015 nadal, byli Zbigniew Sobolewski 1988-?, Zbigniew Ćwiąkalski 2002-2010, 8lat, zmiana ustaw, Monika Klejnowska 2010-2015
ZAKŁAD PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO - kier. Piotr Sowiński
ZAKŁAD POSTĘPOWANIA KARNEGO - kier. Monika Klejnowska 2015 nadal
ZAKŁAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I PRAWA EUROPEJSKIEGO - kier. Elżbieta Dynia
ZAKŁAD PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - kier. Elżbieta Ura

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Paweł Grata - dziekan 2016 nadal, byli Aleksander Bobko 1996-1999, 2002-2008, 9lat, zmiana ustaw, kadencje niełączne, Alojzy Zielecki 1999-2002, Sylwester Czopek 2008-2012, Zdzisław Budzyński 2012-2016
Jarosław KINAL - pro
Marta POŁTOWICZ-BOBAK - pro
Krzysztof Żarna - pro

Instytut Archeologii

Andrzej Rozwałka - dyr. 2015 nadal, byliSylwester Czopek 1999-2008, 9lat, zmiana ustawy, Zbigniew Pianowski 2009-2011, Małgorzata Rybicka 2012-2015
Michał Dzik - z-ca

Zakład Epoki Kamienia - kier. Andrzej Pelisiak
Zakład Archeologii Protohistorycznej - kier. Sylwester Czopek
Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum - kier. Tomasz Bochnak
Zakład Archeologii Średniowiecza - kier. Marcin Wołoszyn
Zakład Nauk Przyrodniczych i Archeometrii - kier. Joanna Trąbska 2016 nadal
Zakład Muzeologii - kier. Andrzej Rozwałka
Michał Parczewski - kier. Zk. Archeologii Średniowiecza UJ 1995-2005, 10lat, i o tej samej nazwie UR 1999-2017, 18lat
Piotr Gębica - kier. Katedry Geografii WSIiZ Rzeszów, 2007-2018, 11lat

Instytut Filozofii

Przemysław Paczkowski - dyr.
Artur Mordka - z-ca

Zakład Historii Filozofii - kier. Przemysław Paczkowski
Zakład Filozofii Społecznej i Filozofii Kultury - kier. Leszek Gawor
Zakład Filozofii Człowieka - kier. Artur Mordka
Zakład Filozofii Współczesnej - kier. Andrzej Niemczuk

Instytut Historii

Andrzej Bonusiak - dyr.
Agnieszka Kawalec  - z-ca
Paweł Korzeniowski  - z-ca

Zakład Historii Starożytnej i Orientalistyki - kier.
Zakład Historii Średniowiecznej i Nordystyki Starszej - kier. Leszek P. Słupecki
Zakład Historii Nowożytnej i Dziejów Kościoła - kier. Stanisław Nabywaniec
Zakład Historii XIX wieku - kier. Jerzy Kuzicki
Zakład Historii Najnowszej - kier. Jan Pisuliński 2012 nadal (Joanna Pisiulińska kier. sąsiedniego zakładu)
Zakład Historii i Kultury Żydów - kier. Wacław Wierzbieniec 2008 nadal, 11rok
Zakład Historii Gospodarczej i Społecznej - kier. Paweł Grata
Zakład Edukacji i Kultury Historycznej - kier. Mariola Hoszowska
Zakład Historii Historiografii i Metodologii Historii - kier. Joanna Pisulińska 2015 nadal, byli Jerzego Maternickiego, Paweł Sierżęga 2012-2015
Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii - kier. Szczepan Kozak 2014 nadal
Zakład Socjografii i Form Ustrojowych - kier.Jolanta Kamińska-Kwak 2007(kier. Zk.Hist. Ustroju Pl.) nadal, 12rok
Zakład Kulturoznawstwa - kier. Witold Nowak

Instytut Socjologii

Witold Jedynak - dyr.
Marek Motyka - z-ca
Hubert Kotarski - z-ca

Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania - kier. Maciej Gitling
Zakład Socjologii Problemów Społecznych - kier. Beata Szluz
Zakład Antropologii Kulturowej - kier. Magdalena Żardecka
Zakład Socjologii Miasta i Zbiorowości Terytorialnych - kier. Zbigniew Rykiel
Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej - kier. Witold Jedynak
Zakład Studiów Środkowoeuropejskich - kier. może Arkadiusz Tuziak

Instytut Nauk o Polityce

Agnieszka Pawłowska - dyr. 2012 nadal, byli Krzysztof Żarna,Henryk Cimek 2001-2012, 11lat, zmiana ustaw
Paweł Kuca - z-ca

Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej - kier.Agnieszka Pawłowska 2009 nadal, 10rok
Zakład Komunikowania Społecznego - kier.  , byli Wojciech Furman
Zakład Stosunków Międzynarodowych - kier. Bartosz Wróblewski
Zakład Teorii Państwa, Prawa i Polityki - kier. Sabina Grabowska 2012 nadal
Zakład Systemów Politycznych - kier. Radosław Grabowski
Zakład Polityki Bezpieczeństwa - kier. Krzysztof Żarna

Wydział Sztuki

Antoni NIKIEL - dziekan, byli Stanisław Górecki 1995-?, Tadeusz Nuckowski, Irena Popiołek-Rodzińska, Jadwiga Szmyd-Sikora,Józef Kierski przed 2008, następnie dziekan 2008-2016, ponad 8lat
Marek OLSZYŃSKI - pro
Magdalena UCHMAN - pro

Zakład Malarstwa - kier.Tadeusz Boruta 2010 nadal, 9rok
Zakład Grafiki Warsztatowej - kier.  Łukasz Cywicki
Zakład Grafiki Projektowej i Multimediów - kier. Wiesław Grzegorczyk
Zakład Kształtowania Przestrzeni, Designu i Rysunku - kier. Józef Kierski

Wydział Wychowania Fizycznego

Wojciech Czarny - 2012 nadal, byliKazimierz Obodyński 1988-1991, 1996(może 1994, dyr.)-(dziekan 2005)-2012, 19lat, zmiany ustaw, Lesław Grzegorczyk 1991-1996(może 1994),
Wojciech J. Cynarski - pro
Wojciech Bajorek - pro
Paweł Król - pro
Zygmunt Wnuk - od początku Instytutu Wych. Fiz. Zdr. i Wydz. Wych. Fiz. do przejścia na emeryturę kier. Zk. Turystyki i Ochrony Przyrody, i Zk. Ekol. i Ochrony Przyrody w Turystyce, instytut 1991-najmniej 2007, najmniej 16lat
Jerzy Rut - kier. wieloletni do emerytury


KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH - kier.       
Zakład Historii - kier. Agnieszka Mirkiewicz 2015 nadal, byli Tadeusz Zych ?-2015
Zakład Prawa  - kier.      
             
KATEDRA NAUK O CZŁOWIEKU - kier.       
Zakład Anatomii i Antropologii - kier.
Zespół Medycyny Sportowej - kier.
             
KATEDRA SPORTU - kier.       
Zakład Pływania i Obozownictwa - kier.
Zakład Sportów Indywidualnych i Zespołowych Gier Sportowych - kier.       
             
KATEDRA KULTUROWYCH PODSTAW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I REKREACJI - kier.       
Zakład Pedagogiki - kier. Janusz Zieliński
Zakład Socjologii i Badań Kulturowych - kier.       
             
KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI  - kier.      
Zakład Gospodarki Turystycznej - kier. Jerzy Rut 2006 może nadal, 13rok (info z 2015, 9lat)
(były) Zk. Hotelarstwa i Gastronomii - kier. Paweł Świder 2010-? (info z 2015)
Zakład Geografii - kier.
Zakład Metodologii i Informatyki - kier.
             
KATEDRA NAUK O ZDROWIU  - kier. Emilian Zadarko     
Zakład Teorii i Metodyki Treningu - kier.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale