Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
14 obserwujących
185 notek
196k odsłon
1956 odsłon

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Zielonogórski (16)

Wykop Skomentuj

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://www.salon24.pl/u/poznanie/907146,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1Tadeusz Kuczyński - rektor 2012 nadal, byliMichał Kisielewicz 2001–2005 (wcześniej rektor Polit. Zielonogórskiej przekształconej w UZ 1996-2001), 9lat, Czesław Osękowski 2005–2012
Giorgi Melikidze - pro
Andrzej Pieczyński - pro
Magdalena Graczyk - pro
Wojciech Strzyżewski - pro

Andrzej Greinert - kier. Zk. Ochrony i Rekult. Gruntów 2005-2016, 11lat, kier. Zk. Kształt. Terenów Zieleni PWSZ 2003-2013, 10lat
Piotr Kułyk - kier. od założenia Katedra Ekonomii Międzynarod.
Longin Rybiński - prodziekan 1996-1999 (Politechnika zmieniona w Uniwersytet), 2001-2005, 7lat, 3kadencje, niełączne, dziekan 1999-2001 (Politechnika), 2012-2016(Uniwersytet), kadencje niełączne
Beata Gabryś - prodziekan 2002-2016, 14lat, zmiana ustaw
Marek Furmanek - kierownik od założenia Katedra Mediów i Technologii Info. 2001-?
Julian Jakubowski - kier. Zk. Techn. Mulrimed. PWSZ 1999-2007, 8lat, Zk. Techn. Info. 2011-2015, prorektor PWSZ 2007-2016, 9lat


Wydział Artystyczny


Barbara Literska - dziekan, byli Andrzej Tuchowski 1999-2008, 9lat, zmiana ustawy, Piotr Szurek 2008-?
Alicja Lewicka-Szczegóła - pro

Instytut Sztuk Wizualnych

Radosław Czarkowski - dyr., byli Antoni Zydroń 1991-?, Alicja Lewicka-Szczegóła 2008-2014
Helena Kardasz - z-ca

Zakład Malarstwa - kier. Magdalena Gryska
Zakład Grafiki - kier. Katarzyna Dziuba
Zakład Multimediów - kier. Paulina Komorowska-Birger
Zakład Architektury Wnętrz i Rzeźby - kier. Jarosław Dzięcielewski

Instytut Muzyki

Bartłomiej Stankowiak - dyr.
Katarzyna Kwiecień-Długosz - z-ca

Zakład Dyrygowania i Wokalistyki - kier. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska,
Zakład Dydaktyki Instrumentalnej
Zakład Kompozycji, Teorii muzyki i Nauk o sztuce - kier.Katarzyna Kwiecień-Długosz może 2005 nadal, 14rok, byli Barbara Literska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Andrzej Greinert - dziekan, byli Jakub Marcinowski
Maria MRÓWCZYŃSKA - pro
Marlena PIONTEK - pro

Instytut Inżynierii Środowiska

Andrzej Jędrczak - dyr. 1996 nadal być może bez przeryw, 23rok, byli Jędrzej Kuczyński 1982 - 1983, Adam Solski 1983 - 1990, 7lat, Henryk Greinert 1990 - 1991
Sylwia Myszograj - z-ca

Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych - kier. Ireneusz Nowogoński
Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów - kier. Ewelina Płuciennik-Koropczuk
Zakład Geoinżynierii i Rekultywacji - kier. Urszula Kołodziejczyk
Zakład Ekologii Stosowanej - kier. Marlena Piontek

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - kier. Jakub MARCINOWSKI 2018 nadal, byli Bogusław WOJTYSZYN 2018-2018
ZAKŁAD HISTORII I BUDOWY MIAST, SZTUK PLASTYCZNYCH oraz OCHRONY ZABYTKÓW - Kierownik Jan GAWRON
ZAKŁAD TEORII i PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO - Kierownik Zbigniew BAĆ
ZAKŁAD URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - Kierownik Bogusław WOJTYSZYN
GALERIA ARCHITEKTURY I SZTUKI

Instytut Budownictwa

Wojciech ECKERT - dyr., byli Tadeusz Maszkiewicz 1968-?, Stanisław Pryputniewicz 1981-?
Gerard BRYŚ - z-ca

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli - kier. może Wojciech ECKERT
Zakład Dróg i Mostów - kier. Adam WYSOKOWSKI
Zakład Konstrukcji Budowlanych - kier. Piotr ALAWDIN
Zakład Mechaniki Budowli - kier. Krzysztof KULA
Zakład Technologii Budownictwa, Geotechniki i Geodezji - kier. Waldemar SZAJNA

Wydział Ekonomii i Zarządzania
 
Piotr Kułyk - dziekan
Sebastian Saniuk - pro
Paweł Szudra - pro
Leszek Kaźmierczak-Piwko - pro

Katedra Ekonomii Międzynarodowej - kier. Piotr Kułyk
Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych - kier. Sebastian Saniuk
Zakład Logistyki - kier. Krzysztof Witkowski
Katedra Makroekonomii i Finansów - kier. Eulalia Skawińska
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem - kier. Tadeusz Tabaczniuk 
Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji - kier. Janina Stankiewicz
Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną - kier. Magdalena Graczyk
Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości - kier. Arkadiusz Świadek
Zakład Polityki Regionalnej - kier. Waldemar Sługocki
Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu - kier. Wiesław Danielak
Zakład Zarządzania Wartością - kier. Karolina Mazur
Zakład Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości - kier. Leszek Belzyt
Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej - kier. Sławomir Nikiel

Wydział Fizyki i Astronomii


Andrzej Drzewiński - dziekan 2016 nadal, byli Krzysztof Urbanowski 2004-2005, Anatol Nowicki 2005-2008, Piotr Rozmej 2008-2012, Giorgi Melikidze 2012-2016
Jarosław KIJAK - pro

Instytut Fizyki

Maria Przybylska - dyr. 2016 nadal, byli Piotr Chocianowski 1971-1975, Bolesław Klimaszewski 1975-1981, (1978, 2 Zakłady) (1)Bolesław Klimaszewski (ponownie stan. kier. otrzymuje 1989, niełączne), Helena Harajda 1981-1984 (na stan. kier. pozostaje najmniej do 1989, 8lat), (2) Witold Rdzanek 1978-1981, Krzysztof Urbanowski 1981-1984, 1998-1999, niełączne, (połączenie 2 w 1) Helena Harajda 1981-1985, Henryk Szydłowski 1985-1989 i dalej w innym zakładzie,(instytut) Henryk Konwent 1989-1991, Stanisław Kasperczuk 1991-1993, Andrzej Więckowski 1993-1996, Krzysztof Walasek 1996-1998, Anatol Nowicki 1999-2002, Piotr Garbaczewski 2002-2005, Piotr Rozmej 2005-2008, Mirosław Dudek 2008-2016
Piotr Lubiński - z-ca

Zakład Fizyki Materiałowej i Medycznej - kier. Mirosław Dudek
Zakład Spektroskopii Materiałów Funkcjonalnych - kier. Bohdan Padlyak
Zakład Optyki i Inżynierii Kwantowej - kier. Wiesław Leoński
Zakład Fizyki Teoretycznej - kier. Krzysztof Urbanowski
Zakład Modelowania Procesów Fizyko-Chemicznych - kier. Andrzej Drzewiński
Zakład Metod Matematycznych Fizyki - kier. Piotr Rozmej

Instytut Astronomii

Andrzej Maciejewski - dyr. najmniej 2015 nadal, byli Janusz Gil Centrum Astronomii od 1989 (2000 przekształcone w instytut)-?, ponad 11lat
Wojciech Lewandowski - z-ca

Zakład Astrofizyki - kier. Olaf Maron

Wydział Humanistyczny

Sławomir Kufel - dziekan 2012 nadal, byli Henryk Pochanke 1971-1972, Władysław Kot 1972-1975, Kazimierz Bartkiewicz 1975-1980, 5 lat, Joachim Benyskiewicz 1984-1990, Wojciech Peltz 1996-2002, Czesław Osękowski 2002-2005, Wojciech Strzyżewski 2005-2012
Jarosław Dudek - pro
Nel Bielniak - pro

Instytut Filologii Germańskiej

Paweł Zimniak - dyr., byli Regina Orzełek-Bujak najmniej 1976-1980 i 2001-2002, kadencje niełączne, Eugeniusz Klin 1980-2001, 21lat, Augustyn Manczyk 2002-2004,
Cezary Lipiński - z-ca

Zakład Gramatyki i Historii Języka Niemieckiego - kier. Michaił Kotin może 2006 nadal, 13rok
Zakład Leksykologii i Pragmalingwistyki - kier. Elizaveta Kotorova
Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego - kier. Cezary Lipiński
Zakład Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów - kier. Paweł Zimniak

Instytut Filologii Polskiej

Marzanna Uździcka - dyr., byli Sławomir Kufel 2004-2005, Leszek Jazownik 2008-2012
Tomasz Ratajczak - z-ca

Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii - kier. Sławomir Kufel, byli Franciszek Pilarczyk 2013-?
Zakład Literatury XIX Wieku - kier. Marta Ruszczyńska
Zakład Literatury XX i XXI Wieku - kier.Anna Szóstak (kier. pracowni lit. współ. 2008 nadal, 11rok)
Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej - kier.Małgorzata Mikołajczak 2006 nadal, 13rok, byli Czesław Dutka
Zakład Historii i Pragmatyki Języka Polskiego - kier. Magdalena Hawrysz
Zakład Komunikacji Językowej - kier. Marian Bugajski (może b.długo)
Zakład Stylistyki - kier. Krzysztof Maćkowiak 2004 nadal, 15rok
Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - kier. Leszek Jazownik (może b.długo, na stronie uczelni link do prywatnych usług komercyjnych niezwiązanych z tematem pracy naukowej)
Maria Januszewicz - kier. Zk. Hist. Lit. 1997-1998, kier. Zk. Lit. XXw. 2005-2008, Zk. Lit. XX i XXI w od 2008-?

Instytut Filozofii

Jacek Uglik - dyr., byli Krzysztof Kaszyński 1995-?, Andrzej Wiśniewski 1996-1999, Kazimierz Jodkowski 1999-2002, Lilianna Kiejzik 2005-?
Dariusz Sagan - z-ca

Zakład Etyki - kier. Joanna Dudek
Zakład Filozofii Kultury - kier. Roman Sapeńko
Zakład Historii Filozofii - kier. Lilianna Kiejzik, byli Ryszard Palacz 1991-?
Zakład Logiki i Metodologii Nauk - kier. Kazimierz Jodkowski 2002-2003, 2005-2008, 2006 nadal, najmniej 14rok, byli Andrzej Wiśniewski 1995-2002, 7lat
Zakład Ontologii i Teorii Poznania  - kier. Krzysztof Kilian

Instytut Historii

Robert Skobelski - dyr.
Marceli Tureczek - z-ca

Zakład Archeologii i Historii Starożytnej - kier. Bogdan Bobowski
Zakład Historii Średniowiecznej - kier. Urszula Świderska-Włodarczyk
Zakład Historii XVI-XVIII wieku - kier. Wojciech Strzyżewski
Zakład Historii XIX-XX wieku - kier. Tomasz Nodzyński
Zakład Historii Najnowszej - kier. Robert Skobelski
Zakład Demografii i Historii Gospodarczej - kier. Tomasz Jaworski
Zakład Historii Nauki i Kultury - kier. Dariusz Dolański
Zakład Dydaktyki Historii - kier. Bogumiła Burda
Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki - kier. Joanna Karczewska

Instytut Neofilologii

Małgorzata Łuczyk - dyr., byli Andrzej Ksenicz 2004-?
Joanna Zawodniak - z-ca

Zakład Językoznawstwa - kier. Mariusz Kruk 2016 nadal
Zakład Literatury Angielskiego Obszaru Językowego - kier. Agnieszka Łobodziec
Zakład Filologii Romańskiej - kier.Elżbieta Jastrzębska 2002-2006 i ?-nadal, kadencje niełączne, byli Wiesław Malinowski 2006-?
Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego - kier. Polina Stasińska
Zakład Literatur Wschodniosłowiańskich - kier. Andrzej Ksenicz

Instytut Politologii

Łukasz Młyńczyk - dyr.

Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej - kier. Olgierd Kiec
Zakład Polityki Publicznej - kier. Jarosław Macała
Zakład Stosunków Międzynarodowych - kier. Stefan Dudra 2006 nadal, 13rok
Zakład Systemów Politycznych i Komunikacji - kier. Danuta Plecka (Karnowska)
Zakład Teorii Polityki - kier. Wiesław Hładkiewicz

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Marcin Mrugalski - dziekan , byli Andrzej Pieczyński 2005-2012
Anna Pławiak-​Mowna - pro
Michał Doligalski - pro

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Józef Korbicz - dyr. 1992 nadal (może przerwy 1999-2008 prorektor, 9lat, 1996-1999, dziekan), 15rok
Dariusz Uciński - z-ca 1996 nadal, 23rok


ZAKŁAD NOWYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH - kier. Roman Gielerak 2005 nadal, 14rok, stanowisko kier. od 1991 nadal, 28rok
ZAKŁAD SYSTEMÓW STEROWANIA I ROBOTYKI - kier. Andrzej Janczak

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Grzegorz Benysek - dyr., byli Ryszard Branicki, Ryszard Strzelecki
Robert Smoleński - z-ca

Zakład Energoelektroniki - Kier. Paweł Szcześniak
Zakład Systemów Elektroenergetycznych - Kier. Marcin Jarnut
Zakład Informatyki Stosowanej - Kier. Andrei Karatkevich

Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

Ryszard Rybski - dyr. 2008 nadal, 11rok, byli Ferdynand Wagner 1983-1986, Antoni Wysocki 1987-1991, Jerzy Bolikowski 1991-1996, 1998-1999, kadencje niełączne,Wiesław Miczulski 1999-2002, 2005-2008, kadencje niełączne, Jadwiga Lal Jadziak 2002-2005
Leszek Furmankiewicz - z-ca 2002 nadal, 17rok

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych - kier. Emil Michta
Zakład Teorii Obwodów - kier. Radosław Kłosiński
Zakład Inżynierii Komputerowej - kier. Jacek Tkacz

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Agnieszka Zembroń-Łacny - dziekan
Agnieszka Ziółkowska - pro
Paweł Jarmużek - pro
Ewa Skorupka - pro

KATEDRA ANATOMII I HISTOLOGII - kier.
KATEDRA HIGIENY I EPIDEMIOLOGII - kier. może Jerzy T. Marcinkowski
KATEDRA HUMANIZACJI MEDYCYNY I SEKSUOLOGII - kier.
KATEDRA MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ - kier.
KATEDRA SPORTU I PROMOCJI ZDROWIA - kier.

Zakład Farmakologii i Toksykologii - kier.
Zakład Medycyny Sądowej - kier. może Julia Sobol
Zakład Pielegniarstwa - kier. może Joanna Hoffmann-Aulich

KATEDRA ANESTEZJOLOGII I MEDYCYNY RATUNKOWEJ - kier.
KATEDRA CHIRURGII I ONKOLOGII - kier.
KATEDRA CHORÓB UKŁADU NERWOWEGO - kier.
KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - kier.
KATEDRA GASTROENTEROLOGII I ŻYWIENIA - kier. może Wojciech Błogowski
KATEDRA GENETYKI KLINICZNEJ I PATOMORFOLOGII - kier.
KATEDRA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - kier.
KATEDRA HEMATOLOGII - kier.
KATEDRA KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ I KARDIOCHIRURGII - kier.
KATEDRA OTOLARYNGOLOGII I CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ - kier.
KATEDRA PEDIATRII - kier.
KATEDRA PSYCHIATRII - kier.
KATEDRA RADIOLOGII - kier.
KATEDRA UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ - kier. może Maciej Salagierski

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Longin Rybiński - dziekan najmniej 2012 nadal (prodziekan 1996-1999 (politech.) i 2001-2005, 7lat, niełączne, dziekan 1999-2001 (politech.), 2012 nadal, 9rok, niełączne)
Marian Nowak - pro najmniej 2012 nadal
Robert Dylewski - pro najmniej 2012 nadal

Zakład Równań Funkcyjnych - Kierownik Janusz Matkowski
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii - Kierownik Roman Zmyślony
Zakład Zastosowań Informatyki - Kierownik Silva Robak
Zakład Algebry i Geometrii - Kierownik Krzysztof Przesławski
Zakład Analizy Matematycznej - Kierownik Marian Nowak
Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji - Kierownik Andrzej Cegielski
Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki Teoretycznej - Kierownik Elżbieta Sidorowicz
Zakład Metod Stochastycznych i Matematyki Finansowej - Kierownik Jerzy Motyl

Wydział Mechaniczny

Sławomir Kłos - dziekan 2012 nadal, byli Jerzy Kulik (1968-1969), Kazimierz Kostyra (1969-1971), Michał Kisielewicz (1971-1973), (1974-1977, 2 instytuty) Jan Aulich (1973-1977),Andrzeja Bydałek (1974-1981), 7lat, (1983, znów wydział), Kazimierz Bącal (1981-1987), Ireneusz Dzwonnik (1987-1990), Ferdynand Romankiewicz (1990-1993), (2008-2012), kadencje niełączne, Rajmund Papiór (1993-1996), Ryszard Rohatyński (1996-2002), Edward Kowal (2002-2008)
Justyna Patalas-Maliszewska - pro
Piotr Gawłowicz - pro

Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Eugene Feldshtein - dyr. 2009 nadal, 10rok, byli Franciszek Romanów (1999-2001), Stanisław Laber (2001-2005), Robert Barski (2005-2009)
Daniel Dębowski - z-ca
    
Zakład Obróbki Ubytkowej, Eksploatacji Maszyn i Pojazdów - Kierownik Mariusz Jenek
Zakład Mechaniki i Projektowania Maszyn - Kierownik Paweł Jurczak
Zakład Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowych - Kierownik Mariusz Michalski
Zakład Inżynierii Biomedycznej - Kierownik Katarzyna Arkusz
Zakład Automatyzacji Procesów Produkcyjnych - Kierownik Mirosław Galicki
Romuald Będziński - kier. Zk. Inż. Biomed. 1995-2010, 15 lat, wcześniej kier. pracowni, laboratoriów od 1970, łącznie do 40lat

Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją

Roman Stryjski - dyr. 2003 nadal, 16rok
Tomasz Belica - z-ca

Zakład Inżynierii Jakości - kier.  Sławomir Kłos
Zakład Informatycznego Wspomagania Produkcji - kier. Waldemar Woźniak
Zakład Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych - kier. Taras Nahirny
   
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Bogusław  Pietrulewicz - dyr. 1996 nadal, 23rok
Ryszard Matysiak - z-ca

Zakład Profesjologii - kier. Eunika Baron – Polańczyk
Zakład Ergonomii - kier. Edward Kowal
Zakład Bezpieczeństwa Systemów Technicznych - kier. Waldemar Uździcki

Henryka Pochanke - kier. 2 różnych zakładów 1971-1977, 1975-1979.
Kazimierz Uździcki - kier. różnych zakładów 1977-1979, 1982-1983 i dyr. 1983-1988

Wydział Nauk Biologicznych

Beata Gabryś - dziekan 2016 nadal, byli Edward Kowal 1996-1997, Tadeusz Lachowicz 1997-2000 (dyr. Instytutu Mikrobiologii UW 17lat), Michał Stosik  do 2002, Tadeusz Kuczyński może 2002-2005, Leszek Jerzak 2005-może 2016, 11lat
Katarzyna Baldy-Chudzik - pro (członek senatu 2001-2002, 2015 nadal, niełączne, wcześniej WSP 1998-2001)
Elżbieta Roland - pro

Katedra Mikrobiologii i Genetyki - kier. Katarzyna Baldy-Chudzik, byli Michał Stosik 2000-2016, 16lat, zmiana ustaw
Katedra Biochemii i Bioinformatyki - kier. Jacek Leluk
Katedra Biotechnologii - kier.Jacek Kozioł 2004 nadal, 15rok (WSP Częstochowa kier. Zk.Chem.Org. 1981-1982, Zk. Chem.Ogl. 1991-2004, 13lat, z-ca dyr. 1982-1990, 8lat)
Katedra Botaniki i Ekologii - kier.Beata Gabryś 2009 nadal, 10rok
Katedra Ochrony Przyrody - kier. Leszek Jerzak
Katedra Zoologii - kier.Grzegorz Gabryś (przełożonym dziekan, nepotyzm?)

Beata Gabryś (dziekan) - kier. Zk. i Katedry Biologii 2001-2009 i dalej, prodziekan 2002-2016, 14lat, Grzegorz Gabryś kier. Zk.Zoologii, nepotyzm?
Piotr Kamiński - kier. Zk. Ekologii i Ochr. Środ. UMK 2003 nadal, 16rok

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Marek Furmanek - dziekan 2014 nadal, byli Henryk Pochanke 1971-1973,Maria Jakowicka 1973-1978, 1984-1990, 11lat, kadencje niełączne, Józef Jerzak 1978-1982 (Leszek Jerzak kier. i dziekan na WNBiol., nepotyzm?), Alojzy Matuszczyk 1982-1984, Mieczysław Walczak 1990-1993, Edward Hajduk 1993-1999, Ryszard Stankiewicz 1999-2001, Wielisława Osmańska-Furmanek 2001-2005 (relacje z obecnym dziekanem, nepotyzm?), Zbigniew Izdebski 2005-2012, Ewa Narkiewicz-Niedbalec 2012-2014
Mariusz Kwiatkowski - pro
Jarosław Wagner - pro

Instytut Pedagogiki

Mirosław Kowalski - dyr.
Marzenna Magda-Adamowicz - z-ca
Krzysztof Wąż - z-ca

Zakład Animacji Kultury i Andragogiki - kier. Bogdan Idzikowski
Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki - kier. Pola Kuleczka
Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych - kier. Marek Furmanek
Zakład Metodologii Badań Społecznych - kier. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, byli Edwarda Hajduka (może 2 kier. w ciągu 20lat)
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - kier. Marzenna Magda-Adamowicz 2011 nadal, byli Maria Jakowicka 1979-1999, 20lat, Danuta Waloszek 1999-2003, Krystyna Ferenz 2003-2005, Agnieszka Nowak-Łojewska 2005-2007, Pola Kuleczka 2007-2010,
Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii - kier. Mirosław Kowalski
Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny - kier. Grażyna Gajewska, byli Czesław Nowaczyk 1980-1984,Aleksandra Maciarz 1984-1997, 13lat, Grażyna Miłakowska
Zakład Pedagogiki Specjalnej - kier. Jarosław Bąbka
Zakład Pedagogiki Szkolnej - kier. Inetta Nowosad
Zakład Profilaktyki Społecznej - kier. Grażyna Miłkowska
Zakład Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji

Instytut Psychologii

Tatiana Ronginska - dyr.
Iwona Grzegorzewska - z-ca

Zakład Metodologii Badań Psychologicznych - kier. Oleg Gorbaniuk
Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej - kier. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju - kier. Iwona Grzegorzewska
Zakład Psychologii Osobowości - kier. Wiesław Łukaszewski
Zakład Psychologii Poznawczej - kier. Adrianna Grabizna
Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania - kier. Tatiana Ronginska
Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka - kier. Ludwika Wojciechowska

Instytut Socjologii

Beata Trzop - dyr. 2016 nadal, byli Ryszard Dyoniziak 1994-?, Leszek Gołdyka, Maria Zielińska 2004-2016, 12lat, zmiana ustaw
Dorota Szaban - z-ca

Zakład Metodologii i Socjologii Empirycznej - kier. Maria Zielińska
Zakład Socjologii Stosowanej - kier. Jerzy Leszkowicz-Baczyński
Zakład Socjologii Teoretycznej - kier. Mirosław Chałubiński

Katedra Pedagogiki Społecznej - kierZdzisław Wołk może od 1992 nadal, może 27rok (prorektor WSP 1998 – 2001, UZ 2001 – 2005 i 2015 – 2016, 8lat, kadencje niełączne, wieloletni kier. jednostek org.)
Alicja Kargulowa - kier. pracowni Poradoznastwa 1998-2006, 8lat

Wydział Prawa i Administracji

Hanna Paluszkiewicz - dziekan 2018 nadal, byli Bogusław Banaszak 2014-2018
Piotr Mysiak - pro
Robert Wysocki - pro

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa - Kierownik Bernadetta Nitschke-Szram (dyr. Instyt. Politologii 2002-2012, 10lat, zmiana ustaw)
Katedra Organizacji Administracji Publicznej - Kierownik Bogdan Ślusarz
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego - Kierownik Andrzej Gorgol
Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - Kierownik Arkadiusz Wudarski 2014 nadal
Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego - Kierownik Hanna Paluszkiewicz
Katedra Prawa Konstytucyjnego - Kierownik Andrzej Bisztyga 2018 nadal
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego - Kierownik Izabela Gawłowicz
Katedra Teorii Prawa - Kierownik Martyna Łaszewska-Hellriegel

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

Julian Jakubowski - dziekan
Monika Kaczurka - pro

Instytut Administracji i Turystyki

Andrzej Łączak - dyr.

Zakład Prawa, Administracji i Ekonomii - kier. Monika Kaczurak- Kozak
Zakład Turystyki i Rekreacji - kier. Krzysztof Dzieńdziura

Instytut Energetyki

Marian Miłek - dyr.
Łucja Frąckowiak-Iwanicka - z-ca

Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki

Justyna Korycka - dyr.

Zakład Kształtowania Terenów Zieleni - kier. Halina Bartkiewicz
Zakład Technologii Żywności i Żywienia Człowieka - kier. Anna Gawrońska

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale