Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska
266
BLOG

VII Kongres Republikański „CZAS NA NOWĄ KONSTYTUCJĘ”

Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska Polityka Obserwuj notkę 0

VII Kongres Republikański

„CZAS NA NOWĄ KONSTYTUCJĘ”

Warszawa, 10 listopada 2012

Drodzy Przyjaciele;

Sympatycy idei wolnościowych, republikańskich, konserwatywnych i narodowych!

W przeddzień Święta Niepodległości zapraszamy na dyskusję o problemie najbardziej fundamentalnym politycznie – problemie ustroju naszego państwa i jego ustawy zasadniczej.

Kongres odbędzie się w sali konferencyjnej na I piętrze kamienicy przy ul. Chmielnej 9 w Warszawie (budynek Stronnictwa Demokratycznego). Możliwa jest rejestracja w trakcie trwania konferencji, bez wcześniejszego zgłoszenia. Zapraszamy!

 

PROGRAM


9:30 - Start rejestracji uczestników

10:00 - Otwarcie Kongresu – Marcin Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej


10:15 - PANEL I: Polskie doświadczenia z ustrojem

Prezentacja multimedialna: „Polskie dziedzictwo ustrojowe – od I Rzeczpospolitej po XX wiek” - Bartłomiej Radziejewski („Rzeczy Wspólne”, doktorant UKSW) i Mikołaj Rysiewicz (Instytut Aurea Libertas, doktorant UJ)

Komentarz do prezentacji i omówienie konstytucyjnej historia III RP – prof. Antoni Dudek (UJ)

Dyskusja


11:40 - PANEL II: Regulacje finansowe a konstytucja

„Ustrojowe hamulce zadłużania państwa” – Krzysztof Bosak (CAFR)

„Nowelizacja regulacji finansowych w konstytucjach Szwajcarii i RFN” - Łukasz Czernicki (doktorant Uniwersytetu w Poczdamie)Dyskusja


12:20 - PANEL III: Konstytucja ma konsekwencje

„Czy debata o prawie powinna mieć swoje granice?” - dr Aneta Jakubiak-Mirończuk (WPiA UKSW)

„Konstytucyjne problemy z deregulacją” - Jacek Piecha (doktorant WPiA UW)

„Czy III RP jest państwem republikańskim? Interpretacje art. I Konstytucji” - dr Krzysztof Koźmiński (WPiA UW)

„Czy sędziowie mogą pisać Konstytucję? Granice wykładni prawa dokonywanej przez sąd konstytucyjny” - Tymoteusz Zych (doktorant WPiA UW)

Dyskusja


13:50 - Przerwa obiadowa


14:20 - PANEL IV: W kierunku nowej konstytucji

„Budowanie nowej konstytucji” - dr Kazimierz Ujazdowski (współautor projektu nowej konstytucji, poseł)

"Zagrożenia związane z tworzeniem nowych konstytucji" - dr hab. Artur Ławniczak (WPAiE UWr)

„Czego potrzebujemy by napisać nową konstytucję?” - Przemysław Wipler (fundator Fundacji Republikańskiej, poseł)

„Praktyczne aspekty zmiany konstytucji. Hipotetyczne warianty” - Andrzej Pogłódek (asystent z WPiA UKSW)

Dyskusja


16:10 - PANEL V: Problem ustroju i ordynacji wyborczej

„Parlament-rząd-Prezydent. O ustrojowym modelu sprawowania władzy w Polsce” – dr Marcin Stębelski (WPiA UW)

„Ustrojowy klincz III RP z perspektywy dziennikarza” – Piotr Gursztyn (Rzeczpospolita, Uważam Rze)

„Jednomandatowe okręgi wyborcze jako alternatywa dla ordynacji proporcjonalnej” – Remigiusz Zarzycki (Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz JOW)

„Niejednomandatowe alternatywy dla obecnej ordynacji wyborczej” - Marcin Horała (ekspert Fundacji Republikańskiej)

Dyskusja

17:50 – Zamknięcie Kongresu

18:00 - Część integracyjna

Kosztu udziału:

35 zł dla uczniów i studentów
50 zł dla pozostałych

Opłatę pobieramy w momencie wejścia na Kongres. W cenie opłaty kongresowej jest kawa i obiad. Kongres organizowany jest przez Fundację Republikańską w formule non-profit. Opłata jest niezbędna by pokryć choć część kosztów organizacji.

 

W razie pytań proszę o kontakt:

Krzysztof Bosak – organizator VII Kongresu Republikańskiego

krzysztof.bosak(a)republikanie.org

 

Idea Państwo polskie nie spełnia swojej roli. Jest słabe, nierządne, skorumpowane. Dlaczego? Ponieważ brakuje w Polsce narzędzi niezbędnych do skutecznego rządzenia, a życie publiczne jest skolonizowane przez osoby i grupy działające przede wszystkim we własnym - a nie wspólnym - interesie. Aby zmienić ten stan rzeczy, potrzebne jest, z jednej strony, odbudowanie etosu służby publicznej. Z drugiej strony, należy dostarczyć politykom wiedzy o tym, jak skutecznie rządzić. Jesteśmy przekonani, że republikanizm, jednocześnie nawiązujący do najlepszej polskiej tradycji i wykraczający poza partyjne interesy i ideologiczne spory, jest odpowiedzią na oba te wyzwania. Republika (rzeczpospolita) to wspólne dobro, o które dbają razem wszyscy obywatele jednoczeni uznaniem dla praw i pożytków z życia we wspólnocie. Przeczytaj manifest ideowy Jesteśmy republikanami Fundacja Republikańska Fundacja Republikańska jest pierwszą z tworzonych przez nas instytucji obywatelskich. Zostala powołana w październiku 2009 roku, a oficjalna inauguracja działalności Fundacji miała miejsce na I Kongresie Republikańskim w Warszawie, 14 listopada 2009 roku. Prowadzi pracę formacyjną wśród młodzieży szkół średnich i studentów w celu dynamicznej rozbudowy potencjału ludzkiego - wychowywania obywateli. Ponadto zajmuje się działalnością typu "think tank". W końcu, Fundacja Republikańska stanowi zaplecze intelektualne dla działalności społecznej w formie instytutu naukowo-badawczego, zajmującego się monitorowaniem działań władzy publicznej i przygotowywaniem propozycji zmian instytucjonalnych. Fundacja Republikańska dysponować będzie zapleczem instytucjonalnym, logistycznym i finansowym dla wielu projektów realizowanych przez ogólnopolskie środowisko republikańskie. Wraz ze Stowarzyszeniem Republikanie.org stanowić będzie bazę dla integracji i współpracy różnych instytucji obywatelskich, które działają zgodnie z zasadami określonymi w manifeście republikańskim i realizują cele statutowe Fundacji i Stowarzyszenia. Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej (CAFR) to niezależny ośrodek badawczy, legislacyjny i edukacyjny powołany przez Fundację Republikańską. Działa na rzecz poprawy jakości polityk publicznych realizowanych w Polsce i Unii Europejskiej poprzez prowadzenie badań naukowych, monitoring działań władz i przybliżanie polskim uczestnikom życia publicznego informacji na temat rozwiązań i przebiegu debat prowadzonych w innych państwach. Celem CAFR jest oddziaływanie na decyzje dotyczące życia publicznego, dla poprawy ich jakości i zapewnienia dobra wspólnego wszystkich obywateli.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka