Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska
545
BLOG

Czy Polska powinna się zbroić na wypadek ataku ze wschodu?

Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska Polityka Obserwuj notkę 0

W krajach o rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim think tanki i akademicy biorą aktywny udział w inspiracji narodowej strategii obronnej. Zespół ds. bezpieczeństwa narodowego CAFR ma ambicję zainicjować podobną dyskusję.

Częściowe wycofanie sił amerykańskich z Europy oraz zbrojenia Rosji to szczególne przesłanki, żeby zastanowić się na ile zmienia się otoczenie geopolityczne Polski. Czy wobec tego istnieje potrzeba aktualizacji dotychczasowych założeń polskiej strategii bezpieczeństwa i strategii obronnej? Prezentację na ten temat wygłosi Jacek Bartosiak.

Po prezentacji plan prac nad projektem pt. "Koncepcja wojny obronnej na kierunku wschodnim" przedstawi Tomasz Szatkowski.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 czerwca w siedzibie Fundacji Republikańskiej (Warszawa, ul. Kopernika 30/421, IV piętro) o godz. 19.00.

Serdecznie zapraszamy!
_

mec. Jacek Bartosiak - adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie w Cambrigde oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Floryda. Wspólnik w kancelarii adwokackiej Barański i Bartosiak. Ekspert zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego CAFR.

Tomasz Szatkowski - prawnik i absolwent Wydziału Studiów Wojennych King´s College London. Pracował na stanowiskach kierowniczych m.in. w KPRM, Bumarze sp. z o.o. oraz TVP S.A. Ekspert zespołu ds. bezpieczeństwa narodowego CAFR.

Idea Państwo polskie nie spełnia swojej roli. Jest słabe, nierządne, skorumpowane. Dlaczego? Ponieważ brakuje w Polsce narzędzi niezbędnych do skutecznego rządzenia, a życie publiczne jest skolonizowane przez osoby i grupy działające przede wszystkim we własnym - a nie wspólnym - interesie. Aby zmienić ten stan rzeczy, potrzebne jest, z jednej strony, odbudowanie etosu służby publicznej. Z drugiej strony, należy dostarczyć politykom wiedzy o tym, jak skutecznie rządzić. Jesteśmy przekonani, że republikanizm, jednocześnie nawiązujący do najlepszej polskiej tradycji i wykraczający poza partyjne interesy i ideologiczne spory, jest odpowiedzią na oba te wyzwania. Republika (rzeczpospolita) to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. Przeczytaj manifest ideowy Jesteśmy republikanami Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska jest pierwszą z tworzonych przez nas instytucji obywatelskich. Zostala powołana w październiku 2009 roku, a oficjalna inauguracja działalności Fundacji miała miejsce na I Kongresie Republikańskim w Warszawie, 14 listopada 2009 roku. Prowadzi pracę formacyjną wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego - wychowywania obywateli. Ponadto zajmuje się działalnością typu "think tank". W końcu, Fundacja Republikańska stanowi zaplecze intelektualne dla działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Fundacja Republikańska dysponować będzie zapleczem instytucjonalnym, logistycznym i finansowym dla wielu projektów realizowanych przez ogólnopolskie środowisko republikańskie. Wraz ze Stowarzyszeniem Republikanie.org stanowić będzie bazę dla integracji i współpracy różnych instytucji obywatelskich, które działają zgodnie z zasadami określonymi w manifeście republikańskim i realizują cele statutowe Fundacji i Stowarzyszenia. Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej (CAFR) to niezależny ośrodek badawczy, legislacyjny i edukacyjny powołany przez Fundację Republikańską. Działa na rzecz poprawy jakości polityk publicznych realizowanych w Polsce i Unii Europejskiej poprzez prowadzenie badań naukowych, monitoring działań władz i przybliżanie polskim uczestnikom życia publicznego informacji na temat rozwiązań i przebiegu debat prowadzonych w innych państwach. Celem CAFR jest oddziaływanie na decyzje dotyczące życia publicznego, dla poprawy ich jakości i zapewnienia dobra wspólnego wszystkich obywateli.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka