47 obserwujących
100 notek
351k odsłon
3246 odsłon

Bitwa o 10.04.2010 SPRAWA SOLSKA I RYBICKA PRZECIWKO POLSCE

Wykop Skomentuj37

Niech przemówi dokument, a nie dowolne interpretacje ludzi niedoinformowanych.


SEKCJA PIERWSZA

SPRAWA SOLSKA I RYBICKA PRZECIWKO POLSCE

(Skargi nr 30491/17 i 31083/17) 

WYROK 

STRASBURG 

20 września 2018 r.

Wyrok stanie się ostateczny zgodnie z warunkami określonymi w art. 44 ust. 2 Konwencji. Wyrok może podlegać korekcie wydawniczej.

W sprawie Solska i Rybicka przeciwko Polsce,

Europejski Trybunał Praw Człowieka (Sekcja Pierwsza), zasiadając jako Izba w składzie:

 Linos-Alexandre Sicilianos, Przewodniczący,

 Aleš Pejchal,

 Krzysztof Wojtyczek,

 Ksenija Turković,

 Pauliine Koskelo,

 Tim Eicke,

 Jovan Ilievski, sędziowie,

i Abel Campos, Kanclerz Sekcji,

obradując na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 sierpnia 2018 r.,

wydaje następujący wyrok, który został przyjęty w tym dniu:

POSTĘPOWANIE

1. Sprawa wywodzi się z dwóch skarg (nr 30491/17 i 31083/17) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionych do Trybunału w dniu 19 kwietnia 2017 r. na podstawie art. 34 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności („Konwencji”) przez dwie obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej – Ewę Marię Solską („pierwszą skarżącą”) oraz Małgorzatę Ewę Rybicką („drugą skarżącą”).

2. Skarżące były reprezentowane przez mecenasa p. P. Kładocznego, adwokata współpracującego z Helsińską Fundacją Praw Człowieka – organizacją pozarządową z siedzibą w Warszawie. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej („Rząd”) był reprezentowany przez swojego pełnomocnika, p. J. Chrzanowską z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

3. Skarżące zarzucały w szczególności, iż ekshumacja szczątków ich mężów stanowiła naruszenie art. 8 Konwencji.

4. W dniu 22 września 2017 r. skargi zostały zakomunikowane Rządowi.

FAKTY

I. OKOLICZNOŚCI SPRAWY

5. Pierwsza skarżąca urodziła się w 1937 r. i mieszka w Sopocie. Druga skarżąca urodziła się w 1955 r. i mieszka w Gdańsku.

A. Katastrofa

6. W dniu 10 kwietnia 2010 r. statek powietrzny lotnictwa Sił Zbrojnych RP przewoził polską delegacją państwową z Warszawy do Smoleńska (Rosja) na obchody 70. rocznicy mordu w Katyniu. Na czele delegacji stał Prezydent RP, a w jej skład weszło wielu wysokich rangą urzędników. Statek powietrzny rozbił się podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Smoleńsku, w wyniku czego śmierć poniosło wszystkie dziewięćdziesiąt sześć osób znajdujących się na pokładzie (osiemdziesięciu ośmiu pasażerów i ośmiu członków załogi).

7. Skarżące to wdowy po dwóch ofiarach katastrofy – Leszku Solskim, działaczu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, oraz Arkadiuszu Rybickim, pośle na Sejm.

8. W dniu 29 lipca 2011 r. polska Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego opublikowała swój raport na temat przyczyn wypadku. Uznała ona, co następuje:

„Przyczyną wypadku było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania, przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Doprowadziło to do zderzenia z przeszkodą terenową, oderwania fragmentu lewego skrzydła wraz z lotką, a w konsekwencji do utraty sterowności samolotu i zderzenia z ziemią”.

Komisja wykluczyła możliwość wybuchu na pokładzie. Podobne ustalenia zostały zawarte wcześniej w raporcie rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy w Smoleńsku doszedł jednak do innych wniosków i zasugerował, że jedną z przyczyn wypadku mógł być wybuch na pokładzie. Według skarżących wspomniany Zespół Parlamentarny nie jest oficjalnym organem śledczym.

B. Śledztwo w sprawie katastrofy

9. W dniu 10 kwietnia 2010 r. śledztwo w sprawie katastrofy wszczęła Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

10. Obydwie skarżące uzyskały w toku śledztwa status pokrzywdzonych.

11. W dniu 4 kwietnia 2016 r. śledztwo przekazano zespołowi śledczemu Prokuratury Krajowej.

12. W dniu 21 czerwca 2016 r. Prokuratura Krajowa zorganizowała spotkanie z rodzinami ofiar. Celem spotkania było wyjaśnienie potrzeby przeprowadzenia ekshumacji oraz oględzin i otwarcia zwłok, a także zapoznanie się z opiniami wszystkich zainteresowanych rodzin.

13. W spotkaniu tym brała udział pierwsza skarżąca. Stwierdziła ona, że prokurator koncentrował się na krytyce raportu Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Do głosu dopuszczano jedynie te rodziny, które popierały postanowienie prokuratura dotyczące przeprowadzenia ekshumacji. Druga za skarżących nie brała udziału w spotkaniu. Nie ufała Prokuraturze Krajowej, ponieważ czuła, że ta sprzyja rodzinom popierającym ekshumacje oraz teorie spiskowe dotyczące katastrofy.

14. W dniu 7 października 2016 r. na podstawie art. 209 § 1 i § 4 oraz art. 210 Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) prokurator Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o powołaniu zespołu międzynarodowych i krajowych biegłych z zakresu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia oględzin i otwarcia zwłok osiemdziesięciu trzech ofiar katastrofy (ciała dziewięciu ofiar zostały ekshumowane wcześniej, a zwłoki czterech ofiar poddano kremacji). Prokurator zwrócił się do biegłych o:

Wykop Skomentuj37
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka