107 obserwujących
468 notek
843k odsłony
1758 odsłon

Generałowie Niepodległej (II)

Wykop Skomentuj36

Czterech generałów zmarło w niemieckiej niewoli. Wśród nich gen. Kleeberg ciężko zachorował (przetrzymywany w skrajnie trudnych warunkach), a Niemcy odmówili mu pomocy lekarskiej. Wszyscy czterej przed wybuchem wojny byli w świetnej kondycji zdrowotnej, nie chorowali, a w niewoli zmarli?

6. Franciszek Ksawery Alter (56 lat)

Generał Brygady Wojska Polskiego.

Virtuti Militari (IV, V klasy), Krzyż Walecznych – czterokrotnie.

imagePo ukończeniu Szkoły Kadetów podjął służbę w armii austriackiej. W czasie I wojny światowej dowódca kompanii. 30 X 1918 przejął garnizon wadowicki, organizował 12 pp WP, w którym brał udział w walkach w Małopolsce Wschodniej. W wojnie polsko-bolszewickiej dowodził batalionem. W walce z oddziałami 1 Armii Konnej S. Budionnego wyzwolił 3.08.1920 Brody.

Po wojnie dowodził 77 pp w Lidzie. Odbył kurs dowódców pułków w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Ukończył kurs wyższych dowódców w centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie. W 1935 mianowany dowódcą 25 DP w Kaliszu.

We wrześniu 1939 z 25 DP w składzie Armii „Poznań” w działaniach osłonowych i od 9.09.1939 w bitwie nad Bzurą. W ciężkich walkach jego dywizja powstrzymała natarcie dwóch niemieckich dywizji pancernych niszcząc 20 czołgów. Po przebiciu się do Warszawy 21.09.1939 Generał walczył na odcinku Warszawa-Zachód.

Po kapitulacji Warszawy 28.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. Niemcy wymuszali na nim przyjęcie niemieckiej listy narodowościowej. Nie uległ naciskom za co był szykanowany. Ostatecznie osadzony w oflagu VII A w Murnau. W 1944 ciężko zachorował i zmarł 23.01.1945.

7. Czesław Młot-Fijałkowski (52 lata)

Generał Brygady Wojska Polskiego

Virtuti Militari, Krzyż Walecznych – czterokrotnie.

imageOd 1909 r. należał do tajnej drużyny skautowej, działał w Polskich Drużynach Strzeleckich. Po wybuchu wojny w 1914 r. w Legionach Polskich, dowodził kompanią w I Brygadzie. Ranny pod Kostiuchnówką. Prowadził działalność konspiracyjną w Polskiej Organizacji Wojskowej.

Od listopada 1918 w Wojsku Polskim. Dowódca batalionu, brał udział w walkach na Śląsku Cieszyńskim i w Małopolsce Wschodniej. W okresie 1920 - 1926 dowódca 13 pułku piechoty. Ukończył kurs dowódców pułków w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie (1921-22). Był dowódcą piechoty dywizyjnej 26 DP w Skierniewicach (1926-28) i 7 DP w Częstochowie (1928-29) oraz dowódcą 18 DP w Łomży (1929-39). W 1930 ukończył kurs wyższych dowódców w Paryżu, po powrocie do kraju kurs w Centrum Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie.

W marcu 1939 mianowany dowódcą Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew" w kampanii 1939. Po rozbiciu przez Niemców 18 i 33 DP zdał dowodzenie Podlaską i Suwalską BK (grupa kawalerii "Zaza") gen. Podhorskiemu i podporządkował się mu wraz ze sztabem - doszedł z tą grupą do Kocka, gdzie 5.10.dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w oficerskich obozach jenieckich — IVB Koenigstein, a następnie VIIA Murnau, gdzie zmarł 17.04.1944.

8. Juliusz Zulauf (52 lata)

Generał Brygady Wojska Polskiego.

Virtuti Militari (IV i V klasy), Krzyż Walecznych – czterokrotnie.

imageDziałał w Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. W 1914 wstąpił do Legionów Polskich, dowodził kompanią, został ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej. Z niewoli udało mu się uciec jeszcze w tym samym roku.

Od 1918 w Wojsku Polskim walczył w obronie Lwowa (listopad 1918 – styczeń 1919), a od 11.05.1919 dowodził 4 Pułkiem Piechoty Legionów. Ciężko ranny. Kolejno dowodził: od 1.10.1919 garnizonem w Radomiu, od 23.03.1921 28 Pułkiem Strzelców Kaniowskich, a od 28.09.1921 19 Pułkiem Piechoty. W latach 1926-27 był dowódcą 3 Pułku Piechoty, przeniesiony na stanowisko dowódcy Piechoty Dywizyjnej 5 DP pozostał na nim do 1930.

W kwietniu 1930 mianowany dowódcą 2 Dywizji Piechoty Legionów w Kielcach. Bardzo zasłużony w działalności społecznej dla miasta. Od 1937 dowódca 5 Lwowskiej Dywizji Piechoty.

Na wojnie 1939 dowodził Grupą Operacyjną swojego imienia w armii „Modlin” bronił linii Narwi i Wisły. 13.09.1939 Grupa wycofana do Warszawy z wyjątkiem sił, które organizowały obronę Modlina. Dowodził obroną odcinka „Warszawa-Wschód (Praga). Jego oddziały zniszczyły znaczną ilość niemieckich czołgów.

Po kapitulacji Warszawy w niewoli niemieckiej. Zmarł w Oflagu Murnau 21.05.1943.

......................................

Rodzinę Generała we Lwowie Sowieci deportowali do Kazachstanu. Żona Zofia zmarła w czasie ewakuacji z ZSRR do Iranu. Syn Adam ppor. w II Korpusie WP walczył pod Monte Cassino.

9. Franciszek Kleeberg (53 lat)

Generał Brygady Wojska Polskiego,

Virtuti Militari, Krzyż Walecznych - czterokrotnie.

imageW 1911 ukończył austriacką szkołę artylerii. W 1915 otrzymał przydział do Legionów Polskich. Szef Sztabu II Brygady Legionów. Do 1918 zajmował stanowiska dowódcze i sztabowe. W 1918 w związku z prośbą o zmianę obywatelstwa austriackiego na polskie został karnie przeniesiony do armii austro-węgierskiej.

Wykop Skomentuj36
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo