21 obserwujących
143 notki
53k odsłony
  991   0

Konklawe, co jest Prawdą ?

W 1958 roku, kiedy kardynałowie zamknięci w Kaplicy Sykstyńskie wybierali papieża, zaczęły się dziać tajemnicze zdarzenia. W trzecim głosowaniu kard. Siri, według źródeł FBI, uzyskał niezbędną liczbę głosów i został wybrany papieżem o imieniu Benedykt XVII.Bia­ły dym wydobył się z komina Kaplicy Sykstyńskiej, by powiadomić wiernych, że mają nowego papieża. Wiadomość została podana przez Radio Watykańskie o godzinie 18:00. Spiker oznajmił: „Dym jest bia­ły/.../ Nie ma żadnych wątpliwości. Papież został wybrany”.

Ale nowy papież nie ukazał się w oknie. Powstało pytanie, czy dym był biały czy... szary? Aby rozproszyć tego rodzaju wątpliwości Mon­signor Santaro, sekretarz konklawe poinformował prasę, że dym rze­czywiście był biały i że nowy papież został wybrany. Oczekiwanie przedłużało się. Wieczorem Radio Watykan podało, że wyniki głoso­wania pozostają niepewne. 27 października 1958 roku w gazecie „The Houston Post” pojawił się na pierwszej stronie nagłówek: „Kardyna­łowie nie zdołali w czterech głosowaniach wybrać papieża. Zamiesza­nie ze znakami dymnymi źródłem fałszywych doniesień”.

Tym razem jednak „doniesienia” medialne były prawdziwe. W czwartym głosowaniu, według wywiadowczych danych FBI, Siri powtórnie uzyskał konieczną ilość głosów i został najwyższym kapłanem Kościoła katolickiego.Ale francuscy kardynałowie unie­ważnili ten wybór twierdząc, że taka elekcja wywoła powszechne roz­ruchy i zabójstwa kilku wybitnych biskupów zza żelaznej kurtyny. Kardynałowie skłaniali się do wyboru kardynała Frederico Tedeschi­niego, jako „przejściowego” papieża, ale Tedeschini był zbyt chory, aby objąć urząd.

Ostatecznie trzeciego dnia Roncalli uzyskał konieczne wsparcie, aby zostać papieżem Janem XXIII6.

6            Paul L. Williams: „The Vatican Exposed”, op. cit.Przekład dla au­tora – Radosław Groszek. Do sprawy wyboru kard. Siriego na papieża w 1958 r. powracamy w to­mie II w kontekście Trzeciej tajemnicy fatimskiej w pracy Gary Giuffre „The Plot Against the Pope; Cout de’taf in the Conclave 1958.” /Spisek przeciwko papieżowi: pucz na konklawe 1958/.

Paul Williams w przypisach do swojej książki podał źródła tych infor­macji. My zamieszczamy je w tekście głównym:

1. Department of State confidential biography, „John XXIII”. Data 15 sporządzenia – brak daty.Data odtajnienia: luty 1974 r.

2. Department of State: tajna depesza „John XXIII”.Data sporządzenia: 20 XI 1958. Odtajnione: 11 XI 1974.

3. Department of State: tajne akta „Cardinal Siri”.Data sporządzenia 10 X IV 1961. Odtajnione: 28 [?]1994 r.

4. Mauro Manhattan: „Morderstwo w Watykanie”/Murder of Vatican/ str. 31.

5. John Cooney: „Amerykański papież” /The American Pope/, str. 259

6. Treść wiadomości z „London Tablet” z 1 stycznia 1958 r.

7. Gazeta „Houston Post” 27 X 1958.

Zeznania amerykańskiego doradcy FBI potwierdzają w oparciu o mate­riały wywiadowcze, wybór kardynała Siri i obrane przez niego imię papie­skie: Benedykt XVII. Potwierdza on doniesienia innych osób, m.in. z Waty­kanu, że kardynał Siri, wtedy już papież Benedykt XVII, został zmuszony do rezygnacji pod presją sitwy francuskich, masońskich modernistów – konspi­ratorów pod wpływem ich brutalnych gróźb.

Ostatecznie, jeśli dane wywiadowcze FBI i pozostałe relacje są praw­dziwe, to późniejszy wybór Angelo Roncalliego /„Jana XXIII”/ był absolut­nie nieważny, bezprawny!

Dodajmy, że elekcja kardynała Giuseppe Siri nie jest tematem ksią­żki Paula Williamsa. To tylko niewielki wątek jego pracy. Autor odnosił się po­nadto tylko do kwestii wiarygodności dokumentów.

Kardynał Siri – piąty papież w XX wieku,musiał zrezygnować również dlatego, że francuscy kardynałowie – wolnomularze zagrozili schizmą, wyj­ściem z Kościoła rzymsko – katolickiego. Podobno Siri, głęboko wstrząśnięty brutalnością tych gróźb ostatecznie odpowiedział: „Jeśli mnie nie chcecie, wy­bierzcie kogoś innego”.

Tym krótkim stwierdzeniem, przyjętym powszechnie jako kapitulacja, abdykacja , otwarto wrota koszmarowi późniejszego neo-Kościoła.

Tym samym jeszcze raz potwierdziła się przepowiednia Matki Bo­żej Fa­timskiej i jej polecenie dane siostrze Łucji, aby Trzecia Tajemnica Fatimska została ujawniona w /około/ 1960 roku. Na pytania, dlaczego akurat w 1960 roku, siostra Łucja nie mogła dać przekonującej odpowiedzi, mówiąc: „Bo Ona tak chce”. Ale „Ona” dobrze wiedziała, czego chce. Ostrzegała przed nadchodzącym huraganem „Vaticanum II”, przed zamachami na wolne wy­bory papieży. Bo tak jak Jan XXIII i Paweł VI byli „francuskimi”, „amery­kańskimi papieżami”, to podobnie, a jeszcze nawet bardziej „amerykańskim” papieżem okazał się Jan Paweł II, wybrany pod presją żydowskiego lobby z Bnai Brith, którego widzialnym reprezentantem był osławiony Zbigniew Brzeziński, co szerzej przedstawiłem w „Nowotworach Watykanu”.

Kiedy tak naprawdę został wybrany papieżem kardynał Tedeschini? Zarówno P. Williams jak i Scortesco, który potwierdził to na piśmie, wybo­ru Tedeschiniego dokonano po trzecim lub czwartym głosowaniu, w którym obrano Siriego. Tedeschini został wybrany i podobnie jak Siri, zmuszony do rezygnacji pod presją podobnych gróźb, szantażu, etc.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale