alterglobalista alterglobalista
342
BLOG

Ustawowe prawo do wolnej niedzieli!!!

alterglobalista alterglobalista Handel Obserwuj temat Obserwuj notkę 11

Od 1 marca weszła ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę. Według nowej ustawy 2 i 3 niedziela marca jest niedzielą wolną od handlu a tym samym wolną i dla pracowników handlu, zaś pozostałe niedziele pozostają handlowe.   

Większość przedsiębiorców dostosowała się do nowego prawa i markety oraz hipermarkety były w tym dniu zamknięte. Znaleźli się jednak i tacy przedsiębiorcy, którzy starali się nowe prawo obejść. Dlatego też niewykluczone, że nowe przepisy tej ustawy zostaną bardziej szczegółowo doprecyzowane.

 Co należy zdecydowanie podkreślić, pierwszy raz od 25 lat, dzięki uporowi ze strony Solidarności, zdecydowana większość pracowników handlu mogła skorzystać z prawa do pierwszej wolnej niedzieli i spędzić niedzielę z swoją rodziną. Wcześniej było to praktycznie niemożliwe, gdyż dla rządzących ważniejsze były interesy zagranicznych koncernów handlowych oraz konsumentów aniżeli prawa pracowników.

Wprowadzenie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wywołały histeryczny lament ze strony politycznej opozycji, która zarzuca rządowi ingerencję w sferę wolności gospodarczej i pozbawienie ludzi wolności wyboru, zapominając o tym, że domaganie się wolności dla jednych w tym wypadku konsumentów, nie może odbywać się kosztem zniewolenia drugich - to jest pracowników handlu. 

Zarzut ograniczenia wolności gospodarczej jest mocno chybiony, gdyż ustawa nie pozbawia samego właściciela możliwości prowadzenia handlu w niedzielę. Co warto tez podkreslić, wiele polskich sklepikarzy zostało zmuszonych do prowadzenia handlu również w niedzielę, aby sprostać konkurencji zagranicznych sieci handlowych w których tych handel był w każdą niedzielę prowadzony. 

Mam nieodparte wrażenie, że przeciwnicy tej ustawy całkowicie zapomnieli, że w Polsce niedziela została uznana za dzień ustawowy wolny od pracy i prawo pracy a nie rynek te kwestie regulują. Dotychczas jednak to rynek a nie prawo pracy o tym decydowały, dlatego właśnie pracownicy handlu jak i inne grupy zawodowe nie mogły skorzystać z ustawowego prawa do wolnej niedzieli. 

Krytycy ustawy zapominają również, że prawo do wolnej niedzieli jest w polskim prawie pracy regułą a nie wyjątkiem. Prawo pracy określa też w jakich przypadkach zatrudnienie w niedzielę jest dopuszczalne. 

Zdaniem Solidarności w Polsce stosowanie wyłączeń od możliwości korzystania z ustawowego prawa do wolnej niedzieli jest w Polsce nadużywany. Dlatego też organizacja w tworzonych nowych przepisach prawa pracy, domaga się maksymalnego ograniczenia katalogu prac wykonywanych przez pracowników w niedzielę do całkowicie niezbędnych oraz szczegółowego doprecyzowania przepisów w tej sprawie. 

W opinii Państwowej Inspekcji Pracy ograniczenie handlu w niedzielę powinno również dotyczyć pracowników centrów dystrybucyjnych a nie tylko pracowników samych sklepów. Solidarność w pełni podziela to stanowisko. Stanowisko PIP spotkało się z krytyką ze strony  Organizacji Handlu i Dystrybucji skupiającej największe sklepy handlu i dystrybucji w Polsce należące do zagranicznych właścicieli i nazywane mylnie Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji.


Odpowiadając na krytykę objęcia ograniczeniem handlu pracowników centrów dystrybucyjnych mogę stwierdzić, że podobne rozwiązania z powodzeniem zostały zastosowane w Austrii i nie spowodowały zakłócenia funkcjonowania handlu w tym kraju.   
Jestem przekonany, że najlepszym wyrazem podziękowania ze strony pracowników handlu za wolne niedziele, byłoby przyłączenie się do związku zawodowego Solidarność. 

Należy pamiętać, że wprowadzenie obowiązku niedzielnego handlu jest zasługą globalnych korporacji handlowych, które sprowadziły niedziele do normalnych dni handlowych i roboczych dla pracowników. 

Uparte odbieranie ludziom prawa do wypoczynku w niedzielę przez przeciwników tej ustawy w kraju, gdzie większość obywateli uważa się za katolików musi budzić zdziwienie i zapytanie o znajomość Społecznej Nauki Kościoła, gdyż to właśnie dzięki temu, że Polska należy do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej - niedziela jest dniem świątecznym wolnym od pracy, uznanym również przez władze świeckie. 

Tutaj więc otrzymujemy odpowiedź - skąd w Polsce wzięło się pojęcie ustawowego  prawa do wolnej niedzieli i dlaczego ochrona tego prawa w naszym kraju powinna być szczególnie ważna. 

I na koniec warto przypomnieć które niedzielę są w 2018 roku wolne od handlu a które niedziele pozostają handlowe.

image

Patriota, antyglobalista, działacz Solidarności, zwolennik demokracji obywatelskiej oraz przeciwnik zastąpienia demokratycznych rządów korpokracją. Uczestnik międzynarodowego ruchu przeciwników korporacyjnej globalizacji. Aktywny uczestnik międzynarodowych spotkań przeciwników korporacyjnej globalizacji w ramach Forum Społecznego w Włoszech, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Grecji, Hiszpanii, Szwecji. 

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka