W służbie Ojczyźnie!
"Jestem Polakiem - więc mam głównie polskie obowiązki"
5 obserwujących
38 notek
29k odsłon
312 odsłon

Odzyskanie wolności kosztem Solidarności!!!

Wykop Skomentuj12

30 rocznica powstania okrągłego stołu, sejmu kontraktowego, obalenia rządu Jana Olszewskiego i wprowadzenia neoliberalnych reform, skłoniła mnie do osobistych krytycznych refleksji na temat przemian, które się w Polsce dokonały.

Artykuł ten stanowi uzupełnienie i rozwinięcie mojego artykułu z 2013 roku pt. 'Tragiczne skutki neoliberalnych reform w Polsce'.

http://rozumny.salon24.pl/493126,tragiczne-skutki-neoliberalnych-reform-w-polsce

Jako jeden z działaczy opozycyjnej Solidarności, byłem jednym z uczestników Komitetu Obywatelskiego Solidarności. Zadaniem Komitetu było zarówno promowanie działaczy Solidarności startujących w wyborach, jak i udział w komisjach wyborczych.

W wyniku wyborów nastąpił podział władzy pomiędzy 'komunistami' a opozycją solidarnościową kierowaną przez obóz Lecha Wałęsy.

Uważam, że niebezpieczeństwo ujawnienia listy agentów bezpieki przez rząd Jana Olszewskiego nie było jedyną przyczyną jego obalenia przez Lecha Wałęsy. Drugim nie mniej ważnym powodem był sprzeciw tego rządu wobec planu masowej wysprzedaży majątku narodowego.

Dlatego też po obaleniu rządu Jana Olszewskiego, Wałęsa powołał marionetkowy tymczasowy rząd Waldemara Pawlaka.

Następnie doprowadził do powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego, gdzie kluczową rolę odegrał Leszek Balcerowicz, który wprowadził wszystkie neoliberalne reformy opracowane przez Sachsa i rekomendowane przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

https://www.salon24.pl/u/rozumny/493139,neoliberalizm-bez-tajemnic

Pod hasłem więc walki z hiperinflacją, Balcerowicz wprowadził program dostosowania strukturalnego gospodarki w Polsce do potrzeb globalnych korporacji, które stały się głównym beneficjentem polskich przemian.

W ramach tego programu 'polski' rząd zobowiązał się do masowej wysprzedaży majątku narodowego, likwidacji wszystkich barier handlowych takich jak np.: cła zaporowe oraz ograniczenia wydatków budżetowych na cele społeczne takie jak służba zdrowia, transport publiczny czy edukacja.

W zamian za realizację programu Banku Światowego i MFW, Polska otrzymała praktycznie niespłacalne wtedy kredyty, które uniemożliwiły normalny rozwój tego kraju, w wyniku czego powstało ogromne bezrobocie, katastrofalne zadłużenie, rozwój zorganizowanej przestępczości na nienotowaną dotąd skalę czy też powstanie gigantycznych afer.

Obecnie nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że Balcerowicz pełnił w polskim rządzie rolę korporacyjnego lobbysty, dzięki któremu: takie instytucje jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, J.P. Morgan, Goldman Sachs czy globalne korporacje handlowe zarobiły w tym kraju niewyobrażalną sumę pieniędzy, kosztem zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa.

Nikt wtedy głośno nie powiedział, że wprowadzone przez Balcerowicza wtedy reformy rynkowe miały czysto ideologiczny charakter związany z panującą wtedy swoistą modą na neoliberalizm jako jedyną i najlepszą metodą tworzenia gospodarki rynkowej.

Z punktu widzenia interesów globalnego kapitału, przeprowadzenie w Polsce neoliberalnych reform było najkorzystniejsze, dlatego właśnie takie instytucje jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy wybrały Balcerowicza jako ministra finansów i głównego negocjatora w sprawie otrzymania niezbędnych pożyczek.

I co najważniejsze Polska nie było polem testowym dla neoliberalnych dogmatyków takich jak Balcerowicz a kolejnym krajem, w którym program dostosowania strukturalnego do potrzeb globalnego kapitału spowodował te same skutki co w Boliwii i innych krajach Ameryki Łacińskiej, do których Polska się upodobniła pod względem: poziomu bezrobocia, struktury gospodarki, struktury społecznej, korupcji, roli państwa, czy też gospodarczej i zorganizowanej przestępczości.

Rola Solidarności została wtedy sprowadzona do budowania systemu osłon socjalnych dla masowo zwalnianych pracowników z upadających firm. Jak na ironię osłony te były finansowane z otrzymanych kredytów.

W mojej ocenie Solidarność wtedy całkowicie zawiodła, za co odpowiada cały obóz Wałęsy, który pozwolił Balcerowiczowi na przeprowadzenie tych antyspołecznych reform, za co potem zapłaciła i wciąż płaci cała Solidarność, co widać, chociażby w tym, jak dramatycznie zmalało zaufanie społeczne do Solidarności i jak trudno je odbudować.

I od tego czasu powstał podział w samej Solidarności na obóz Wałęsy, który świętuje z Kwaśniewskim i Balcerowiczem odzyskanie tej neoliberalnej wolności i tych działaczy Solidarności, dla których sama idea Solidarności oraz patriotyzmu była i jest najważniejsza.

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1795086,1,walesa-i-balcerowicz-obaj-nie-chcieli-ale-musieli.read

Warto podkreślić też, że etos neoliberalnego systemu opierał się na swoistym kulcie egoizmu i chciwości kosztem właśnie tej międzyludzkiej Solidarności, której wtedy po prostu zabrakło, bo nie pasowała ona do realiów nowego systemu opartego na prymacie prywatnych i egocentrycznych korzyści na których to oparł się obóz Wałęsy.

Na szczęście po wystąpieniu globalnego kryzysu finansowego, neoliberalizm przestał odgrywać rolę jedynie słusznej ideologicznej doktryny ekonomicznej i obecny rząd społecznej prawicy, wprowadza reformy w Polsce, całkowicie sprzeczne z jego fundamentalnymi zasadami, co wywołuje wściekłość ze strony takich neoliberalnych dinozaurów jak Leszek Balcerowicz.

Wykop Skomentuj12
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo