L. Skrzycki L. Skrzycki
24
BLOG

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE od LPR

L. Skrzycki L. Skrzycki Polityka Obserwuj notkę 0

LPR składa życzenia świąteczno-noworoczne. Oto ich treść:


Niech narodzony w Betlejem Syn Boży napełnia pokojem, radością i nadzieją naszą Ojczyznę oraz rozsianych po świecie Rodaków.

Niech świadectwo anioła o Dobrej Nowinie, wypełnionej w Jezusie Chrystusie,

skierowane do czuwających pasterzy, będzie, również dla nas, pokrzepieniem i

umocnieniem w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym!

„Nie bójcie się! Oznajmiam wam bowiem wielką radość zgotowaną całemu

narodowi. W mieście Dawidowym narodził się wam dziś Zbawiciel, który jest

Mesjaszem i Panem” (Łk 2, 10-11)

Oby blask wiary, nadziei i miłości, bijący z Chrystusowego żłóbka, oświetlił polskie

drogi, oczyścił narodowe sumienia i rozjaśnił umysły, aby przemienić i odnowić

oblicze Ojczyzny!

Przestrzeganie zasad Państwa prawa przez rządzących, poszanowanie dla

Konstytucji z niezależnością sądownictwa, czy dla obywatelskich wolności i zasad

samorządności, dla ogólnonarodowych a nie partyjnych mediów oraz szczere, a nie deklaratywne i obłudne, oparcie się na tysiącletniej tradycji Polski związanej z

chrześcijaństwem i cywilizacją zachodnią (łacińską), to nie jest alternatywa przed

którą stoimy, jako Polacy, ale kompleksowa recepta na szczęśliwą, zasobną i

nowoczesną przyszłość dla polskich rodzin oraz bezpieczną perspektywę rozwoju dla naszego Kraju w ramach zachodnich struktur gospodarczych i militarnych.

Niech Nowy Rok 2023, jakże ważny dla przyszłości Polski oraz losów obecnych i

przyszłych pokoleń Rodaków, stanie się czasem dobrych wyborów i spełnienia

powyższych życzeń!

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin

Boże Narodzenie 2022

L. Skrzycki
O mnie L. Skrzycki

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka