Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
14 obserwujących
185 notek
196k odsłon
2391 odsłon

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet KW Bydgoszcz (17)

Wykop Skomentuj3

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://www.salon24.pl/u/poznanie/907146,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1Rektorzy

Jerzy Danielewicz 1969-1971, Bogdan Głębowicz 1971-1974, ..., Adam Marcinkowski 2002-2006, Janusz Ostoja-Zagórski 2012-może 2016, Jacek Woźny 2016 nadal
Jarosław Burczyk - pro
Zbigniew Bukowski - pro
Benedykt Odya - pro
Marek Macko - pro

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Radosław Krajewski - dziekan, byli Jacek Woźny 2008-może 2016
Joanna Gomoliszek - pro
Piotr Siuda - pro

Instytut Filozofii

Dariusz Łukasiewicz - dyr

Katedra Logiki i Ontologii - kier. Dariusz Łukasiewicz
Zakład Etyki i Filozofii Społecznej - kier. Wojciech Torzewski
Zakład Historii Filozofii - kier. Marek Siwiec może 2010 nadal, 9rok
Stefan Sarnowski - wieloletni kierownik Katedry Filozofii

Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

Janusz Wiśniewski - dyr.
Marcin Skinder - z-ca

Zakład Ekonomii, Finansów Publicznych i Zarządzania - kier. Sławomir Kamosiński
Zakład Nauk Penalnych i Kryminalistyki - kier. Anna Koziczak
Zakład Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska - kier. Zbigniew Bukowski 2011 nadal
Zakład Prawa Cywilnego Materialnego i Procesowego - kier. Kazimierz Lubiński
Zakład Prawa Konstytucyjnego i Historii Prawa - kier. Ryszard Łaszewski
Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - kier. Janusz Wiśniewski

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii - kier. Zdzisław Kropidłowski 2002 nadal, 17rok, byli Henryk Dubowik 1975-1991, 16lat, Stanisław Kubiak 1991-?, Bogumiła Kosmanowa, Eugenia Sławińska, Franciszek Mincer
Zakład Bibliologii - kier. Zdzisław Kropidłowski może 2010 nadal, 9rok
Zakład Informacji Naukowej - kier. może Zdzisław Gębołyś

Katedra Socjologii - kier. Andrzej Tarczyński, byliWaldemar Nowak 1990-2016, 26lat

Wydział Edukacji Muzycznej

Bernard Mendlik – dziekan, byli Grzegorz Rubin
Witold Kawalec - pro

Katedra Dyrygentury - kier. Bernard Mendlik
Katedra Edukacji, Teorii i Animacji Muzyki - kier. Anna Janosz, byli Grzegorz Rubin, Andrzej Michalski
Katedra Instrumentalistyki i Wokalistyki - kier. Elżbieta Stengert 2006 nadal, 13rok

Wydział Humanistyczny

Małgorzata Święcicka - dziekan (kier. Zk./K. Styl. i Pragm. Jęz. 2001 nadal, 18rok, prodziekan 2002-2016, 14lat, 4 kadencje), byli Włodzimierz Jastrzębski (może 1990-1996)
Jacek Maciejewski - pro
Janusz Golinowski - pro
Agnieszka Gołębiowska-Suchorska - pro

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

Magdalena Czachorowska - dyr., byli Mieczysław Łojek 1990-1991, Andrzej Otfinowski 1991-1995, Jerzy Konieczny 1999-2002
Piotr Zwierzchowski - z-ca

Katedra Gramatyki i Semantyki - kier. Andrzej S. Dyszak 2013 nadal (kier. Zk. Gramatyki Współ. J. Pol. 2001–2013, 12lat i od 2013 nadal, 18rok)
Katedra Kultury Współczesnej - kier. Wojciech Tomasik
Katedra Literatury Powszechnej i Komparatystyki - kier. Lidia Wiśniewska 2001 nadal, 18rok

Katedra Stylistyki i Pragmatyki Językowej - kier.Małgorzata Święcicka 2001 nadal, 18rok
Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - kier. Danuta Jastrzębska-Golonka, dwukrotnie, kadencje niełączne, byli od 1990-?: Mieczysław Łojek, Bolesław Pękala, Franciszek Nowak, Danuta Jastrzębska-Golonka, Ewa Korzeniowska
Zakład Językoznawstwa Historycznego i Kulturowego - kier. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa 2014 nadal
Zakład Literatury Dawnej i Edytorstwa - kier. Ireneusz Szczukowski
Zakład Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej (XIX - XXI wiek) - kier. Robert Mielhorski 2014 nadal, byli Wojciech Gutowski 2001-2014, 13lat
Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce - kier. Ryszard Strzelecki 2004 nadal, 15rok, byli Mieczysław Jankowiak początek `90-2004, może 10lat

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Marek Zieliński - dyr., byli Włodzimierz Jastrzębski 1990, 1996-2003, 8lat, kadencje niełączne, Maksymilian Grzegorz 1990-1996, Janusz Ostoja-Zagórski 2002-2006, Zdzisław Biegański 2006-2013, Jacek Maciejewski 2013-2016

Katedra Archeologii i Cywilizacji Starożytnych - kier. Jacek Woźny, byli Janusz Ostoja-Zagórski 1995-b.długo (info. z 2006 lub później), najmniej 11lat
Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych XIX i XX wieku - kier. Kotowski Albert
Katedra Historii Średniowiecznej - kier. Jacek Maciejewski
Katedra Nauk Pomocniczych Historii i Historii Historiografii - kier. Nowakowski Tomasz
Zakład Dydaktyki Historii i Edukacji Europejskiej - kier. Zdzisław Biegański 2005 nadal, 14rok
Zakład Historii Najnowszej Polski - kier. Andrzej Zaćmiński
Zakład Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji - kier. Aleksander Lasik, były Adam Sudoł
Zakład Historii Nowożytnej - kier. Marek Zieliński
Zakład Historii Sztuki i Kultury - kier. Jankowski Aleksander

Instytut Nauk Politycznych

Jan Waskan - dyr., byli Andrzej Wojtas 1996-?, Tadeusz Godlewski 3 kadencje
Artur Laska - z-ca

Zakład Dziejów Polonii i Ruchów Migracyjnych - kier. Tadeusz Wolsza
Zakład Historii Myśli Politycznej i Ruchów Społecznych - kier. Jan Waskan
Zakład Polityki Zrównoważonego Rozwoju - kier. Andrzej Papuziński
Zakład Socjologii Polityki i Gospodarki - kier. Janusz Golinowski
Zakład Stosunków Międzynarodowych - kier. Maria Ewa Szatlach
Zakład Teorii Polityki - kier. Paweł Malendowicz
Zakład Współczesnych Systemów Politycznych - kier. Tomasz Kuczur

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

Jolanta Mędelska-Guz - dyr. 2002-2005, 2006 nadal, 16rok, kadencje niełączne, byli (Zakład od 1969-1992) Jerzy Konieczny, Michał Sidorenko, Władysław Nowacki, Stefan Grzybowski, Jan Wawrzyńczyk, Halina Bartwicka, Urszula Wójcicka (1 kadencja), Adam Bezwiński, Michalina Mirek,Urszula Wójcicka (2 kadencja), Jolanta Mędelska (obecny dyr., 1 kadencja), (Katedra 1992-1995, instytut 1995)Urszula Wójcicka 1992-2002, 10lat, 3 kadencja z niełącznych, łącznie niemniej niż 12lat, Joanna Mianowska 2005-2006
Michał Sobczak - z-ca
Ewa Fryska - z-ca

Katedra Badań nad Bałtycko–Słowiańskimi Kontaktami Językowymi - kier. Jolanta Mędelska-Guz 2002 nadal, 17rok
Katedra Językoznawstwa Angielskiego - kier. Maciej Widawski 2017 nadal (kier. Zk. Socjoling. i Leksykogr. 2007-2015), łącznie 10rok, byli Aleksandra Szwedka 1975-?
Zakład Języka i Kultury Arabskiej - kier. Jerzy Łacina 2013 nadal, byli Michał Moch 2008-2013
Zakład Lingwistyki Stosowanej - kier. Marek Marszałek
Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Angielskiego - kier. Wojciech Jasiakiewicz
Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej - kier. Beata Trojanowska może 2013 nadal, byliAnna Majmieskułow 1996-2003, 7lat, Adam Bezwiński 2003-2013, 10lat, zmiana ustawy
Joanna Mianowska - kier. (byłej) Katedra Badań nad Kulturą Rosji 2002-2013, 11lat
Zakład Onomastyki i Historii Języka Rosyjskiego - kier. Teresa Pluskota 2004 nadal, 15rok

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej - kier. Radosław Sajna 2017 nadal, byliElżbieta Laskowska 2001-może 2017, 16lat
Zakład Komunikacji Językowej i Dyskursu Medialnego - kier. Anna Bączkowska, byli Elżbieta Laskowska 2010-?
Zakład Komunikowania Politycznego i Badań nad Mediami - kier. Radosław Sajna 2018 nadal, byli Grażyna Sawicka 2010-może 2018

Katedra Germanistyki - kier. Elżbieta Nowikiewicz 2018 nadal, byli Marek Cieszkowski 2003-2018, 15lat (z-ca dyr. instyt. filologii germ. 1991, 2003-2006, kadencje niełączne)
Zakład Komunikacji Językowej - kier.Marek Cieszkowski 2007 nadal, 12rok
Zakład Kulturoznawstwa - kier. Monika Szczepaniak
Zakład Teorii Języka i Mediów - kier.

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Grzegorz Domek - dziekan
Katarzyna Chmielewska - pro
Mieczysław Cieszko - pro

Instytut Fizyki

Kazimierz Fabisiak - dyr
Angelika Baranowska- Łączkowska - z-ca

Zakład Fizyki Teoretycznej i Informatyki - kier. Angelika Baranowska- Łączkowska
Zakład Materiałów Optoelektronicznych - kier. Yuriy Zorenko 2013 nadal
Zakład Radiospektroskopii i Fizyki Węgla - kier. Kazimierz Fabisiak

Instytut Matematyki

Andrzej Prószyński - dyr., byli Zbigniew Grande 1980-1989, 1996-najmniej 2010, najmniej 23lat, Andrzej Prószyński 1989-1994, Jacek Jędrzejewski 1994-1996
Agnieszka Łukasiewicz - z-ca

(nakładanie się kadencji spowodowane zmianami organizacyjnymi opisanymi w źródle niedokładnie)
ZAKŁAD ALGEBRY I DYDAKTYKI MATEMATYKI - kier. Andrzej Prószyński (najpierw jako Zk. Algebry) 1988-najmniej 2010, 22lata, byli T.Jędryka 1981-1993, 12lat, S. Szymański 1993-2004, 11lat, W. Trochanowski 2004-2008, Z.Grande 2008-?
ZAKŁAD ANALIZY MATEMATYCZNEJ - kier.Zbigniew Grande 1981-1984, 1998-najmniej 2010 lub nadal, najmniej 15lat, byli Ślęzak 1984-1988, Jędryka 1988-1993, T.Natkaniec 1993-1998
ZAKŁAD INFORMATYKI - kier.Lech Górniewicz 2010 nadal, 9rok, byli M.Knopik 1993-1999, K.Banaszewski 1999-2004, W.Urbaniak 2004-2010
ZAKŁAD TOPOLOGII - kier. Marek Wójtowicz 2008 nadal, 11rok, byli A. Maliszewski 1998-2008, 10lat

Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej


Mariusz Kaczmarek - dyr., byli J. Kubik 1996-?
Grzegorz Zych - z-ca

Zakład Biomechaniki i Mechaniki Eksperymentalnej - kier.Mariusz Kaczmarek może 2001 nadal, 18rok
Zakład Mechaniki Materiałów Porowatych - kier. Mieczysław Cieszko
Zakład Mechatroniki - kier. Marek Macko
Zakład Systemów Baz Danych i Inteligencji Obliczeniowej - kier.Piotr Prokopowicz może 2001 nadal, 18rok
Zakład Teleinformatyki - kier. Dariusz Mikołajewski może 2001 nadal, 18rok

Instytut Techniki

Bogusław Czupryński  - dyr., byli Arnolda Wilczyński wieloletni
Zbigniew Dziamski - z-ca

Zakładu Chemii i Technologii Poliuretanów - kier. Joanna Paciorek-Sadowska
Zakład Informatyki - kier. Jacek Czerniak
Zakład Inżynierii Materiałowej - kier. Piotr Rytlewski może 2006 nadal, 13rok
Zakład Konstrukcji Drewnianych - kier. Marek Kociszewski, byliArnold Wilczyński może 1991-2016, 25lat, Cezary Gozdecki
Zakład Podstaw Bioinżynierii Medycznej i Elektrotechniki - kier.Ryszard Uklejewski może 2006 nadal, 13rok
Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn - kier. Tadeusz Woźniak
Zakład Problemów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy - kier. Marek Gogolin

Wydział Nauk Przyrodniczych

Grzegorz Kłosowski - dziekan
Krystian Obolewski - pro
Magdalena Trojankiewicz - pro

Instytut Biologii Eksperymentalnej

Joanna Moraczewska - dyr., byli Jarosław Burczyk najmniej 2007-?
Dawid Mikulski - z-ca

Katedra Fizjologii i Toksykologii - kier.Jan Grajewski może 1991, na pewno 2003 nadal, najmniej 16rok
Katedra Genetyki - kier. Jarosław Burczyk 2001 nadal, 18rok
Zakład Biochemii i Biologii Komórki - kier.Joanna Moraczewska 2004 nadal, 15rok
Zakład Biotechnologii - kier. Grzegorz Kłosowski, byli Bogdan Sieliwanowicz 2008-2011
Zakład Immunobiologii - kier. Wiesław Krumrych najmniej 2014 nadal
Zakład Mikrobiologii - kier. Ewa Dembowska, byli Wojciech Donderski 2007-?

Instytut Biologii Środowiska

Barbara Kieliszewska-Rokicka - dyr., byli Aleksandr Kornak 1984-1991, 7lat, zmiana ustaw, Józef Banaszak 1991-wieloletni-może ponad 2009, około 18lat
Lucyna Twerd - z-ca

Katedra Ekologii - kier. Józef Banaszak możliwe b.długo
Katedra Mykologii i Mykoryzy - kier.Barbara Kieliszewska-Rokicka 2002 nadal, 17rok
Zakład Botaniki - kier.  Barbara Waldon-Rudzionek, byli Stanisław Balcerkiewicz 1993-1998,Adam Boratyński 1998-2012, 14lat, zmiana ustawy, Halina Ratyńska 2012-?
Zakład Hydrobiologii - kier. Krystian Obolewski
Zakład Karpologii - kier. Cezary Toma 2014 nadal

Katedra Biologii Ewolucyjnej - kier. Sławomir Kaczmarek

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Zygmunt Babiński - dziekan 2012 nadal
Mirosława Szark-Eckardt - pro
Michał Habel - pro

Instytut Geografii

Zbigniew Podgórski - dyr. 2014 nadal, byliAleksandra Kowalczyk 1995-2000, 2006-2007, kadencje niełączne,Z. Babiński 2000-2006, 2008-2012, 10lat, kadencje niełączne, Mirosław Więcław 2007-2008, 2012-2013, kadencje niełączne, Anna Dłużewska 2013-2014
Dawid Szatten - z-ca

Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych - kier.Zygmunt Babiński 1999 nadal z przerwami, nie więcej niż 17lat, byli M.Habe 2014-2016, H.Rabant 2016
Zakład Badań Historii Krajobrazu - kier. Z. Śnieszko 2004-?, 2014 nadal, kadencje niełączne, S.Lisicki 2007-?, A.Krupa 2012-?
Zakład Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu - kier. Zbigniew Podgórski 2014 nadal (w UMK kier. Zk. Geogr. Krajobr. z-ca i dyr. instytutu pomiędzy 1984-2013), byli A. Rachocki ?-1999, Krzysztof Błażejczyk 1999-2003, B. Sierecka-Nowakowska 2003-2004, Marek Matuszkiewicz 2007
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej - kier. Margarita Ilieva 2008 nadal, 11rok, byli W.Maik ?-1999, Zbigniewa Rykla 1999-2003, R.Dysarz 2003-2004, (Zk.Zrówno.Rozwoju) 2007-2008, Z Taylor 2004-2006, Roman Rudnicki 2006-?
Zakład Geografii Turystyki - kier. Anna Dłużewska 2012 nadal, byli A. Kowalczyk 2001-2007, Maria Dombrowicz 2007-2012
Anna Dłużewska - dziekan SWPR W-wa 2004-2011, 7lat, zmiana ustawy

Instytut Kultury Fizycznej

Mariusz Zasada - dyr. 2007-2013, 2016 nadal, 9rok, kadencje niełączne, byli Zbigniew Mroczyński 1994-2001, 7lat, Andrzej M. Michalski 2001-2005, Marek Napierała 2005-2007, Radosław Muszkieta 2013-2016, Wiesława Pilewska 2016
Wiesława Pilewska - z-ca

Zakład Anatomii i Biomechaniki - kier. Krzysztof Buśko
Zakład Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej - kier. Beata Augustyńska, byli Ryszard Paczuski może 1994-1999, Bogumiła Magdalena Chęsy (1999-2009), 10lat, Iza Iwan-Ziętek (2009-2010), Alicja Anna Kostencka  2010-?
Zakład Sportów Indywidualnych - kier. Mariusz Zasada
Zakład Sportów Zespołowych - kier. Marek Napierała może 2010 nadal, 9rok
Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego i Sportu - kier.

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Ewa Zwolińska - dziekan, byli E. Trempała 1969-1970, Jan Jakóbowski 1970-1975, 1979-1980, 6lat, kadencje niełączne, Henryk Kaja 1975-1979 (później Barbara Kaja), Zygmunt Wiatrowski 1980-1984, Eugeniusz Rogalski 1985-1987, Roman Ossowski 1987-1993, Juliusz Jundziłł 1993-1999, Barbara Kaja 1999-2003 (wcześniej Henryk Kaja, nepotyzm?),Ryszard Gerlach 2003-2012, 9lat, zmiana ustaw
Paweł Izdebski - pro
Iwona Mandrzejewska-Smól - pro
Anna Jakubowicz-Bryx - pro

Instytut Pedagogiki

Ryszard Gerlach  - dyr., byliZ. Wiatrowski 1978-może 1985, 7lat, Andrzej Tchorzewski 1998-może 2004, K. Jakubiak 2004-2008, Urszula Ostrowska 2008-?, Adam Marcinkowski
Helena Ostrowicka – z-ca 2013 nadal
Paweł Trzos - z-ca

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji - kier. Ewa Filipiak
Katedra Pedagogiki Muzyki - kier.Ewa  A. Zwolińska 2004 nadal, 15rok
Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej - kier. Roman Leppert 2014 nadal, byli Teresa Hejnicka-Bezwińska 1993-2014, 21lat
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Profilaktyki Społecznej - kier. Maria Deptuła może 1992 nadal, 27rok
Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki - kier. Ryszard Gerlach 1999, 20rok, byli Zygmunt Wiatrowski 1975-1999, 24lata
Zakład Filozofii Wychowania i Edukacji Obywatelskiej - kier. Piotr Kostyło 2012 nadal
Zakład Metodologii Badań i Studiów nad Dyskursem - kier. Helena Ostrowicka 2017 nadal
Zakład Myśli Społecznej i Edukacji Środowiskowej - kier.Mariusz Cichosz 2009 nadal, 10rok (kier. Zk. Pedag. Społ. 1997-1999)
Zakład Pedagogiki Specjalnej i Logopedii - kier. Dorota Podgórska-Jachnik 2014 nadal, byli Jan Pańczyk 2002-2004, Stanisław Kowalik 2004-2007, Małgorzata Karwowska 2007-2012, Aleksandra Zawiślak 2012, Ewa Binkuńska 2013-2014
Zakład Pedagogiki Społecznej - kier. Halina Guzy-Steinke, byliEdmund Trempał 1969-1998, 29lat, Krystyna Marzec-Holka 1998-?
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej - kier. Anna Jakubowicz-Bryx 1999-2003, (może 2014) 2017 nadal, kadencje niełączne, byli Krystyna Lenartowska 1973-?,Mieczysław Pączkowski 1977-1984, 7lat, Edmund Stucki 1984-1999, 15lat, Ryszard Parzęcki 2003-?, Ewa Zwolińska ?-może 2006, Renata Uzarska-Bielawska 2006-2014
(były współtworzący w/w) Zakład Wychowania Przedszkolnego - kier. Halina Jakubowicz `70-1981, Krystyna Żuchelkowska 1981-2014, 33lata
Zakład Socjologii Wychowania i Resocjalizacji - kier.Teresa Sołtysiak 1996 nadal, 23rok, byli E. Bielicki 1990-1996
Zakład Teorii i Historii Wychowania - kier. Ryszard Gerlach 2018 nadal, byli Miron Krawczyk 1974/75, Wiktor Frąckowiak 1975/76, Andrzej Tchorzewski 1976-2004, 28lat, Krzysztof Jakubiak 2004/5,Ewa Kubiak-Szymborska 2005-może 2018, 13lat
Adam Marcinkowski – kier. (byłej) Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa, dyr. instyt., prodziekan, rektor

Instytut Psychologii

Janusz Trempała - dyr. 2009 nadal, 10rok (wcześniej dziekanem był E.Trempała, nepotyzm?), byli (Zk.)Henryk Kaja 1971-1981, 10lat, R. Ossowski 1981-1996, (1996 instytut) Roman Ossowski 1996-2009, 13lat, zmiana ustaw (łącznie 28lat)(kier. Kat./Zk. Psych. Klin. CM Bydgoszcz 1997-2017, 20lat)
Małgorzata Basińska - z-ca
Alicja Malina - z-ca

Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka - kier.Janusz Trempała 1994 nadal, 23rok (z-ca dyr. 1995-2003, 8lat), byli Maria Tyszkowa 1989-1993
Zakład Metodologii Badań Społecznych - kier. Barbara Ciżkowicz może 2011 nadal
Zakład Psychologii Klinicznej - kier. Małgorzata Basińska, byli Małgorzata Kościelska 2000-?
Zakład Psychologii Ogólnej i Zdrowia - kier. Paweł Izdebski 2009 nadal, 10rok (od 1998 kier. pracowni), byli Roman Ossowski 1994-(zmiany nazw jednostek)-2016, 22lata
Zakład Psychologii Organizacji i Zarządzania - kier. Elżbieta Kasprzak może 2014 nadal
Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Młodzieżą - kier.Hanna Liberska 2007 nadal, 12rok, byli Stanisław Kowalik 1999-2004
(była) Katedra Psych. Wychow. - kier.Barbara Kaja 1994-2013, 19lat (kier. Zk. Psych. Henryk Kaja 1971-1981 (napotyzm?)
(była) Katedra Patol. i Rozw. Osob. - kier. H. Gasiul 1991-1999, 8lat
(były) Zk. Psych. Różnic Indyw. - kier. E. Ćwiok 1996-?, Paweł Izdebski 2009-?

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale