73 obserwujących
650 notek
535k odsłon
  174   0

TSUE – cel uświęca środki

Jako podstawę takich i podobnych orzeczeń TSUE, rezolucji PE czy wydawanych dyrektyw, które łamią prawo unijne, są nie  zapisane w traktatach uzurpowane kompetencje (instytucje UE posiadają tylko kompetencje przekazane jej  przez państwa członkowskie i stanowiące zamknięty katalog w Traktatach).

Pierwszeństwo prawa unijnego nie zostało  potwierdzone w którymś z postanowień Traktatu Lizbońskiego, lecz wynika, jak do tej pory z uzurpacji organów UE i deklaracji odnoszącej się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jednym z ojców założycieli UE był Robert Schuman, który  przedstawił  9 maja 1950 roku plan jednoczenia Europy, zwany "Deklaracją Schumana".
Kościół katolicki rozpoczął 14 maja 2004 proces beatyfikacyjny Roberta Schumana.
19 czerwca 2021 papież Franciszek podpisał dekret o heroiczność cnót i odtąd przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

Otóż, ten obecnie Czcigodny Sługa Boży jakim jest Robert Schuman w swej deklaracji napisał, jaki jest cel powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
W tekście tej Deklaracji czytamy m.inn.:
(...)
Przez umieszczenie podstawowej produkcji pod wspólnym zarządem i instytucję nowej Wysokiej Władzy, której decyzję zwiążą Francję, Niemcy i kraje, które do niej przystąpią, ta propozycja stanie się pierwszą konkretną podstawą Federacji Europejskiej, niezbędnej dla zachowania pokoju.
(...)

Wyraźnie w tej Deklaracji napisano, że powołanie EWWiS  "stanie się pierwszą konkretną podstawą Federacji Europejskiej", czyli nie konfederacji suwerennych państw, ale Stanami Zjednoczonymi Europy i do tego uparcie dążą państwa - założyciele europejskiej wspólnoty i taki też cel przyświecał R. N. E. Coudenhove-Kalergi, twórcy paneuropeizmu, który już po I WŚ  głosił zniesienie prawa do samostanowienia, a następnie eliminację narodów Europy, przy wykorzystaniu etnicznych ruchów separatystycznych i masowej migracji.
Po to, żeby Europę kontrolowała elita, chciał zamienić ludzi ją zamieszkujących w jedną jednorodną mieszankę czarnych, białych i Azjatów.
Taką elitą zjednoczonej i bez narodowej  Europy wg. Kalergi mieliby być Żydzi, zajmujący miejsce tradycyjnych arystokratycznych elit, które miały być fizycznie wyeliminowane w wyniku rewolucji i wojen.

Rewolucja francuska rozpoczęła ten proces fizycznej eliminacji tradycyjnych elit a potem rewolucja bolszewicka i rewolucje komunistyczne w innych częściach świata oraz wojny(II WŚ i jej skutki).

Unia Europejska pod rządami lewicowych i lewackich partii państw członkowskich, realizuje ten cel nakreślony przez Kalergi, który został w 1950 roku jako pierwszy, laureatem niemieckiej nagrody Karola Wielkiego(PE też uruchomił projekt Nagrody im. Karola Wielkiego dla młodzieży, aby ich indoktrynować grantami ) a potem przyznawano i przyznaje się corocznie te nagrody tym, którzy wg Kapituły tej nagrody w mieście Akwizgran, przyczyniają się do realizacji celu przyświecającemu Kalergi i Robertowi Schumanowi.

Laureatami zostali Polacy:
- B.Geremek za 1998
- JPII za 2004 rok
- D.Tusk za 2010 rok(ten za realizację w 2010 roku celu Kalergi, czyli eliminację elit sprawiających opory planom Kalergi).

To co obecnie obserwujemy w stosunkach UE-Polska, to wznowienie ofensywy  z okresów wcześniejszych, gdy próbowano wcisnąć państwom europejskim Konstytucję dla Europy, odrzuconą w referendum przez Francuzów i Holendrów i potem podczas polityki resetu USA/UE - Rosja a metody wówczas stosowane to odsuwanie od władzy w Polsce partii PIS, sprzeciwiającej się przekształcaniu UE w federację, czyli Stany Zjednoczone Europy(tak było w 2007 roku) z kulminacyjnym 2010 rokiem, kiedy zdecydowano się na fizyczną eliminację polskich elit stających okoniem na drodze federacyjnej Europy.

Tusk do dziennikarki TVP Info: "Dojdzie do strasznych rzeczy przez to, co robicie w Polsce".
Czy znowu ta ofensywa, działania i zapowiedzi D.Tuska,  to będzie  powrót do fizycznej eliminacji przeciwników?

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka