1 obserwujący
34 notki
10k odsłon
  282   0

Piotr Zgorzelski, gen. Franciszek Kamiński (1902-2000)

Po wyjeździe z Polski Stanisława Mikołajczyka i po opanowaniu siedziby PSL oraz redakcji "Gazety Ludowej" przez działaczy Lewicy PSL Franciszek Kamiński został wydalony ze Stronnictwa, ale wkrótce odzyskał prawa członkowskie. W marcu i kwietniu 1948 r. uczestniczył w pracach Zarządu Chłopskiej Spółdzielni Wydawniczej, pełnił także funkcję wiceprezesa Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Z Polskiego Stronnictwa Ludowego ostatecznie został wykluczony w maju 1949 roku, ponieważ nie chciał złożyć samokrytyki. W 1948 r. podjął pracę w Banku Gospodarstwa Spółdzielczego, a następnie w Banku Rolnym na stanowisku inspektora kontroli kredytów w VI Oddziale Głównym.

21 lipca 1950 roku został aresztowany (sejm immunitet poselski uchylił 23 marca 1951 r.). Zarzucano mu przestępstwa z art. 5 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa.
21 grudnia 1951 r. wyrokiem Sądu Wojskowego Franciszek Kamiński został skazany na 12 lat więzienia, 5 lat pozbawienia praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych oraz przepadek całego mienia na rzecz skarbu państwa. Przebywał w więzieniach w Warszawie przy ul. Rakowieckiej i Koszykowej, potem w Potulicach i Rawiczu, aż do 25 kwietnia 1956 r.

Kolegium Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie 24 października 1956 r. postanowiło uchylić wyrok i umorzyć sprawę.
W październiku 1956 r. podjął pracę jako urzędnik w Centrali Rolniczych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", skąd odszedł na emeryturę w 1973 roku.Po wyjściu z więzienia, nie włączył się do czynnego życia politycznego.
W latach 1957-1959 przewodniczył Komisji Historycznej BCh powołanej przy Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, w celu udokumentowania zbrojnego czynu ruchu ludowego w okresie wojny i okupacji. Utrzymywał ścisłe kontakty z wieloma działaczami ruchu ludowego. W środowisku ludowców Franciszek Kamiński był niekwestionowanym autorytetem. Wokół jego osoby skupiło się wielu niezrzeszonych ludowców, z czasem tworząc nieformalny ośrodek opozycyjny.

Wbrew władzom politycznym i państwowym inicjował wiele obchodów i uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym, upamiętniających wielkie wydarzenia i postaci w ruchu ludowym. W 1970 roku był m. in. inicjatorem obchodów 50. rocznicy "Cudu nad Wisłą".
W roku 1980 razem z grupą wyższych oficerów Armii Krajowej przyjął awans na generała brygady WP. Od 1988 R., był członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Uaktywnił działalność środowiska byłych żołnierzy BCh, kierując Krajową Komisją Batalionów Chłopskich. W roku 1992 został Prezesem Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich. Był przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Batalionów w Warszawie.

15 sierpnia 1989 r. w Wilanowie wspólnie z innymi działaczami reaktywował Polskie Stronnictwo Ludowe.
Na II Kongresie PSL (Wilanowskiego) 11 listopada 1989 r. został wybrany na prezesa tego Stronnictwa. Zawsze był orędownikiem jedności politycznego działania ludowców. Zaangażował się w tworzenie wspólnej organizacji ludowców, jednolitego Polskiego Stronnictwa Ludowego. 5 maja 1990 r., na Kongresie Jedności PSL został wybrany Honorowym Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

3 maja 1996 r. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył Franciszka Kamińskiego Orderem Orła Białego. Po śmierci został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym w Warszawie. Był Honorowym Obywatelem m. st. Warszawy i m. Zamościa.

Odznaczenia:

Virtuti Militari V klasy.
Krzyż Walecznych.
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami.
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Krzyż Grunwaldu II kl.
Krzyż Batalionów Chłopskich.
Warszawski Krzyż Powstańczy.
Order Orła Białego (3 maja 1996 r.).


image

Piotr Zgorzelski jest historykiem i ekonomistą, nauczycielem, samorządowcem i politykiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 2011 r. jest Posłem na Sejm RP.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura