Holistyczne widzenie świata
Uchwyć ukryte dla oczu.
26 obserwujących
6652 notki
310k odsłon
  90   0

Teoria inspiracji poznawczej

Poniższa praca jest przykładem wyniku moich badań. W tym temacie zbierałam wglądy przez kilka lat w formie błysków (opublikowanych na tym blogu). Gdy mój umysł dojrzał do tematu mogłam z zebranych danych wyciągnąć sedno i skonstruować definicje. Postulaty są bieżącą formą zgromadzonych błysków, uaktualnioną przez mój bieżący umysł, który cały czas się rozwija.

Inspiracja w sztuce podlega innym uwarunkowaniom, nie mam doświadczeń w tym zakresie.


DEFINICJE:

Inspiracja to - odpowiedź umysłu na grupę bodźców poznawczych ukierunkowujących i aktywizujących procesy twórcze.

Natchnienie to - strumień inspiracji.

Twórczość poznawcza to - proces umysłowy prowadzący do kreacji nowych reprezentacji umysłowych.

Wartość inspiracji to - potencjał ilościowy i jakościowy inspiracji.

Potencjał ilościowy inspiracji to - zbiór wykreowanych treści.

Potencjał jakościowy inspiracji to - pojemność definicyjna wykreowanych teorii.

Umysł twórczy to - stan umysłu, który umożliwia kreację.

Próg poznawczy to - blokada poznawcza wynikająca z braku ukierunkowanej sieci skojarzeń.

Pokonanie progu poznawczego to - przesunięcie poznawcze w odsłonięty obszar badań.

Przesunięcie poznawcze to - otwarcie nowej sieci skojarzeń w procesach tworzenia.

Zasianie nowych skojarzeń to - wprowadzenie do pamięci roboczej i podświadomości pojęć, które chcemy badać.

Skojarzenia ciężkie - uwalniają procesy twórcze na dużych, wielopoziomowych sieciach skojarzeń.

Skojarzenia lekkie - aktywizują posiadane reprezentacje umysłowe.

Aktywna sieć skojarzeń - wzbudzona sieć skojarzeń w swojej części świadomej i podświadomej. Ona stanowi fundament tworzenia nowych treści.

Fundament poznawczy - posiadane wcześniej treści poznawcze w stanie potencjału twórczego.

Aktywacja sieci skojarzeń - wzbudzenie sieci skojarzeń przez grupę bodźców poznawczych.

Inspiracja definicyjna - formacja używanej przez podświadomość definicji nowego dla świadomości pojęcia.

Inspiracja opisowa - formacja charakterystyki nowego dla świadomości pojęcia.

Inspiracja obrazowa - formacja reprezentacji dla danych pobranych przez zmysły.

Inspiracja strukturalna - wbudowywanie aktywnych definicji w struktury poznawcze.

Domknięcie poznawcze małe to - wypełnienie luki poznawczej.

Domknięcie poznawcze duże to - dopełnienie sieci skojarzeń w badanym zagadnieniu. Duże domknięcie poznawcze może mieć kilka stopni, nie zamyka n trwałe procesu twórczego tylko wyczerpuje bieżący potencjał.

Luka poznawcza - Brak definicji pojęć sąsiadujących w badanej sieci skojarzeń.

Środowisko sprzyjające - środowisko wzbudzające ukierunkowane procesy twórcze.

Środowisko blokujące - środowisko blokujące ukierunkowane procesy twórcze. Stany emocjonalne są jego częścią.

Klucz inspiracyjny - kilka pojęć, na bazie których budujemy nowe skojarzenia.

Tendencja twórcza - chwilowa aktywność we wzbudzonej sieci skojarzeń.

Hibernacja inspiracji - przerwa potrzebna do odbudowania zasobów, w hibernację trzeba się wprowadzić, zostawić nierozwiązane problemy, otwarte pytania, luki poznawcze.

Głód poznawczy - ewolucyjne narzędzie zmuszające do poszukiwania znaczeń. Energię czerpie z ciekawości.

Zasiewanie potrzeby poznawczej - wchodzenie w nowe, zmiana środowiska na różnych poziomach, stawianie pytań, formułowanie zaskakujących związków frazeologicznych (np. pustynia znaczeń, ulewa znaczeń, mżawka znaczeń, żałoba poznawcza). Taki związek wymusza próbę zdefiniowania go (nie posiadamy dla niego definicji w pamięci), a to stanowi trening w definiowaniu nowych pojęć przydatny w działalności naukowej.

Uczenie sieci neuronalnej tworzenia ukierunkowanego. - Tworzenie składa się z dwóch procesów: chwytania pojawiających się na granicy świadomości treści, wymagającego ciszy myślowej oraz dopełniającego do całości tworzenia. Chwytamy strzęp myśli, często bez znaczenia dla naszego świadomego umysłu. Schwytany strzęp jest poznawczo inspirujący, otwiera przepływ, musimy nauczyć się ten przepływ wzbudzać i za nim podążać.

POSTULATY

1. Nie inspirują nas ludzie o podobnych poglądach, tylko ci, którzy robią wyłom w naszym obrazie świata, swoimi słowami tworzą niespójność w naszej wiedzy. Takich ludzi unikamy, bo są przyczyną dyskomfortu.

2. Najczęstszą inspiracją moich refleksji są błędy innych ludzi. Ujmuję myśl z perspektywy holistycznej

poprawiam błędy zgodnie ze strukturami mojej wiedzy.

3. Inspiracja pojawia się wtedy, gdy schodzimy z utartej drogi i interesujemy się otoczeniem. Jakość inspiracji zależy od naszego intelektu. Geniusz nawet w kałuży błota zobaczy ukrytą zasadę.

4. Działamy skojarzeniowo. Mamy dwa zasoby wiedzy: jawną i niejawną, ukrytą w podświadomości. Korzystania z wiedzy niejawnej możemy się nauczyć. Z niej czerpie intuicja i natchnienie.

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale