1 obserwujący
34 notki
10k odsłon
  126   0

Dziesięcioro przykazań Chłopa-Polaka, wrzesień 1942 r.

Dziesięcioro przykazań Chłopa-Polaka

Tekst nieznanego Autora o zasadach ideowo-moralnych działacza ruchu ludowego w konspiracji opublikowany w czasopiśmie„Przez Walkę do Zwycięstwa” nr 21, wrzesień 1942.

image

1. Walcz zdecydowanie o Polskę niepodległą, powiększoną o ziemie zrabowane ongiś przez Niemców, Polskę silną, zdolną do ostania się przed wrogami, wzmocnioną przez ścisłe przymierza z przyjacielskimi, a zwłaszcza słowiańskimi narodami.

2. Buduj organizację mimo prześladowań, zdolną kierować nastrojami wsi, podnosić na duchu słabszych, wstrzymywać do czasu gorętszych, zdolną na równym żołnierskiemu posterunku stale podcinać i osłabiać, a w odpowiedniej chwili obalić krwawe rządy okupanta.

3. Organizuj siłę zdolną zdobyć i utrwalić Polskę ludową, opartą o chłopa jako główny fundament narodu, Polskę bez elity, klik czy dyktatury, demokratyczną, praworządną, z sejmem swobodnie wybranym, z rządem z woli mas ludowych powołanym.

4. Żądaj sprawiedliwej przebudowy społecznej, ziemi dla chłopów, pracy dla wszystkich, żądaj oparcia gospodarki na spółdzielczości, żądaj przekazania narodowi kopalń i wielkiego przemysłu.

5. Służ uczciwie Ojczyźnie jako żywiciel narodu, utrudniaj okupantowi rekwizycję, dostarczaj żywności głodującym braciom w mieście i na wsi, pamiętając o dzieciach, o wyrzuconych z ojcowizny przez Niemców. Dbaj po chrześcijańsku, aby nie było wyzysku.

6. Bądź nieugięty, przebiegły a rozumny wobec okupanta, wobec własnych organizacji dotrzymuj święcie przysięgi, strzeż tajemnicy organizacji, zwalczaj gadulstwo i zbędną ciekawość, wystrzegaj się gorszących wystąpień przeciw bratnim organizacjom i tego samego od nich żądaj.

7. Karz doraźnie zdradę i prowokację, piętnuj objawiane najeźdźcy służalstwo lub dobrowolną uległość czy zadawanie się towarzyskie, pilnuj godności narodowej.

8. Opieraj pracę ideową na ludziach silnych duchowo, pewnych, wypróbowanych i ofiarnych; unikaj zdemoralizowanych przez wojnę.

9. Żądaj nieustępliwie, aby Niemcy zostały surowo ukarane i na zawsze złamane za ich barbarzyństwo, bestialstwo i zaborczość od tysiąca lat stosowane dla zniszczenia sąsiadów, a dziś dla panowania nad światem całym.

10. Wierz niezłomnie i wokół rozszerzaj, że choć walka może być długa a ofiary straszliwe, nadejdzie ostateczne zwycięstwo prawdy i sprawiedliwości w świecie, że powstanie odrodzona niepodległa Polska ludowa.Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura