Zasady waloryzacji rent i emerytur w 2021 roku

Rząd podzielił się prognozami waloryzacji rent i emerytur na przyszły rok. Fot. Pixabay
Rząd podzielił się prognozami waloryzacji rent i emerytur na przyszły rok. Fot. Pixabay

W wykazie prac rządu opublikowano założenia projektu waloryzacji rent i emerytur na przyszły rok. Wzrosną one średnio o minimum 50 złotych brutto, a najniższe świadczenie wyniesie 1250 złotych. 

Rama Ministrów przedstawiła założenia ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Padła propozycja, by tak jak w poprzednich latach zmodyfikować zasady waloryzacji. Rząd podkreślił, że wiele osób uznaje obecnie najniższe świadczenia za niewystarczające do utrzymania, mimo wprowadzanych zmian. 

Emerytury i renty w 2021 roku wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, a kwota podwyżki wyniesie minimum 50 złotych. Najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, socjalna i rodzinna zostanie podniesiona do poziomu 1250 złotych. W przypadku częściowej niezdolności do pracy, rencista otrzyma do 937,50 złotych. Wstępna założenia szacują podwyżki o 4,16 proc. 

Jeśli rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych będzie wyższy od wskaźnika 104,16 proc., który zapewnia kwotę podwyżki waloryzacyjnej na poziomie 50 złotych w odniesieniu do najniższych świadczeń, wówczas rząd wprowadzi specjalny przepis. 

- W takim przypadku waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podała Rada Ministrów. 

1 marca każdego roku to dzień, na który czekają emeryci i renciści. Wówczas dokonuje się waloryzacja świadczeń - pomnożenie kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Seniorzy mogą uzyskać nawet wyższe emerytury niż wynikałoby to z zapowiedzi rządu - wszystko zależy od poziomu podwyżek cen ze względu na drugą falę koronawirusa. Wysokość waloryzacji świadczeniobiorcy poznają w lutym 2021 roku. Przeciętnie emeryt w Polsce otrzymuje ok. 2,3 tys. złotych. W 2012 roku podwyżka świadczenia wyniosłaby w takim wypadku 93 złote. 

GW

Lubię to! Skomentuj12 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo