Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
14 obserwujących
185 notek
196k odsłon
2675 odsłon

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet JK Kielce (18)

Wykop Skomentuj2

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://www.salon24.pl/u/poznanie/907146,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1


Rektorzy:

Tadeusz Malinowski 1969–1972, Edmund Staszyński 1972–1981, 9lat, Henryk Jurkiewicz 1981–1984, Zdzisław Czarny 1984–1987, Mirosław Niziurski 1987–1990, Adam Kołątaj 1990–1996, Marian Koziej 1995–1996, Stanisław Cieśliński 1996–1999, Adam Massalski 1999–2005, Regina Reny 2005–2012, Jacek Semaniak 2012 nadal
Barbara Zbroińska - pro
Michał Arabski - pro
Monika Szpringer - pro
Stanisław Głuszek – pro

Wydział Humanistyczny

Janusz Detka - dziekan 2012 nadal, byliMichał Jaworski 1969-1974, 5lat, Zdzisław Adamczyk 1974-1978, 1982-1984, 6lat, 3 kadencje, niełączne, Jan Pacławski 1978-1982, Czesław Szczepańczyk 1984-1990, Józef Rurawski 1990-1996, Mieczysław B. Markowski 1996-2002, Regina Renz 2002-2005, Wiesław Caban 2005-2008, Jadwiga Muszyńska 2008-2012
Lidia Michalska - pro
Olga Dąbrowska-Cendrowska - pro
Marzena Marczewska - pro

Instytut Filologii Polskiej

Piotr Zbróg - dyr. 2012 nadal, byli Michał Jaworski 1969-?, Jan Pacławski, Zdzisław Adamczyk, Czesław Bartula, Ireneusz Bobrowski, Marek Ruszkowski, Marzena Marczewska, Barbara Greszczuk
Małgorzata Krzysztofik - z-ca
Marta Bolińska - z-ca

Zakład Komunikacji Językowej - kier. Piotr Zbróg
Zakład Polszczyzny Współczesnej i Historycznej - kier. Marek Ruszkowski
Zakład Historii Literatury i Teorii Literatury - kier. Beata Utkowska
Zakład Literatury XX i XXI wieku - kier. Mirosław Wójcik
Zakład Badań Kulturowych - kier. Zbigniew Trzaskowski
Zakład Edukacji Polonistycznej - kier. Roman Starz

Instytut Filologii Obcych

Jan Hajduk - dyr.
Magdalena Ożarska - z-ca
Hanna Mijas - z-ca

Zakład Literatury - kier.Ludmiła Szewczenko 2009 nadal, 10rok
Zakład Językoznawstwa - kier. Oleg Leszczak (Swietłana Leszczak pracuje w instytucie)
Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych - kier. Martyna Król-Kumor
Zakład Przekładoznawstwa - kier. Irina Oukhvanova
Zakład Badań Historyczno-Kulturowych - kier. Włodzimierz Batóg

Instytut Dziennikarstwa i Informacji

Tomasz Chrząstek - dyr., byli Zbigniew Góralski 1970-?, Adam Massalski ?-1989, Ewa Kubicka 1989-?, Mieczysł Adamczyk (1991), Urszula Jakubowska (1997), Tomasz Mielczarek (2009), Danuta Hombek, Stanisław Kondek, Tomasz Mielczarek ?-2012, kadencje niełączne, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk 2012-?
Tomasz Mielczarek - z-ca
Jolanta Kępa-Mętrak - z-ca

Zakład Medioznawstwa - Kierownik Tomasz Mielczarek
Zakład Historii Mediów - Kierownik Danuta Hombek
Zakład Dziennikarstwa - Kierownik Jolanta Chwastyk – Kowalczyk

Instytut Historii

Beata Wojciechowska - dyr. 2012 nadal, byli Zenon Guldon 1970-1974,Wacław Urban 1974-(Zk./Instyt. 1976)-1981, 7lat, Józef Ławnik 1981-1984, 1986-1988, kadencje niełączne, Stefan Iwaniak 1984-1986, Adam Massalski 1988-1996, 8lat, Wiesław Caban 1996-1999, 2001-2005, 7lat, kadencje niełączne, Jacek Wijaczka 1999-2001, Jadwiga Muszyńska 2005-2008, Waldemar Kowalski 2008-2012
Lucyna Kostuch - z-ca
Szymon Kazusek - z-ca

ZAKŁAD HISTORII STAROŻYTNEJ - Kierownik Tomasz Polański
ZAKŁAD HISTORII ŚREDNIOWIECZNEJ I NOWOŻYTNEJ (do końca XVIII w.) - Kierownik Waldemar Kowalski
ZAKŁAD HISTORII XIX STULECIA - Kierownik Stanisław Wiech
ZAKŁAD HISTORII POLSKI i POWSZECHNEJ 1918-1945 - Kierownik Marek Przeniosło
ZAKŁAD HISTORII PO 1945 - Kierownik Józef Smoliński
ZAKŁAD HISTORII KULTURY I NAUKI - Kierownik Anna Jabłońska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Barbara Gawdzik – dziekan 2016 nadal, byli Bazyli Bończak 1969–1972, Julian Bartosik 1972–1975, Zbigniew Dulewicz 1975–1978, Stanisław Cieśliński 1978–1982, zmiana ustaw, Jan Mityk 1982–1984, Marian Koziej 1984–1990, 1999–2002, 9lat, kadencje niełączne, Tadeusz Prucnal 1990–1996, Jerzy Leszek Olszewski 1996–1999, Wiesław Kaca 2002–2005, Bartłomiej Jaśkowski 2005–2010, Teodora Król 2010–2016
Dariusz Banaś - pro
Magdalena Chrapek - pro
Rafał Kozłowski - pro

Instytut Biologii

Grażyna Świderska-Kołacz - dyr. 2014 nadal, byli Jan Stanisławski 1973-(Zk./Instyt. 1974)-1977, Stanisław Cieśliński 1977-1978, 1987-1990, kadencje niełączne, Adam Kołątaj 1978-1984, Jan Gienc 1984-1987, Marian Schmidt 1990-1996,  Tadeusza Kudera 1996-1999, Marek Stachurski 1999-2006, 7lat, zmiana ustaw, Jan Pilarski 2006-2014
Michał Arabski - z-ca
Joanna Czerwik-Marcinkowska - z-ca
Halina Lisowska - z-ca

Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców - kier. Aleksander Szczurkowski
Zakład Biochemii i Genetyki - kier. Michał Arabski
Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej - kier. Teodora Król
Zakład Botaniki - kier. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska - kier. Waldemar Celary
Zakład Fizjologii Zwierząt - kier. Bożena Witek
Zakład Mikrobiologii - kier. Wiesław Kaca
Zakład Ochrony Przyrody i Fizjologii Roślin - kier. Rafał Podlaski
Zakład Radiobiologii i Immunologii - kier. Anna Lankoff
Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii - kier. Stanisław Huruk

Instytut Chemii

Sławomir Michałkiewicz - dyr., byli Beniamin Lenarcik 1971-(Zk./Instyt. 1975)-1984, 13lat, Tadeusz Latowski 1984-1987, Zdzisław Czerny 1987-1991, Józef Głowacki 1992-1994, Jan Myszko 1994-1997, Stanisław Hodorowicz 1997-2002, Zygfryd Witkiewicz 2002-najmniej 2009 może dłużej, 7lat, zmiana ustaw
Barbara Barszcz - z-ca
Marta Repelewicz - z-ca

Zakład Chemii Analitycznej - kier. Mieczysław Scendo
Zakład Chemii Fizycznej - kier. Andrzej Gierak, byli Piotr Słomkiewicz
Zakład Chemii Nieorganicznej - kier. Barbara Barszcz
Zakład Chemii Organicznej - kier. Barbara Gawdzik
Zakład Fizyki Chemicznej - kier. Piotr M. Słomkiewicz
Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska - kier. Agnieszka Gałuszka
Zakład Technologii Chemicznej - kier. Walentyna Zubkowa

Instytut Fizyki

Marek Pajek - dyr. 1999 nadal, 20rok, byli B. Bończak 1969-1971, A.S. Wroński 1971-1972, K. Małuszyńska 1972-1983, 11lat, Waldemar Soszka 1983-1984, Jacek Migdałek 1984-1985, Stefan Mróz 1985-1986, Marian Kargol 1986-1990, Kazimierz Dworecki 1990-1996, Janusz Braziewicz 1996-1999
Maciej Rybczyński - z-ca
Aldona Kubala-Kukuś - z-ca

Zakład Astrofizyki - kier. Maciej Rybczyński, byli może P.Flin
Zakład Fizyki Atomowej - kier. Marek Pajek najmniej 2001 nadal, 18rok
Zakład Fizyki Jądrowej - kier. Zbigniew Włodarczyk 1999 nadal, 20rok
Zakład Fizyki Komputerowej - kier. Wojciech Broniowski
Zakład Fizyki Medycznej - kier.Janusz Braziewicz może 2003 nadal, 16rok
Zakład Fizyki Molekularnej - kier. Jacek Semaniak może 2009 nadal, 10rok
Zakład Fizyki Teoretycznej - kier. Stanisław Mrówczyński
Zakład Informatyki - kier. może Mirosław Głowacki, byli A. Dziech 2002-?

Instytut Geografii

Tadeusz Ciupa - dyr. 2012 nadal, byli J. Stanisławski 1974-?, Henryk Jurkiewicz 1981-1992, 11lat, Bartłomiej Jaśkowski 1992-2005, 13lat, Henryk T. Mitosek 2005-2008, Michał Gruszczyński 2008-2009, Wioletta Kamińska 2009-2012
Roman Suligowski - z-ca
Mirosław Mularczyk - z-ca

Zakład Hydrologii i Geoinformacji - kier. Tadeusz Ciupa
Zakład Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska - kier. Tomasz Kalicki
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej - kier. Wioletta Kamińska
Zakład Badań Regionalnych I Gospodarki Przestrzennej - kier. Ewa Nowak
Zakład Turystyki i Dydaktyki Geografii - kier. może Waldemar Cudny
Zakład Geoturystyki i Geologii Środowiskowej - kier. Maria Górska-Zabielska

Instytut Matematyki

Grzegorz Łysik - dyr., byli Zbigniew Wieczorek 1969-1972, Adam Uziembło 1972-1974, Zbigniew Dulewicz może przed 1976-1988, 12lat, Ryszard Mazur 1988-1992, Gustaw Treliński 1992-2002, 10lat, Adam Idzik 2002-najmniej 2013, najmniej 11lat, zmiana ustawy
Elżbieta Zając - z-ca
Szymon Walczak - z-ca

Zakład Algebry, Geometrii i Topologii - Kierownik Taras Banakh
Zakład Analizy Matematycznej - Kierownik Andrzej Chrzęszczyk, byli W.Piechocki najmniej 1976-?
Zakład Matematyki Stosowanej i Probabilistyki - Kierownik Roman Bobryk

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska - kier. Marek Jóźwiak może 1999 nadal, 20rok
ZAKŁAD BIOGEOCHEMII EKOSYSTEMÓW LĄDOWYCH - kier. Wiłkomirski Bogusław
ZAKŁAD GEOEKOLOGII I MONITORINGU ŚRODOWISKA - kier. Jóźwiak Marek

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Marianna Janion – dziekan 2016 nadal, byli Waldemar Dutkiewicz 2001–2007, zmiana ustawy (dziekan 1987-1989, 1996-?, kadencje niełączne),Stanisław Głuszek 2007–2016, 9lat
Dorota Kozieł - pro
Przemysław Wolak - pro
Grażyna Nowak – Starz - pro

Instytut Nauk Medycznych

Beata Kręcisz - dyr.
Renata Stępień - z-ca
Marcin Sadowski - z-ca

Zakład Anatomii - kier. Tadeusz Kuder
Zakład Fizjologii i Patofizjologii - kier. Anna Polewczyk
Zakład Mikrobiologii i Immunologii - kier. Robert Bucki
Zakład Immunologii Klinicznej - kier. Marcin Pasiarski
Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego - kier. Stanisław Głuszek
Zakład Dermatologii i Kosmetologii - kier. Beata Kręcisz
Zakład Farmakologii i Toksykologii - kier. Ewa Orlewska
Zakład Patologii - kier. Anna Nasierowska-Guttmejer
Zakład Medycyny Rodzinnej i Geriatrii - kier. Andrzej Jaroszyński

Instytut Fizjoterapii

Zbigniew Śliwiński - dyr.
Dorota Rębak - z-ca
Małgorzata Markowska - z-ca

Zakład Patobiomechaniki - kier. Andrzej Rydzewski
Zakład Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Kinezyterapii - kier. Piotr Sobolewski
Zakład Medycyny Fizykalnej - kier. Włodzisław Kuliński
Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu - kier. Ireneusz Kotela
Zakład Terapii Manualnej - kier. Zbigniew Śliwiński
Zakład Posturologii, Rehabilitacji Narządu Słuchu i Równowagi - kier. Jacek Wilczyński

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

Grażyna Rydzewska - dyr.
Grażyna Wiraszka - z-ca
Małgorzata Kaczmarczyk - z-ca

Zakład Profilaktyki Chorób Przewodu Pokarmowego - kier. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska
Zakład Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Pielęgniarstwa Internistycznego - kier. Marianna Janion
Zakład Pediatrii, Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Społecznego - kier. Mieczysław Szalecki
Zakład Perinatologii i Pielęgniarstwa  Ginekologiczno-Położniczego - kier. Marek Sikorski
Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie - kier. Wojciech Rokita
Zakład Onkologii i Pielęgniarstwa Onkologicznego - kier. Maciej Kielar
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego - kier. Mariusz Bidziński

Instytut Zdrowia Publicznego

Edyta Suliga - dyr.
Edyta Naszydłowska - z-ca
Halina Król - z-ca

Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia - kier. Beata Wożakowska-Kapłon
Zakład Profilaktyki Społecznej - kier. Monika Szpringer
Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów - kier. Stanisław Góźdź
Zakład Badań Wieku Rozwojowego - kier. Grażyna Nowak-Starz
Zakład Medycyny Ratunkowej - kier. Siergiej Pańko
Zakład Żywienia i Dietetyki - kier. Edyta Suliga

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Sławomir Koziej – dziekan 2012 nadal (Marian Koziej dziekan wydz. Mat-przyr.), byli Tadeusz Wróbel 1969–1971, Ryszard Radwiłowicz 1971–1973, Józef Mróżkiewicz 1973–1975, Zenon Chróściel 1975–1984, 9lat, zmiana ustaw, Witold Dobrołowicz 1984–1985, Włodzimierz Goriszowski 1986–1987, Waldemar Dutkiewicz 1987–1990, 1996–2002, 9lat, 3 kadencje, niełączne, Józef Grzywna 1990–1993, Andrzej Jopkiewicz 1993–1996, Zdzisław Ratajek 2002–2008, Marek Kątny 2008–2012
Urszula Ślusarczyk - pro
Jacek Szkurłat - pro

Instytutu Edukacji Szkolnej

Mirosław Babiarz - dyr.
Małgorzata Kwaśniewska - z-ca
Anna Wileczek - z-ca

Zakład Auksologii - kier.
Zakład Podstaw Dydaktyki - kier. Małgorzata Przeniosło
Zakład Edukacji przez Media i Sztukę - kier. Sławomir Koziej
Zakład Edukacji Języka i Literatury - kier.
Zakład Wczesnej Edukacji - kier. Jolanta Szempruch
Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka - kier. Mirosław Babiarz

Instytutu Edukacji Muzycznej

Jerzy Mądrawski - dyr. 2002-2005, 2008 nadal, 14rok, kadencje niełączne, byli Jadwiga Farbisz 1970 (wieloletni z-ca. dyr.),Mirosław Niziurski 1971-1993, 1996-2002, 28lata, kadencje niełączne, Danuta Sławiec - Domagała 1993-1996, Maria Kaczmarkiewicz 2005-2008
Ewa Parkita - z-ca
Marek Kawiorski - z-ca

ZAKŁAD DYRYGOWANIA, PROWADZENIA ZESPOŁÓW I EMISJI GŁOSU - Kierownik Janusz Król (prorektor 1999-2005, 2008-?, ponad 6lat, 3 kadencje, niełączne)
ZAKŁAD HISTORII, TEORII I EDUKACJI MUZYCZNEJ - Kierownik Wiktor Łyjak
ZAKŁAD PRAKTYKI INSTRUMENTALNEJ - Kierownik Jerzy Mądrawski

Instytutu Pedagogiki i Psychologii

Agata Chabior - dyr.
Anna Róg - z-ca
Małgorzata Stawiak-Ososińska - z-ca

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań - kier. Justyna Dobrołowicz
Zakład Pedagogiki Pracy, Pedeutologii i Kształcenia Ustawicznego - kier. Wanda Dróżka
Zakład Pedagogiki Społecznej - kier. Bożena Matyjas
Zakład Pedagogiki Zdrowia i Kultury Fizycznej - kier. Bożena Zawadzka
Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - kier. Anna Kieszkowska
Zakład Psychologii - kier. Irena Pufal-Struzik
Zakład Socjologii i Pracy Socjalnej - kier. Halina Mielicka-Pawłowska

Instytutu Sztuk Pięknych

Katarzyna Ziołowicz - dyr.
Małgorzata Bielecka - z-ca
Maciej Zdanowicz  - z-ca

Zakład Malarstwa i Rzeźby - kierownik Małgorzata Bielecka, byli Halina Stawowy-Dombrowska
Zakład Grafiki i Rysunku - kierownik Władysław Szczepański
Zakład Nowych Mediów - kierownik Ryszard Ługowski
Zakład Wzornictwa - kierownik Tomasz Sikorski
Zakład Historii i Teorii Sztuki - kierownik Wiesław Łuczaj

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

Jerzy Jaskiernia - dziekan 2018 nadal, byli Ryszard M. Czarny 1993-1996, Henryk  Pałaszewski 1996-1999, Zdobysław Kuleszyński 1999-2002, Antoni Malinowski 2002-2004, Zbigniew Gazda 2005-2012, Wojciech Saletra 2012-2017
Magdalena Molendowska - pro
Grzegorz Rdzanek - pro
Joanna Grzela - pro

Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa

Agnieszka Kasińska-Metryka - dyr.
Tomasz Jarocki - z-ca
Witold Sokała - z-ca

Zakład Historii i Administracji Bezpieczeństwa - Kierownik Wojciech Saletra
Zakład Stosunków Międzynarodowych i Integracji Europejskiej - Kierownik Kazimierz Kik
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego - Kierownik Paweł Soroka
Zakład Teorii Polityki i Komunikacji Społecznej - Kierownik Agnieszka Kasińska-Metryka
Zakład Cywilizacji Europejskiej - Kierownik Wojciech Kaute

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

Marek Leszczyński - dyr.
Piotr Misztal - z-ca
Hubert Kaczmarczyk - z-ca

Zakład Mikroekonomii - Kierownik Mieczysław Poborski
Zakład Makroekonomii i Finansów - Kierownik Marek Leszczyński
Zakład Statystyki i Ekonometrii - Kierownik Jarosław Jelejko
Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji - Kierownik Andrzej Pawlik
Zakład Samorządu Terytorialnego - Kierownik Piotr Bury
Zakład Historii Myśli Społeczno- Gospodarczej - Kierownik Jerzy Szczepański
Zakład Ekonomii Międzynarodowej - Kierownik Piotr Misztal
Zakład Prawa Karnego Skarbowegbo - Kierownik Grzegorz Skowronek
Zakład Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego - Kierownik Jerzy Jaskiernia
Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji - Kierownik Piotr Ruczkowski
Zakład Prawa Gospodarczego i Finansowego - Kierownik Leszek Bielecki
Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki - Kierownik Leszek Wieczorek
Zakład Historii, Filozofii i Teorii Prawa - Kierownik Jarosław Reszczyński
Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Pracy - Kierownik Janusz Gajda
Zakład Polityki Gospodarczej i Systemów Bankowych - Kierownik Ireneusz Kraś

Instytut Zarządzania

Jarosław Prońko - dyr., byliZbigniew Olesiński 1999-2008, 9lat, zmiana ustawy, Zenon Zamiar 2008-2009,Andrzej Szplit 2009-2016 (z-ca dyr. 1999-2009, 10lat)
Paweł Górski - z-ca
Izabela Konieczna - z-ca

Zakład Zarządzania Strategicznego - Kierownik Jarosław Karpacz
Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji - Kierownik Andrzej Szplit
Zakład Metod Jakościowych i Ilościowych w Zarządzaniu - Kierownik Wasyl Jelejko
Zakład Logistyki - Kierownik Jarosław Prońko
Zakład Zarządzania Finansami - Kierownik Barbara Zbroińska
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem - Kierownik Anna Wójcik – Karpacz (Jarosław Karpacz kier. sąsiedniego zakładu)
Zakład Rachunkowości – Kierownik Petro Garasyim
Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Kierownik Agata Pierścieniak

Katedra Krajów Europy Północnej - kier. Krzysztof Kubiak może 2010 nadal, 9rok

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale