inskrypcje
W poszukiwaniu woli mocy...
10 obserwujących
293 notki
34k odsłony
  213   1

(212) Polskie lemingi odwrócone plecami do wiedzy…


Ciągnie leminga polskiego siedzącego na zydlu, do leminga polskiego siedzącego na wysokim stolcu. Taki p.Suski - czyż nie jest ikoną lemingów polskich siedzących na byle zydlu, o czym może świadczyć nieracjonalność zachowań zbiorowości mieszkańców podlasia, czy podkarpacia zaczadzonych słowami tego „polityka”? Polskie lemingi mają naturalną skłonność łączenia się w sieci relacji mających zahamować rozwój Polski oparty na wiedzy i na życzliwości do ludzi, także do tych „innych”, niesamodzielnych. Oni nie wiedzą, że niszczą szanse pomyślnego, racjonalnego rozwoju Polski... Choć nie wiedzą, to jednak niszczą.

Do co najmniej dyskusyjnych form profilaktyki w jednych z założeń do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej opracowanych przez wadzę zaliczono m.in. animowanie i motywowanie do współdziałania (kogo z kim?) w lokalnym środowisku społecznym (a gdy nie ma społeczeństwa, a jest jedynie zbiorowisko osób, to co wówczas? Czy będzie się animować i motywować zbiorowości do organizowania się w społeczności lokalne? Tak, o czym może świadczyć tekst: tworzenia własnych i sąsiedzkich grup samopomocy, a także wsparcie w celu obywatelskiego samoorganizowania się (to może być dla władzy niebezpieczne…, zwłaszcza, gdy rozbujane emocjami ofiary przemocy w pomocy pod przewodnictwem ich animatorów ruszą na tę zmodernizowaną instytucję polityki społecznej, by wziąć sprawy w swoje ręce). Z drugiej strony nie włączenie tych podmiotów w zarządzanie pomocą społeczną czyni z niej instytucję panoptyczną, co gorsze – instytucję roszczącą sobie tytuł do „zarządzania niefunkcjonalnym zasobem ludzkim”. Rola świadczeń, zwłaszcza świadczeń pieniężnych powinna być – zdaniem autorów założeń - uzupełnieniem usług oferowanych przez system pomocy społecznej, a na pewno powinna stanowić instrument motywujący do aktywnego współdziałania pracowników socjalnych z osobami i rodzinami w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w jakich te osoby i rodziny się znajdują.

Czy ktoś to przeczytał? Czy dokonał analizy i oceny racjonalności tego założenia? W jaki sposób świadczenia pomocy społecznej, w tym zwłaszcza świadczenia pieniężne mają motywować pracowników socjalnych do współdziałania z osobami w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w jakich te osoby się znajdują?


Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo