To i owo
Przez poznanie do poznania...
12 obserwujących
440 notek
141k odsłon
286 odsłon

Anomia Totalnej Opozycji….

Wykop Skomentuj10

Anomia Totalnej Opozycji….

Definicja pojęcia anomii jest równoznaczna z brakiem norm społecznych lub ich zaniku. Anomia to stan świadomości jednostki, polegający na odrzuceniu pewnych przyjętych wartości oraz zastąpieniu ich poprzez chaotycznie skonstruowane popędy. Jedyny popęd Totalnej Opozycji sprowadza się do hasła: „żeby było tak jak było”...

Całkowicie wyzbyli się poczucia wspólnoty ze społeczeństwem polskim oraz nie czują odpowiedzialności i jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Polaków . Głównym uczuciem, przejawiającym się w procesie myślowym opozycji jest egoizm, objawiający się skupieniem przede wszystkim na własnych interesach oraz przeświadczeniu o nieistnieniu konieczności odpowiadania przed kimkolwiek.

W klasycznym ujęciu, zdefiniowanym przez Emile'a Durkheima, anomia społeczna to sytuacja, w której jednostki w ogromnej skali przestają odróżniać zachowania dobre i poprawne społecznie od tych złych. To objaw postępującego kryzysu moralnego. Nie ma żadnych zasad...

W przypadku Totalnej Opozycji w Polsce anomia przechodzi w dewiacje związane z atakiem na polskość, Kościół, rodzinę. W definicji klasycznej Durkheima tego nie ma...

Według Roberta Mertona społeczeństwo wykształciło w sobie pięć typów reakcji na pojawianie się zjawiska anomii.

Pierwsza z nich, konformizm, jest jednocześnie jedyna reakcją niedewiacyjną. Jest ona także najbardziej rozpowszechniona i najczęściej występująca wśród populacji na świecie. Polega ona bowiem, w dużym uproszczeniu, na zaakceptowaniu pewnych celów oraz środków do niech prowadzących. Konformizm jest przejawem zachowania typowego dla jednostek, nawet wskazane jest, aby takie formy postępowania dominowały, gdyż, w przeciwnym wypadku, system społeczny mógłby być zagrożony i przestał właściwie funkcjonować.

Drugi typ reakcji, czyli innowacja, to proces dążenia do osiągnięcia kulturowych celów poprzez wybieranie niedozwolonych lub nielegalnych środków. Oznacza ona w zasadzie, iż jednostka nie przeszła w pełni procesu socjalizacji. Innowacja...

Innowacja jest elementem wspólnym wszystkich klas społecznych, dotyka także instytucje czy przedsiębiorstwa międzynarodowe. Jednakże największa tendencja do zachowań innowacyjnych nadal jest domeną niższych warstw społecznych, czyli najmniej spójnych zbiorowości pod względem strukturalnym.

Rytualizm z kolei polega w głównej mierze na odrzuceniu celów, małej ambicji jednostki, nieustannym zaniżaniu własnych poziomów i standardów. Jego przejawami są rutynowe zachowania oraz nadmierna eksploatacja teorii konformistycznej. Wszystkie te działania mają na celu zredukowanie pojawiającego się poczucia zagrożenia. Kolejna forma, czyli wycofanie, odrzuca wszelkie cele oraz środki służące do ich osiągnięcia oraz budowanie ośrodka życiowego poza społecznością. Jako przykład należy podać narkomanów, alkoholików lub włóczęgów. Ostatnia reakcja, bunt, jest obrazowana przez całkowite odrzucenie norm, wartości oraz środków. Jednocześnie powstaje chęć wykreowania nowego systemu wartości.

Anomia Totalnej Opozycji osłabia jakość życia politycznego w Polsce…

Ma to wpływ na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą w Polsce. Tylko silne przywództwo Jarosława Kaczyńskiego i mądrość Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Premiera RP Mateusza Morawieckiego et consortes są zaporą przeciwko anomii….

W każdej partii politycznej są ludzie którzy jej ulegają...Złe wzorce z PRL-u przeszły na wielu działaczy solidarnościowej opozycji..

Polityka to moneta, która ma rewers i awers...Jedni idą do polityki, żeby rozwiązywać problemy obywateli, inni idą po pieniądze i zaszczyty, są jeszcze tacy którzy uważają, że władza jest największym afrodyzjakiem…

Wielu polityków jest gotowych zrobić każde najgorsze świństwo. Niebywałym faktem jest szerząca się w Polsce ojkofobia i ksenofilia.

Opozycja dopóki nie wyleczy się powinna być poddana dalszej kwarantannie…

Wyborcy powinni dać szanse na dalsze rządy Dobrej Zmiany, taka sytuacja może się nie powtórzyć.

 Tym razem rząd będzie mógł zrealizować potrzebne Polsce inwestycje….

Wykop Skomentuj10
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo