65 obserwujących
534 notki
468k odsłon
520 odsłon

Polityka a wojna i pandemia

Wykop Skomentuj9Czy fraza przypisywana Otto von Bismarckowi : "Ludzie nie powinni wiedzieć – jak robi się kiełbasę i politykę, bo wtedy lepiej śpią" powinna i jest obecnie stosowana?

Tak o polityce i wojnie pisał Carl von Clausewitz:

„Wojna jest niczym innym, jak dalszym ciągiem polityki przy użyciu innych środków.”

Uważał także, że wojnę stworzyła polityka i niemożliwe jest oddzielenie ich od siebie a także, że polityka jest wojną prowadzoną przy użyciu innych środków.

Do czasu skonstruowania i przetestowania broni atomowej(końcowe lata II WŚ) nowe porządki na świecie, powstawały po zakończonych tzw. gorących wojnach pomiędzy rywalizującymi mocarstwami.

Takimi przykładami nowych porządków, w nowożytnej historii były np.:

- porządek ustanowiony po Kongresie Wiedeńskim z 1815 roku , po zakończeniu wojen napoleońskich

- porządek ustanowiony po podpisaniu Traktatu Wersalskiego w 1919 roku, po zakończeniu I WŚ

- porządek ustanowiony na Konferencji Jałtańskiej w 1945 roku, mający obowiązywać po zakończeniu II WŚ

Wkrótce po przetestowaniu broni atomowej przez USA na miastach japońskich(Hiroszima i Nagasaki) w 1945 roku, uznano iż ta nowa niszczycielska broń nie nadaje się do prowadzenia wojen gorących pomiedzy mocarstwami, szczególnie gdy obaj przeciwnicy dysponują taką bronią.

Jeśli celem wojny było i jest podporządkowanie zwycięzcy terytorium i zasobów przeciwnika, to broń atomowa okazała się być do takich celów nieprzydatną, bo eliminowała z eksploatacji takie terytorium z jego zasobami(naturalnymi i ludzkimi) na dość długi okres czasu(skutki skażenia radioaktywnego po użyciu tej broni).

Dlatego w okresie po II WŚ, gdy świat stał się dwubiegunowy(Wschód – Zachód) uległy zmianie metody prowadzenia wojny pomiędzy mocarstwami.

Wojny gorące między mocarstwami zastąpiono zimną wojną, polegającą na rywalizacji gospodarczo technologicznej pomiędzy mocarstwami i prowadzeniu gorących wojen zastępczych(np. wojna koreańska, wojna wietnamska i inne).

Efektem tej nowej strategii było zwycięstwo USA/Zachodu w zimnej wojnie trwającej w latach 1947–1991, czyli stanu napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej(gorące wojny zastępcze) pomiędzy blokiem wschodnim, czyli ZSRR i jego państwami satelickimi skupionymi od 1955 roku w Układzie Warszawskim i państwami pozaeuropejskimi sprzymierzonymi z ZSRR, a blokiem zachodnim, czyli państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 roku w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) pod przywództwem Stanów Zjednoczonych.

Efektem zimnej wojny był nowy porządek zwany pozimnowojennym, trwający od 1991 do 2010 roku.

Z początkiem porządku pozimnowojennego(po rozpadzie ZSRR i bloku wschodniego) świat stał się jednobiegunowy(tzw.era „Pax Americana”).

Z początkiem XXI wieku świat jednobiegunowy(„Pax Americana) zaczął przechodzić do historii i wyłaniał się świat wielobiegunowy, głównie za sprawą rosnących w siłę Chin, odrodzeniu się mocarstwowych ambicji Rosji Putina oraz wzrastających sił innych regionalnych potęg, np. takich jak Indie czy Brazylia(by tylko na tym poprzestać).

Wtedy to, w wyniku porozumień resetowych pomiędzy USA/Zachodem a Rosją doszło do ustanowienia nowego porządku , zwanego porządkiem lizbońskim.

W listopadzie 2010 roku podczas szczytu NATO i NATO-Rosja w Lizbonie postanowiono o ustanowieniu strategicznego partnerstwa NATO-Rosja.

Celem tej polityki było stworzenie przestrzeni współpracy pomiędzy Pacyfikiem a Atlantykiem(pomiędzy Władywostokiem a Lizboną) zwanej EURAZJĄ, czyli konfederacji UE i Rosji z jej unią celną, jako jednego z biegunów rodzącego się świata wielobiegunowego, który w strategicznej współpracy z USA, będzie skuteczną przeciwwagą dla rosnących w siłę Chin a w przyszłości posłuży do dalszej realizacji projektu NWO i Rządu Światowego, jaki od początków XX wieku był projektowany w fazie koncepcyjnej a realizowany po II WŚ jako projekt zjednoczonej Europy, zapoczątkowany planem Marshalla i w konsekwencji UE jako I-szym jego etapem.

EURAZJA to miał być II-gi etap projektu NWO.

Porządek lizboński szybko uległ destrukcji na tle różnicy w strategicznych interesach Rosji i USA na Bliskim Wschodzie(Syria, Iran), gdy z początkiem 2013 roku Rosja odrzuciła ofertę USA Obamy na II- etap polityki resetu USA-Rosja.

Konsekwencją tego był powrót do polityki zimnej wojny i metod jej prowadzenia( Majdan na Ukrainie i wciągnięcie Rosji do wojny na wschodzie Ukrainy a potem do wojny na BW w Syrii).

Tej polityce zaczął towarzyszyć wyścig zbrojeń, objawiający się znacznym wzrostem budżetów wojskowych mocarstw.

Największy wzrost w USA nastąpił od 2018 roku, gdy urząd prezydenta objął D.Trump.

Przede wszystkim dlatego, że rok 2018 był pierwszym, w którym USA zwiększyły w końcu swoje wydatki wojskowe – po siedmiu latach wzrostu takiego budżetu w Rosji i 24 latach w Chinach(polityka resetu USA-Rosja administracji Obamy, powodowała drastyczne cięcia budżetu obronnego USA).

Wykop Skomentuj9
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka